Allah gav Evangeliet til Jesus?

Lidt baggrundsinfo: Om ”Guds direkte ord” og om skribenter inspireret af Gud

Lad os repetere og gennemgå noget kedeligt teologisk stof for at forstå denne problematik, der behandles i denne artikel.

Læserne husker måske, at vi før har fået forklaret ret pædagogisk forskellen mellem Bibelens og Koranens skriftsyn. Det er afgørende, at man forstår, at ikke alt indholdet i Bibelen er ”Guds direkte ord”. For uddybning se under afsnittet ”En afgørende forskel af skriftsynet på Koranen og Bibelen” ved at klikke her.

I Det Nye Testamente har vi Evangeliet eller de fire evangelier om Jesus, hvor vi kan læse om Jesus’ virke som Guds søn.

Er Evangeliet ”Guds direkte ord” eller er det skrevet af mennesker inspireret af Gud? – Svaret er, at Evangeliet eller de fire evangelier er skrevet af mennesker inspireret af Gud. Derfor er disse ikke ”Guds direkte ord” medmindre Gud/Jesus er citeret direkte. Man kan ikke sige, at Gud gav Evangeliet eller de fire evangelier til Jesus. Evangeliet eller de fire evangelier blev ikke givet af Gud til Jesus. For Evangeliet eller de fire evangelier blev skrevet af Jesus’ tilhængere efter Jesus’ bortgang fra Jorden.

Alt dette vidste Muhammed ikke.

Da Muhammed spadserede rundt påstod han, at han fik åbenbaringer, Koranen, fra Allah. Og fordi Muhammed var ignorant om kristendommen, troede han fejlagtigt at Allah/Gud også gav Evangeliet til Jesus på samme måde som han troede Allah gav Koranen til Muhammed.

Og Muhammed har fået påstået åbenbaringer, hvor Allah ikke har styr på, hvilke dele af Bibelen, der er ”Guds direkte ord” (eller “Allahs direkte ord” om man vil) og hvilke dele, der ikke er det.

Lad os kigge på det.

 

Hvor i Koranen, der står, at Allah gav Evangeliet til Jesus

I Koranen står der, at Evangeliet (arabisk: ”al-Injeel”) blev sendt af Allah/Gud:

>>Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene; Han har sendt Sondringen ned. De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente. Gud er mægtig; Ham hører hævnen til.<< (Koran 3:3-4)

Som allerede nævnt er ”Evangeliet” slet ikke et mundtligt/oralt budskab fra Allah/Gud, for de fire evangelier er altså skrevet af skribenter inspireret af Gud.

Men Koranen gentager et andet sted igen, at Allah/Gud gav Evangeliet til Jesus:

>>Vi lod Jesus, Marias søn, følge i deres spor for at bekræfte Toraen, som forelå før ham. Vi gav ham Evangeliet med retledning og lys til bekræftelse af Toraen, som forelå før det, som en retledning og formaning til de gudfrygtige.<< (5:46)

Endnu en gang: Evangeliet, som udgør de fire evangelier, er ikke ”Guds direkte ord”. For som nævnt før er disse skrevet af mennesker inspireret af Gud/Allah. Vi har også andre evangelier om Jesus, som ikke er blevet en del af den bibelske kanon, fordi de bl.a. blev vurderet for sene i tilblivelse, og heller ingen af disse er ”Guds direkte ord”, da disse også er skrevet af mennesker, der “blot” var inspireret af Gud.

 

De muslimske apologeters forklaring

Det er besynderligt, at der i Koranen står, at Allah gav Evangeliet til Jesus på samme måde som Allah gav Koranen til Muhammed. For Evangeliet eller de fire evangelier (og de andre, der ikke kom med i Bibelen) er altså bøger skrevet af skribenter, der blot var inspireret af Gud, og dermed kan man ikke sige, at Allah/Gud sendte ned eller gav Evangeliet eller evangelier til Jesus.

Hvad har eks-muslimerne tænkt? – Det mest indlysende og logiske svar er, at fordi Muhammed var ignorant om de kristnes teologi, misforstod han tydeligvis, hvilke dele af Bibelen, der var ”Guds direkte ord” og hvilke dele, der ikke var det. Dette fælder naturligvis Muhammed som én, der opdigtede sine åbenbaringer. For en alvidende guddom ville vide, at Evangeliet slet ikke er ”Guds direkte ord”, der er sendt ned til Jesus, men er skriverier fra menneskelige skribenter, der blot blev inspireret af Gud.

De muslimske apologeter kan godt se, at det lyder snotdumt, at Allah siger, at han sendte Evangeliet ned til Jesus, når fakta er, at de fire evangelier i Bibelen er skrevet af mennesker inspireret af Gud. Så de vil redde det ved at argumentere for, at Allah ikke refererede til de fire evangelier i Bibelen, men til et budskab/bog som tilfældigvis hedder ”Evangeliet”, men som er forsvundet i dag. Med andre ord: Allah sendte et budskab/bog ned ”Evangeliet” til Jesus, men den er forsvundet og vi kender ikke dets indhold.