Muslimske kvinder skal tildække kroppen og hovedet

Der er krige i verden. Der er hungersnød i verden. Der er sygdomme i verden. Der er fattigdom i verden. Der er naturkatastrofer i verden. Men Allah er så fikseret på en detalje, der er så magtpåliggende for ham: Kvinders hår.

Allah, universets skaber og hersker, ønsker at trunterne skal dække deres hoved og krop på en bestemt måde.

Lad os kigge på emnet om den islamiske beklædning for kvinderne.

 

Koranen om tildækning af kvinderne

Det lyder ret fjollet, at kvinderne skal dække sig og ansigtet for ikke at tirre en mands seksualitet. Men Muhammed har altså fået påstået åbenbaringer fra Allah, der befaler kvinderne at dække sig. Det relevante koranvers, der bliver brugt som argumentation for at hovedtørklædet er obligatorisk, er dette:

>>Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Gud, I troende! Måske vil det gå jer godt!<< (Koran 24:31)

I et andet koranvers fik Muhammed også en påstået åbenbaring, hvor Allah siger, at kvinder skal dække sig, så de ikke bliver forulempet af mænd:

>>Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 33:59)

 

Spørgsmålet er nu, hvordan man skal forstå de to ovenstående koranverser? Hvordan konkret skal en kvinde ”lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring” eller ”trække noget af deres overklædning ned over sig”?

Skal det forstås sådan, at alt det er symbolsk sprog fra Allah og at muslimske kvinder skam gerne må gå i knælange kjoler og med bare skuldre alligevel?

Eller skal det forstås på den måde, at kvinderne skal dække sig inklusivt deres hår og ansigt?

For at få svar på sådanne spørgsmål bliver vi nødt til at dykke ned i hadithlitteraturen, for at se hvad Muhammed eller hans nærmeste mente om det.

 

Hadithlitteraturen om tildækning af kvinderne

Fra hadithlitteraturen kan vi udlede en hel del ting vedrørende den islamiske beklædning for kvinder:

1: Hvordan en kvinde præcist bør dække sig

Vi har en hadith fra Sahih al-Bukhari, hvor Aisha i forbifarten giver informationer om, at tildækning gradvist blev til i processen:

>> Fortalt af `Aisha:

”[…] Mens jeg sad ved mit sovested, blev jeg overvældet af søvn og sov. Safwan bin Al-Muattal As-Sulami Adh-Dhakwani stod bag hæren. Da han nåede mit sted om morgenen, så han figuren af en sovende person, og han genkendte mig ved at se mig, da han havde set mig før den obligatoriske tilsløring (blev foreskrevet). Så, jeg vågnede, da han reciterede Istirja’ (dvs. “Inna li l-lahi wa inna llaihi raji’un”) så snart han genkendte mig. Jeg tilslørede mit ansigt med mit hovedtørklædet med det samme, og af Allah talte vi ikke et eneste ord, og jeg hørte ham ikke sige noget andet end hans Istirja’.” […]<< (Sahih al-Bukhari 4141: https://sunnah.com/bukhari:4141)

Muhammeds favoritkone, Aisha, siger i forbifarten, at det før ikke var obligatorisk at dække sig, som det er blevet nu, og at hun dækkede sig sådan, at hun ”tilslørede” hendes ”ansigt” med ”hovedtørklædet”. Denne hadith giver det indtryk at selve ansigtet skal dækkes.

 

En anden hadith fra den selvsamme Sahih al-Bukhari giver følgende information, der forklarer, hvordan man dækkede sig efter at koranverset med ”lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring” (Koran 24:31) blev åbenbareret for Muhammed:

>>Fortalt af Safiya bint Shaiba:

Aisha plejede at sige: “Når (verset): >>lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring<< blev åbenbaret, skar (damerne) deres beklædning i kanterne og dækkede deres hoveder og ansigter med disse afskårne kludstykker.”<< (Sahih al-Bukhari 4759: https://sunnah.com/bukhari:4759)

Igen siger den, at ”hoveder” og ”ansigter” blev dækket.

 

Det er ret tydeligt, at når Muhammed sagde, at Allah siger, at kvinderne skulle dække sig, så menes der hele ansigtet også.

 

2: Selv en eunuk er grund nok til at dække sig

Vi har også to andre hadither, der viser, at Muhammed opfordrede hans hustruer til at dække sig selv når gæsten var en eunuk og dermed kastreret.

Her har vi en hadith fra Sahih Muslim, og hvis læserne ikke forstår hele teksten, så er det forståeligt, men pointen i teksten er, at selv en eunuk ikke giver muslimske kvinder en undskyldning til ikke at dække sig:

>>Aisha rapporterede, at en eunuk plejede at komme til hustruer af Allahs Apostel (ﷺ), og de fandt ikke noget anstødeligt i hans besøg, da han blev betragtet som en mand uden seksuel lyst. Allahs Apostel (ﷺ) kom en dag, da han sad med nogle af sine koner, og han havde travlt med at beskrive en dames kropslige karakteristika og sagde:

Efterhånden som den kommer foran, vises der folder på hendes forside, og når hun vender ryggen til, kommer der otte folder på bagsiden”. Derpå sagde Allahs Apostel (ﷺ): Jeg, mig, at han ved disse ting; gør derfor ikke. tillad ham at levere mad. Hun (Aisha) sagde: Så begyndte de at dække sig med slør foran ham.<< (Sahih Muslim 2181: https://sunnah.com/muslim:2181)

Og den næste hadith fra Abu Dawud, der er vurderet “Sahih” (autentisk), fortæller den samme historie:

>>Fortalt af Aisha, Ummul Mu’minin:

En mukhannath (eunuk) plejede at komme på besøg hos konerne af Profeten (ﷺ). De (folket) regnede ham blandt dem, der var fri for fysiske behov. En dag trådte Profeten (ﷺ) ind, da han var sammen med en af ​​sine koner, og beskrev en kvindes kvaliteter og sagde: Når hun kommer frem, kommer hun frem med fire (folder i maven), og når hun går baglæns, hun går baglæns med otte (folder i maven). Profeten (ﷺ) sagde: Kan jeg ikke se, at denne (mand) ved, hvad der ligger her. Så dækkede de (konerne) sig med slør foran ham.<< (Sunan Abi Dawud 4107: https://sunnah.com/abudawud:4107)

Endnu en gang: Det er svært at forstå den fulde mening fuldstændigt, men en ting kan vi udlede: Kvinderne følte intet forkert i at snakke med en mandlige eunuk, men kun fordi han var eunuk, men det brød Muhammed sig ikke om, og så tog kvinderne tørklæde på og dækkede sig.

 

3: Kvinder må ikke være med en fremmed mand alene

Her i Danmark og mange andre normale lande er det ganske normalt, at en kvinde måtte være alene med en fremmed mand. Enten i elevatoren eller måske på arbejdet. Men Muhammed brød sig ikke om det. Her har vi en hadith fra Sahih al-Bukhari:

>> Fortalt af Ibn Abbas:

At han hørte Profeten (ﷺ) sige: “Det er ikke tilladt for en mand at være alene med en kvinde, og ingen dame må rejse undtagen med en Muhram (dvs. hendes mand eller en person, som hun aldrig kan gifte sig for altid; fx hendes far, bror osv.)”. Så rejste en mand sig og sagde: “O Allahs Budbringer (ﷺ)! Jeg har meldt mig ind i hæren for sådan-og-sådan Ghazwa, og min kone går videre til Hajj”. Allahs sendebud (ﷺ) sagde: “Gå hen og udfør Hajj med din kone.” << (Sahih al-Bukhari 3006: https://sunnah.com/bukhari:3006)

 

Opsummering om hvordan kvinder bør dække sig ifølge Koranen og hadithlitteraturen

Der bør slet ikke være en diskussion om, hvorvidt hovedtørklædet er obligatorisk eller ej i islam: Den er ligeså obligatorisk, som det er forbudt at spise svinekød, og der er ingen tvivl om, at islam formaner muslimske kvinder om at tildække deres ansigt, hvis man skal følge Koranen og haditherne.

Ud fra Koranen og hadithlitteraturen er det tydeligt, at Allah vil have at kvinderne skal dække sig på en bestemt måde.

Når Allah siger, at kvinder skal ”lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring” (Koran 24:31) eller ”trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet” (Koran 33:59), så menes der tydeligvis ikke dette sexet stramme outfit:

Men der menes snarere dette:

   

 

I dag bliver mange mennesker hovedrystet over primitive muslimske lande, der har strikse beklædningsregler for kvinder om at dække sig, men disse lande følger blot deres Allahs befaling.

Og hvad gør de muslimske kvinder, der fravælger at bruge hijab eller dække ansigtet? De har såmænd ikke andet valg end at bruge det klassiske apologetiske trick, der virker hver gang Allah siger et eller andet stupidt: ”Allah mener ikke det, hvad han siger” efterfulgt af en ”det er ment metaforisk”. Sådan kan de muslimske kvinder give en hold-kæft-bolsje til Allah og omfortolke Allahs direkte ord i Koranen efter eget forgodtbefindende.