Allah har skabt kristendommen ved et uheld

Hvad problemet går ud på

Jesus spiller en helt anden rolle i Koranen/islam i forhold til i Bibelen/kristendommen.

I kristendommen var Jesus Guds søn (eller ”Allahs søn”), der blev født af en jomfru, og som prædikerede kristendommens lære, inden han blev korsfæstet på et kors, døde og genopstod. – Derfor tilbeder de kristne en lidende Jesus på korset som symbol på Guds søn.

I islam derimod var Jesus IKKE Allahs søn (eller ”Guds søn”). I islam gjorde Allah at Jesus blev født af en jomfru, og hvor Jesus prædikerede islams lære og forudsagde Muhammeds ankomst som en profet, og til sidst løftede Allah så Jesus op til sig, så Jesus ikke blev korsfæstet, og lod en anden blive korsfæstet. – Derfor opfatter muslimer Jesus som en slags mindre ‘ligegyldig’ profet, hvis rolle blot var at formidle islams lære og som forudsagde Muhammeds ankomst.

I Koranen kan vi læse dette, hvor Allah fortæller om Jesus’ rolle i forbindelse med korsfæstelse:

>>og fordi de sagde: “Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending” – men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, Gud løftede ham op til sig. Gud er mægtig og vis.<< (Koran 4:157-158)

Hvad handler ovenstående koranvers om?

Langt de allerfleste muslimer forstår dette koranvers sådan, at Jesus slet ikke blev korsfæstet, men at Allah snød folkemængden med korset: For Allah lod nemlig en anden person, der lignede Jesus, spille rollen som Jesus, og at det var denne anden person, der døde på korset, mens Allah løftede Jesus op til sig… og siden blev nogle folk forvirret og kom til at tilbede Jesus på et kors som Allahs søn, og derfor opstod kristendommen som i dag udgøres af 2,2 mia. mennesker og som er verdens største religion.

Tyg lige på den: I islam har Allah altså skabt kristendommen ved et uheld.😂

Alt dette efterlader kun to muligheder for muslimer:

Mulighed 1: Enten må det betyde, at Allah har udvalgt Jesus som en profet og ved et uheld kom Allah derfor utilsigtet til at skabe kristendommen, hvor 2,2 mia. mennesker i dag tror, at Allah har en søn. – Dette udstiller Allah som en klodset guddom.

Eller

Mulighed 2: Eller også må det betyde, at Allah har udvalgt Jesus som en profet VELVIDENDE at resultatet ville være skabelse af kristendommen, hvor 2,2 mia. mennesker i dag tror, at Allah har en søn. – Dette efterlader Allah som en ondsindig guddom, der snyder 2,2 milliarder af mennesker til at tro at Jesus er Allahs søn, bare så Allah kan kan blive vred og straffe dem i Helvede.

Der er kun disse to ovenstående muligheder, og uanset om en muslim tror det er mulighed 1 eller mulighed 2, da vil det i begge tilfælde underminere islam fuldstændigt.

 

Hvordan de muslimske apologeter reagerer på det

De muslimske apologeter kan tydeligvis se, at hele den islamiske narrative om, at Allah har udvalgt Jesus som profet og derved kom til at skabe kristendommen ved et uheld, hvor 2,2 mia. mennesker tror, at Allah har en søn, lyder så hysterisk idiotisk.

Deres mest brugte apologetisk strategi er at skyde skylden på den kristne apostel Paulus i stedet for Allah.

Paulus var den figur, der gjorde, at kristendommen fik bedre kirkeorganisation i det første århundrede, og på sigt banede dette vejen for at kristendommen blev Romerrigets statsreligion i slutning af 300-tallet, og med det resultat at der er 2,2 mia. kristne i verden i dag.

Apologeterne vil fortælle, at det er Paulus, der har forvrænget Jesus’ sande islamiske lære ved at tilføje, at Jesus var Allahs søn og døde på korset.

Men denne apologetisk forklaring har to hager:

For det første er Allah ALVIDENDE og dermed ville han have vidst, at Paulus ville forvrænge Jesus’ islamiske lære, og ergo havde Allah slet ikke behøvet at udvælge Jesus som profet og skabe kristendommen ved et uheld. Desuden er Allah også ALMÆGTIG og dermed ville han også have været i stand til at gøre noget, så Paulus ikke kunne forvrænge Jesus’ islamiske lære, og undgået at skabe kristendommen ved et uheld.

For det andet ville det betyde, at mennesket og Jesus-tilbederen Paulus har overmandet Allah: For Allah ville have, at Jesus’ sande islamiske lære skulle spredes, men det har mennesket og Jesus-tilbederen Paulus forpurret. Selv dette efterlader Allah og islam i en pinlig situation, hvor Paulus er mere magtfuld end Allah.

 

Opsummering

Islam går ud på, at de kristne er forløjet, når de tilbeder Jesus på korset som Allahs søn.

I muslimernes optik bliver Allah rigtig vred, når man påstår, at Allah har en søn. For i islam var Jesus så absolut IKKE Allahs søn. I islam gjorde Allah at Jesus blev født af en jomfru, og Jesus fortalte om islams lære og forudsagde Muhammeds ankomst som en profet, og til sidst løftede Allah så Jesus op til sig, så han ikke blev korsfæstet, og lod en anden blive korsfæstet. I islam er Jesus bare en mindre ‘ligegyldig’ profet, hvis rolle blot var at formidle islams lære og forudsige Muhammeds ankomst.

Men hvis den islamiske Allah ikke havde en søn og bliver vred over påstanden om, at han har en søn, hvorfor i alverden skabte Allah så kristendommen ved et uheld?

Allah er en ALVIDENDE guddom. Og en alvidende guddom ville da vide, at Jesus’ tilstedeværelse ville ende med kristendommens skabelse, og følgelig ville Allah aldrig nogensinde have udvalgt Jesus som profet og komme til at skabe kristendommen ved et uheld med det resultat at 2,2 mia. mennesker nu tror, at Allah har en søn.

Men en bedrager i 600-tallet, der opdigtede/udformede sin religion, ville utilsigtet komme til at lave sådan en fejl: Muhammed brød sig ikke om, at Jesus var den allervigtigste skikkelse i kristendommen, siden Muhammed gerne ville være den allervigtigste profet i sin islamiske kult, og for at nedgradere og omdefinere Jesus, opdigtede Muhammed en række åbenbaringer om, at Jesus ikke var Allahs søn, men blot en mindre ‘ligegyldig’ profet, og at de kristne er forløjet, når de tror, at Jesus er Allahs søn. – Men Muhammed havde ikke gennemtænkt, at hans islamiske narrative ville betyde, at Allah så måtte have skabt kristendommen ved et uheld.😂

Flere eks-muslimske aktivister har før tænkt – dengang da de var muslimer – noget i retning af: ”Hvad var så specielt ved Jesus, at Allah gjorde at Jesus blev født af en jomfru, og hvor Jesus prædikerede islams lære og forudsagde Muhammeds ankomst som en profet, og til sidst for at Allah løftede Jesus op til sig, så Jesus ikke blev korsfæstet, og lod en anden blive korsfæstet…. og derved skabte kristendommen ved et uheld med det resultat at 2,2 mia. mennesker nu tror, at Allah har en søn?”