Allah kritiserer ikke-muslimer for at følge deres forældres religion, men…

I perioden 610-632 vandrede religionsstifteren Muhammed rundt på Den Arabiske Halvø og påstod, at han var en profet udvalgt af Allah og som fik guddommelige åbenbaringer fra Allah, og hvis man afviste Muhammed og islam, så kommer man i Helvede.

Og i den anledning har Muhammed fået denne påstået åbenbaring, hvor Allah kritiserer afgudsdyrkere for at følge deres forældres religion:

>>Når man siger til dem: “Kom, slut jer til det, som Gud har sendt ned, og til Udsendingen!” siger de: “Vi har nok i det, som vi fandt vore fædre holde sig til!” Men hvad nu, hvis deres fædre intet vidste og ikke var retledte?<< (Koran 5:104)

Allah kritiserer afgudsdyrkere for at følge deres forældres religion.

Vi ved, at langt de aller- allerfleste muslimer er født af muslimske forældre, så spørgsmålet til muslimerne er:

Er du anderledes i den henseende?