Del 1: Videnskabelige fejl i Koranen

Som redegjort meget behørigt i “Intro om islam og frafald” plejer en muslims trosforsvar at blive nedbrudt på grund af to ting: (1) Fordi der er videnskabelige fejl i Koranen og/eller (2) fordi der er moralske problemer i islam.

I denne sektion her skal vi fokusere på det første punkt: Vi skal se på videnskabelige fejl i Koranen.

Muslimerne tror helt konkret på, at Muhammed gennem en periode fra 610-632 fik en række guddommelige åbenbaringer fra en alvidende guddom, Allah, hvis ord er nedfaldet i Koranen. Siden Allah er en alvidende guddom – og her understreges meget kraftigt ALVIDENDE guddom – forventer muslimer, at der ikke er videnskabelige fejl i Koranen.

Men eks-muslimer har peget på, at der er adskillige videnskabelige fejl i Koranen.

En alvidende guddom som Allah ville aldrig åbenbare videnskabelige fejl, der var almindelige i 600-tallets Arabiske Halvø. Men en bedrager fra 600-tallets Arabiske Halvø, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom, ville netop klokke i det ved at gentage videnskabelige fejl, der var almindelige i 600-tallets Arabiske Halvø.

I den her sektion skal vi derfor se på en række astronomiske, geologiske, meteorologiske, biologiske, teologiske og historiske fejl i Koranen. Vi skal også se på modsigelser i Koranen. Tilmed skal vi også se på sære detaljer i Koranen, som ikke nødvendigvis er videnskabelige fejl, men som alligevel får os til at kradse os i hovedet. Afslutningsvis skal vi granske et islamisk koncept, ”I’jaz”, som går ud på, at en stor andel af muslimerne er vildledt til at tro, at der er såkaldte “videnskabelige mirakler” i Koranen.

Selvom islam har suverænt de fleste videnskabelige fejl, er nogle af disse fejl også relevante for jødedommen og/eller kristendommen. For at lette overblikket bruges her symbolerne “☪︎”, “†” og “✡︎” for at vise en artikels relevans til de abrahamitiske religioner.

 

Astronomiske fejl i Koranen:

Menneskeheden har siden historiens gang undret sig, når blikket blev rettet op mod himlen både om dagen og natten. Dengang vidste man ikke, hvorfor de såkaldte ”stjerneskud” forekom. Dengang vidste man heller ikke, hvordan vort solsystem var indrettet og man troede helt fejlagtigt, at det vi forstår som 24-timers faser med dag/nat skyldtes selve Solens bevægelse og ikke Jordens rotation. Også solformørkelser skabte opstandelse, fordi man ikke forstod, hvorfor og hvornår de opstod. I 600-tallet havde man primitiv astronomisk viden, og det var i særdeleshed gældende på Den Arabiske Halvø, hvor Muhammed havde sit virke og prædikede, at han fik en række (påståede) åbenbaringer fra en alvidende guddom, Allah. Men Allah er fuldstændig ignorant om astronomien og gentager en række astronomiske fejl, som var almindelige dengang.

Jordens skabelse i forkert rækkefølge ☪︎†✡︎

Mysteriet om de ”syv himle” som et plagiat ☪︎

Stjerneskud er Allahs skyts mod satan, der lytter i smug ☪︎

Har Muhammed splittet Månen i to stykker? ☪︎

En lysende Måne? ☪︎†✡︎

Allah har en geocentrisk opfattelse ☪︎ (og måske †✡︎)

Koranen siger, at Solen går ned i en sort mudderpøl ☪︎

Fra hadith: Muhammed gav solformørkelse en guddommelig årsag ☪︎

 

Geologiske og meteorologiske fejl i Koranen:

Jordens geologiske og meteorologiske aktiviteter har forbavset og forundret menneskeheden i alle kulturer. Aktiviteterne har ”forbavset” og ”forundret” mennesker ganske enkelt fordi menneskene ikke havde videnskabelige forklaringer på det. Men i dag kan videnskaben forklare meget perfekt, hvorfor diverse geologiske og meteorologiske aktiviteter udspiler sig, som de gør, og derfor skaber de ikke længere forbavselse eller forundring i det 21. århundrede i dag. Men dengang i begyndelse af 600-tallet levede Muhammed, og denne person hævdede, at han fik (påståede) åbenbaringer fra en alvidende guddom, Allah, hvis ord er nedfaldet i Koranen. Men Allah virker slet ikke særligt vidende, når emnet falder på geologi og meteorologi.

Jorden blev skabt på nogle dage? ☪︎†✡︎

Koranen om Jordens fladhed og om hvalen, der bærer Jorden ☪︎ (og måske †✡︎)

Syndfloden, der aldrig har fundet sted på Jorden ☪︎†✡︎

Stjernerne sidder på himlen og kan styrte ned ☪︎†

Himlen skabt ”uden synlige støtter” og som kan falde ned på os? ☪︎

Koranen påstår, at mennesker ikke kan bryde gennem himlen ☪︎

Allah ”satte” bjergene oppefra ☪︎

Koranen siger, at bjergene forhindrer jordskælv ☪︎

Ferskvand og havvand kan ikke mødes? ☪︎

Fra hadith: Muhammed forklarer, hvorfor sommer og vinter opstår ☪︎

 

Biologiske fejl i Koranen:

I dag har civilisationen frembragt videnskabelige institutioner, der kan forsyne menneskeheden med viden om arternes biologiske funktion og forhistorie, og derfor ved vi i dag en hel del alskens ting om biologien, som man ikke vidste før i tiden. Før vidste man ikke hvor spermen opholdt sig, hvorimod det er almenviden i dag at den er i pungen. Før kendte man heller ikke babyfostres faser, mens lægerne i dag kan beskrive forløbet præcist. Før troede man også, at arterne (menneskerne og dyrene) blev ”skabt”, når vi i dag ved at arterne slet ikke blev ”skabt”, men er som et resultat af en evolutionær proces. Koranen hævdes at være en alvidende guddoms åbenbaring til Muhammed, og en alvidende guddom ville ikke åbenbare biologiske fejl. Men denne guddom har 600-tallets primitive viden om biologi og kommer med adskillige biologiske fejl.

Allah siger, at spermen udgår fra et sted mellem lænder og ribben ☪︎

Koranen tager fejl om babyfostrets kønsbestemmelse ☪︎

Koranen har ikke styr på babyfostrets faser ☪︎

Koranen siger, at ingen mand er født med to hjerter ☪︎

Om arternes reproduktion ☪︎

Om evolutionslæren og arternes oprindelse ☪︎†✡︎

Fra hadith: Muhammed om 30 meter høje mennesker ☪︎

Fra hadith: Barnet vil ligne den forælder, der først får orgasme ☪︎

Fra hadith: Muhammed forklarer, hvor feber kommer fra ☪︎

 

Teologiske og historiske fejl i Koranen:

Det er en god skik at have styr på andre folks teologiske indhold, inden man kritiserer dem. Og endda er det gavnligt at have en række historiske fakta på plads, så man ikke dummer sig. Men Allah er ignorant og laver en række teologiske og historiske fejl. Allah er nemlig slet ikke alvidende, men har elendige teologiske og historisk viden, og dette beviser endnu en gang, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer.

Koranen forveksler de to Mariam’er ☪︎

Moses møder en samaritaner? ☪︎

Koranen har ikke styr på simpel kristen teologi ☪︎

Koranen har ikke styr på jødisk teologi om Ezra ☪︎

Allahs (utilsigtet) sjofelt sprog om Jomfru Marias graviditet ☪︎

Var der ingen, der hed ”Johannes” før Johannes Døberen? ☪︎

Allah gav Evangeliet til Jesus? ☪︎

Problemet med modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen ☪︎

Hvorfor beskyttede Allah kun Koranen mod korruption? ☪︎

Islam beholder jomfru-mirakel, men glemmer helt Jesus’ ”far” ☪︎

Allah har skabt kristendommen ved et uheld ☪︎

 

Modsigelser i Koranen:

En almægtig og alvidende guddom som Allah bør slet ikke modsige sig selv og gøre sig til grin. Men i Koranen modsiger Allah sig selv på konstant basis. Allahs modsigelser virker ret menneskeligt. En alvidende guddom ville aldrig modsige sig selv, men en bedrager, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom, ville netop utilsigtet komme med udsagn, der modsiger sig selv.

Allah: Jøder og kristne er cool – nej, de er skiderikker! ☪︎

Djævlen var en engel eller en djinn? ☪︎

Himlen og jorden splittet eller sat sammen først? ☪︎

Hvor mange engle hjælp Muhammeds hær i Slaget ved Badr? ☪︎

Fra himlen til jorden: 1000 år eller 50.000 år? ☪︎

Ufejlbarlig profet Moses laver alligevel en fejl? (Kun for shia-muslimer) ☪︎

 

Sære detaljer i Koranen, som muslimer bør tro på:

Her skal vi se på en række sære detalje i Koranen, der ikke alle er nødvendigvis videnskabelige ukorrekte, men som alligevel får mange til at spærre øjnene op. For eksempel fortæller Koranen muslimerne, at en stamme anført af Gog og Magog er fanget bagved et fæstningsværk mellem to bjergskråner den dag i dag! Endnu en gang: De er ikke nødvendigvis videnskabelige forkerte, men sære nok til at de alligevel underminerer den muslimske religion, og derfor skal vi kigge på dem.

Hvor er Gog og Magog? ☪︎

Troen på djinnerne er en del af islam ☪︎

Allah har tryllet mennesker om til aber og grise ☪︎

Fugle, fuglelort og Kabaen ☪︎

Hvem lærte menneskeheden trolddom? ☪︎

Absurde bibelhistorier er en del af islam ☪︎†✡︎

 

I’jaz: Såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen:

Mange muslimer – som regel dem, der ikke har en ide om hvordan videnskaben bedrives – tror, at Koranen indeholder såkaldte videnskabelige mirakler, som videnskabsmænd blot for nyligt har opdaget. Det islamiske koncept kaldes for ”I’jaz”. Sjovt nok er det sådan, at hver eneste gang en videnskabsmand er kommet frem til en videnskabelig opdagelse, hævder de muslimske I’jaz-tilhængere så først BAGEFTER, at opdagelsen allerede var beskrevet i Koranen. Aldrig i den omvendte rækkefølge. Det siger ligesom det hele. Men ikke desto mindre tror mange letpåvirkelige muslimer – ligesom mange muslimer tager afstand fra det – på påståede videnskabelige mirakler i Koranen. Derfor skal vi kigge på konceptet ”I’jaz” og vise hvorfor det hele er fup og fidus.

Om I’jaz: Syv eksempler på såkaldte ”videnskabelige mirakler” ☪︎