Del 2: Moralske problemer i islam

Læserne ved nu – og som allerede er redegjort uddybende i “Intro om islam og frafald” –, at en muslims trosforsvar plejer at blive nedbrudt på grund af to ting: (1) Fordi der er videnskabelige fejl i Koranen og/eller (2) fordi der er moralske problemer i islam.

I denne sektion her skal vi koncentrere os om det andet punkt: Vi skal se på moralske problemer i islam.

Muslimerne tror på, at Muhammed gennem en periode fra 610-632 fik en række guddommelige åbenbaringer fra en alvidende guddom, Allah, hvis ord er nedfaldet i Koranen. I islam skal Allah forestilles at anvise en perfekt tidløs moral, og at Muhammed var det allerbedste menneske, der nogensinde har levet, hvis handlinger skal tjene som et eksempel for alverdens muslimer.

Men eks-muslimer har peget på, at der er adskillige moralske problemer i islam.

En alvidende guddom som Allah ville vide, at et værdisæt, hvor f.eks. håndafhugning, kvindevold og slaveri er accepteret på ingen måder er naturgivent og tidløst, men at sådan et værdisæt er en relativ størrelse forankret fast til en bestemt tidsperiode for nogle bestemte kulturer, f.eks. arabisk kultur i 600-tallet, og at sådan et værdisæt vil blive fordømt af mennesker på et senere tidspunkt. Men en bedrager fra 600-tallets Arabiske Halvø, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom, ville netop komme instinktivt til at inkorporere sin egen arabiske kulturelle normer, herunder håndafhugning, kvindevold og slaveri, ind i sine opdigtede åbenbaringer. 

I denne sektion skal vi derfor se på nogle eksempler på forskruet moral i islam. Tilmed skal vi se på islams syn på kvinder, ægteskaber og sex. Specifikt skal vi også granske islams syn på slaveri. Derudover skal vi se på en række filosofiske problemer i islam. Vi skal også se på sjove detaljer fra Muhammeds liv på baggrund af diverse hadither. Vi skal også dykke ned og undersøge hedenske indflydelse i islam udover at se på penible detaljer om Koranens tilblivelse. Afslutningsvis og allervigtigste skal vi afslutte med at se på Muhammeds belejlige åbenbaringer, hvor det vil fremgå tydeligt, at Muhammed opdigtede Koranen.

Selvom islam har suverænt de fleste moralske problemer, er nogle af disse moralske problemer også relevante for jødedommen og/eller kristendommen. For at lette overblikket bruges her symbolerne “☪︎”, “†” og “✡︎” for at vise en artikels relevans til de abrahamitiske religioner.

 

Nogle eksempler på forskruet moral i islam:

Allah har en forskruet moral og ligeledes Muhammed. Her har vi opsamlet en række eksempler på forskruet moral i islam, der spænder alt fra drab på polyteister til håndafhugning af tyve.

Koranens berygtede og omdiskuterede ”sværdverset” ☪︎

Koranens og Muhammeds racistiske menneskesyn på ikke-muslimer ☪︎

Kristne/jøder skal underkues og betale beskyttelsesskat til muslimer ☪︎

Myten om ”stor jihad”, som er pacifistisk ☪︎

Anekdoten om drengen, der myrdes med koldt blod af en vismand ☪︎

Om Koranens og Muhammeds syn på frafald fra islam ☪︎

”Øje-for-øje”-mentalitet ☪︎†✡︎

Tillader korsfæstelse og lemafhugning ☪︎

Tyve skal få deres hånd hugget af ☪︎

Fra hadith: Muhammeds syn på folk, der fornærmer ham ☪︎

Fra hadith: Muhammeds snigmordsbestilling ☪︎

Fra hadith: Muhammed anbefaler at slå børn ☪︎

 

Om kvinder, ægteskaber og sex i islam:

Gennem historiens gang har hankønnet kunne dominere/diskriminere/nedgøre hunkønnet på grund af biologiske og historiske årsager, men i det 21. århundrede er det blevet normen, at kvinderne – både i teorien og i praksis – bør være ligestillet mænd. I hvert fald hos de civiliserede og moderne folkeslag. Men som vi skal se her, så har Allah/Koranen/Muhammed en ret primitiv holdning til kvinderne og tilmed en fordærvende seksualmoral, hvor islam bl.a. tillader pædofili og foreskriver piskeslag for sex udenfor ægteskab.

Islam og pædofili ☪︎

Islam tillader fætter-kusine-ægteskaber på trods af konsekvenserne ☪︎

Koranen tillader mænd fire koner, men kvinder kun en mand ☪︎

Piskeslag (Koran og hadith) og stening (hadith) af sex udenfor ægteskab ☪︎✡︎

Homoseksualitet og homofobi ☪︎†✡︎

Smukke jomfruer og masser af sex til muslimske mænd i paradis ☪︎

Allah og Muhammed er elendige romantikere ☪︎

Muslimske kvinder skal tildække kroppen og hovedet ☪︎

Allah siger, at mænd skal slå ulydige kvinder ☪︎

Allah og Muhammed synes, at kvinders vidneudsagn er halvt værd af en mands ☪︎

Allah befaler, at kvinder kun får halvdelen af hvad mænd får i arv ☪︎

Fra hadith: Hvad ellers mere om Muhammeds kvindesyn ☪︎

 

Slaveri (og sexslaveri) i islam:

Slaveriet har været accepteret og praktiseret af stort set alle folkeslag og civilisationer bortset fra nogle ret få eksempler. I Bibelen ser Jesus ikke ud til at tage afstand fra slaveri, da slaveriet var indgroet del i den jødiske og romerske verden, han var opvokset i. Også den oplyste Buddha fra buddhisme ser heller ikke ud til at tage afstand fra slaveriet, da dette også var indgroet i hans kultur. Muhammed derimod var værre: Han købte og solgte slaver, og endda tillod han sexslaveri, hvor hans mænd havde sex med pigeslaver.

Om slaveri ☪︎†✡︎

Om Safiyya, tortur af ægtemanden og sex med Muhammed ☪︎

 

Filosofiske problemer i islam:

Ordet “filosofi” er udledt af det græske sprog og betyder egentligt ”kærlighed til viden”. Ofte vil man opleve, at der opstår nogle helt grundlæggende spørgsmål, som kan underminere ens egen tankegang. Islam går ud på, at den almægtige og alvidende Allah har åbenbareret koranverser til Muhammed i perioden 610-632, og Allahs direkte ord finder vi i Koranen. Muslimerne med Koranen i hånden tror oprigtigt, at islam er den sublime filosofi og ultimative sandhed uden fejl. Men som vi skal se her, er der adskillige filosofiske problemer med Muhammeds religion og andre sære omstændigheder, der viser, at islam næppe er den sublime og perfekte tankegods skabt af en alvidende guddom, men som snarere er en religion befængt med filosofiske fejl, der var opdigtet af en mands fantasi fra 600-tallets Arabien.

Filosofiske problem med Helvede (Jahannam) ☪︎†

Islamisk apologetiske forsvar af Helvede (Jahannam) ☪︎

Muhammeds forældre er også i Helvede, ifølge Muhammed selv ☪︎

I islam kan babyer også ryge ned i Helvede ☪︎

Allah straffer for evigt baseret på et kort liv ☪︎

Proportionalitet med Allahs straf i det kæmpestore univers ☪︎

Allah er ALVIDENDE, men vil alligevel teste mennesker? ☪︎

Allah skaber bevidst ikke-muslimer for at torturere dem i Helvede ☪︎

Islam har determinisme og fri vilje på samme tid ☪︎

Et filosofisk problem med en ALVIDENDE guddom, der straffer ☪︎

Hvorfor bliver Gud/Allah vred, når han gav os den frie vilje? ☪︎†✡︎

Islams amoralske syn på kærlighed mellem to mennesker ☪︎

Allah kritiserer ikke-muslimer for at følge deres forældres religion, men… ☪︎

Allah elskede Muhammed, men lod ulykker efter ulykker at ramme hans nærmeste? ☪︎

Et filosofisk problem med Vestens overlegenhed ☪︎

 

Fra hadith: Komiske detaljer fra Muhammed:

Denne del handler ikke om moralske problemer i islam, da den omhandler komiske detaljer fra Muhammed. Hvorfor græder babyer ved fødsel? Fordi Satan rører ved dem, har Muhammed sagt. Hvorfor havde Muhammed konstant våde pletter på tøjet, mens han ledte bønnen? Fordi Muhammeds tøj var konstant snavset med hans egen sæd og ikke ventede til tøjet var tørret efter at det var vasket af hans barnekone, Aisha. Det er relevant at opridse listen over komiske detaljer fra Muhammed, fordi eks-muslimerne fortæller, at sådanne detaljer smadrer og knækker Muhammeds aura som en udvalgt profet af en alvidende guddom.

Muhammed anbefalede voksenamning ☪︎

Muhammeds profeti om den snarlige dommedag, der aldrig kom ☪︎

Muhammed om djævle ☪︎

Doktor Muhammeds lægepraksis: Maven lyver! ☪︎

Muhammed leger agronom og giver dårlige råd ☪︎

Sten viser respekt til Muhammed ☪︎

Muhammed siger, engle holder øje med om man kommer til moske ☪︎

Muhammed mener, at en hests lort og tis vil give belønning i jihad ☪︎

Muhammed giver kompas-retningen, når man skider ☪︎

Muhammed og hans forhold til hunde ☪︎

Muhammed: Flue i egen drinks? Drik det, det er sundt! ☪︎

Muhammed anbefaler at drikke kameltis ☪︎

Muhammed: Lad andre slikke dine fingre, nam-nam ☪︎

Muhammed vaskede sig med beskidt vand, hvor der var skrald i ☪︎

Muhammed havde sæd på tøjet, og Aisha vaskede det af ☪︎

 

Hedenskabets indflydelse i islam:

I kristendommen fylder angrebet på hedenskaben noget begrænset, men i islam er det et centralt emne. For i islam er hedenskab et fy-ord, og Muhammed kom ofte i krig med arabiske polyteister og derfor er Koranen fyldt med formaninger om slemme, slemme, slemme polyteistiske afgudsdyrkere. Muslimer plejer at bryste sig med, at islam er en ren abrahamistisk religion, og endda påstår at være mere abrahamistisk end jødedommen og kristendommen. Men som vi skal se, så har Muhammed faktisk optaget så mange hedenske elementer fra arabisk polyteisme og gjort dem til centrale dele af islam. For muslimerne er det et moralsk problem at indse, at hedenskabens indflydelse er massivt i islam.

Syndflodshistorien er hedensk inspireret ☪︎†✡︎

Konceptet om de ”syv himle” har hedensk oprindelse ☪︎

Djinnerne i islam er af arabisk hedensk oprindelse ☪︎

Kabaen i Mekka har ikke abrahamitisk oprindelse, men hedensk oprindelse ☪︎

Hajj-pilgrimsfærd i Mekka er hedensk inspireret ☪︎

 

Penible detaljer om Koranens tilblivelse:

Koranens tilblivelse er præget af menneskelige aktivitet med flere penible detaljer, som flertallet af muslimerne slet ikke kender til.

Om de sataniske vers: Da Muhammed optog tre hedenske gudinder ☪︎

Et får åd et koranvers om stening efter Muhammeds død? ☪︎

Plagiat af en Talmud-tekst i Koranen ☪︎

 

Kultlederen Muhammeds belejlige åbenbaringer:

Der har været kultledere selv i moderne tid, som har formået at overbevise godtroende fjolser om, at kultlederen selv var en profet af en guddom og som fik åbenbaringer. Kultlederes bevæggrunde var og er magt, rigdom og sex. Eks-muslimske aktivister har påpeget, at Muhammed ikke var anderledes i den kontekst. En af de mest fældende beviser for at Muhammed opdigtede Koranen af sin fantasi skyldes, at der er suspekte koranverser, hvor Allah hjælper Muhammed i tide og utide med trivielle ting, der slet ikke vedrører selve religionen, men som handler om at Muhammed ville have personlige fordele. Muhammed var ganske enkelt en kultleder, der havde formået, at hjernevaske godtroende fjolser ude i ørkenen om, at han var en profet, der fik åbenbaringer fra Allah, og at muslimerne derfor skulle lytte efter Muhammed. Lad os derfor kigge på en række episoder, hvor Muhammed fik belejlige åbenbaringer.

Intro om kultledere og deres manipulationer ☪︎

Muhammed ville have sin adoptivsøns kone: Fik belejlige åbenbaringer ☪︎

Muhammeds sexskandale med en pigeslave: Fik belejlig åbenbaring ☪︎

Muhammed vil have mere end fire koner: Får en belejlig åbenbaring ☪︎

Muhammed slipper for sex med en tyk og gammel kone: Får sær åbenbaring ☪︎

Muhammed får en påstået åbenbaring om at kræve 1/5 af krigsbyttet ☪︎

Muhammed vil have gæsterne hjem og er jaloux: ”Allah” træder til ☪︎

Muhammed vil have at folk skal dæmpe sig: ”Allah” træder til ☪︎

Stinkende æsel forårsagede en slåskamp og en koranåbenbaring ☪︎

Får belejlig åbenbaring om at tidligere profeter har lavet den samme fejl ☪︎

Stalke-Umar presser for åbenbaring om at dække kvinder ☪︎

Blind mand fik Muhammed til at rette i sin åbenbaring ☪︎