Muhammed anbefalede voksenamning

Husker du scenen fra filmen “Jeg, mig & Irene”, hvor hovedpersonen spillet af Jim Carrey valgte at sutte mælk fra en nybagt ammende mor?:

Denne artikel handler om voksenamning, hvor Muhammed har anbefalet det.

Vi har før set, hvordan islam har ekstremt høj grad af kønsadskillelse, siden Muhammed fik påstået åbenbaringer fra Allah om, at kvinderne skulle dække sig og været separeret fra mænd, der ikke var en del af den samme familie.

I den muslimske verden er der et begreb man kalder for ”mahram”, som dækker over et mandligt familiemedlem, som man ikke kan blive gift med, og dermed kan en muslimsk kvinde i teorien og i praksis være sammen med personen alene og uden tørklæde til at dække sig.

Men et problem blev åbenlyst, da islam i samme ombæring ikke accepterer adoptivbørn som rigtige børn. Før islam plejede det arabiske polyteistiske samfund på Den Arabiske Halvø ikke at skelne mellem en adoptivsøn og en biologisk søn. Men Muhammed gjorde op med den praksis på et tidspunkt, hvor han fik påstået åbenbaring om at adoptivsønner ikke skulle ligestilles med biologiske sønner:

>>Gud har aldrig givet en mand to hjerter i brystet eller gjort jeres hustruer til jeres mødre, når I skiller jer fra dem med ordene: ’Du er for mig som min moders ryg’. Lige så lidt har Han gjort jeres adoptivsønner til jeres sønner. Det er de ord, som I tager i jeres mund; men Gud siger sandheden. Han viser vejen.

Opkald dem efter deres fædre! Det er rigtigst i Guds øjne. Hvis I ikke ved, hvem deres fædre er, skal de være jeres brødre i religionen og under jeres beskyttelse. I begår ingen overtrædelse ved noget, som I gør ved en fejltagelse, men kun ved det, som I af hjertet tilsigter. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 33:4-5)

 

Men hvad nu hvis der var en barneslave hos en muslimsk familie, der blev befriet som dreng og voksede op og blev en del af familien? Det ville ikke være et problem, at den frigivne slave som barn kom og gik ud af huset/teltet. Men blev han voksen og fik seksuelle drifter, da ville der opstå et problem: Skulle sådan en mand regnes som ”mahram” eller ej? Skulle hans papsøstre dække sig med tørklæde eller ej?

Hvordan løste Muhammed det problem? – Såmænd at den frigivne slave skulle drikke brystmælk af en af kvinderne i familien, og dermed ville han være ”mahram” til dem og ikke længere kunne giftes med dem, og følgeligt behøvede kvinderne ikke længere at skulle dække sig foran ham og føle sig flove.

Muhammed anbefalede nemlig voksenamning.

Hvorfor er det relevant at diskutere amningsforslaget fra Muhammed? – Fordi mange eks-muslimer fortæller, at det smadrer og knækker Muhammeds aura som en udvalgt profet af en almægtig og alvidende guddom.

 

Hadithlitteraturen om voksenamning af den frigivne slave, Salim

Det skete engang, at der var en muslimsk familie, som havde erhvervet sig en barneslave, Salim. Men denne blev befriet som ung og blev en del af familien. Denne frigivne slave kunne derfor går ud og ind hos familiens hus/telt, men på et tidspunkt blev den frigivne slave altså en mand med seksuelle drifter, og det skabte derfor et problem for den muslimske familie, hvor mødre og døtre ikke må ses af fremmede mænd. Derfor spurgte datteren af den omtalte familie Muhammed om, hvordan dette problem skulle løses, og Muhammed anbefalede… at amme den vokse Salim.

Fordi ifølge Muhammeds logik ville en voksen mand ved at drikke brystmælk af forsterfamilien blive en kvindes mahram, og hvor kvinderne i den familie ikke længere behøvede at dække sig overfor ham, da de ikke kan giftes med hinanden længere.

En hadith beskriver hvordan en datter forhørte sig hos Muhammed fordi den voksne frigivne slave, Salim, skabte problemer for faderen Abu Hadhaifa, og hvordan Muhammed anbefalede voksenamning.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Aisha (Allah, bær over med hende) rapporterede, at Salim, Abu Hadhaifas frigivne slave, boede sammen med ham og hans familie i deres hus. Hun (dvs. Suhails datter kom til Allahs Apostel (ﷺ) og sagde:

Salim har opnået (pubertet) som mænd opnår, og han forstår, hvad de forstår, og han går frit ind i vores hus, men jeg opfatter, at noget (rangler) i hjertet af Abu Hudhaifa, hvorpå Allahs Apostel (ﷺ) sagde til hende: Die ham og du ville blive ulovlig for ham, og (den rangler), som Abu Hudhaifa føler i sit hjerte, vil forsvinde. Hun vendte tilbage og sagde: Så jeg diede ham, og det (der var) i hjertet af Abu Hudhaifa forsvandt.<< (Sahih Muslim 1453b: https://sunnah.com/muslim:1453b)

 

En anden hadith genfortæller nogenlunde det samme ting, men tilføjer hvordan Muhammed “lo” ved tanken om voksenamning.

Denne hadith er også fra Sahih Muslim:

>>Aisha (Allah, bær over med hende) rapporterede, at Sahla bint Suhail kom til Allahs Apostel (fred være med ham) og sagde:

Allahs Sendebud, jeg ser i ansigtet af Abu Hudhaifa (tegn på afsky) ved indtræden af Salim (som er en del af os) i (vores hus), hvorpå Allahs Apostel (ﷺ) sagde: Die ham. Hun sagde: Hvordan kan jeg die ham, da han er en voksen mand? Allahs Sendebud (ﷺ) smilede og sagde: Jeg ved allerede, at han er en ung mand.

Amr har tilføjet denne tilføjelse i sin fortælling om, at han deltog i slaget ved Badr og i fortællingen om Ibn Umar (ordene er): Allahs Messenger (ﷺ) lo.<< (Sahih Muslim 1453a: https://sunnah.com/muslim:1453a)

 

En tredje hadith genfortæller også nogenlunde det samme ting.

Denne hadith er også fra Sahih Muslim:

>>Ibn Abu Mulaika rapporterede, at al-Qasim b. Muhammad b. Abu Bakr havde fortalt ham, at Aisha (Allah, bær over med hende) rapporterede, at Sahla bint Suhail b. Amr kom til Allahs Apostel (ﷺ) og sagde:

Allahs Sendebud, Salim (den frigjorte slave af Abu Hudhaifa) bor hos os i vores hus, og han har opnået (puberteten) som mænd opnår den, og har erhvervet viden (om sexproblemerne), som mænd opnår, hvorpå han sagde: Die ham, så han kan blive ulovlig (med hensyn til ægteskab) for dig…<< (Sahih Muslim 1453c https://sunnah.com/muslim:1453c)

 

Hadithlitteraturen om Aisha, der forsøgte, at implementere praksissen med voksenamning

Vi har også andre hadither, der viser, at Aisha forsøgte at implementere praksissen med voksenamning for Muhammeds koner, hvor de skulle amme hinandens børn. Hvorfor dog det? Fordi så kan de muslimske slyngveninder besøge hinanden uden hensyntagen til om der er mandlige voksne til stede eller ej i fremtiden.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Umm Salama sagde til Aisha (Allah, bær over med hende):

En ung dreng, der er på tærsklen til puberteten, kommer til dig. Jeg kan dog ikke lide, at han skulle komme hos mig, hvorpå Aisha (Allah, bær over med hende) sagde: Ser du ikke i Allahs Sendebud (ﷺ) en løsning for dig? Hun sagde også: Abu Hudhaifas hustru sagde: Allahs Sendebud, Salim kommer til mig, og nu er han en (voksen) person, og der er noget, der (rangler) i Abu Hudhaifas sind ved ham, hvorpå Allahs Sendebud (ﷺ) sagde: Die ham (så han kan blive dit plejebarn), og dermed kan han komme til dig (frit).<< (Sahih Muslim 1453d: https://sunnah.com/muslim:1453d)

 

De andre koner af Muhammed afviste Aishas tilgang, og de argumenterede for, at sagen med voksenamning kun gjaldt Salim, og ikke andre, og at det ikke er ment, at man kan amme hinandens børn for at nemmere at kunne besøge hinanden i fremtiden.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Umm Salama, hustruen til Allahs Apostel (ﷺ), plejede at sige at alle hustruer af Allahs Apostel (ﷺ) afslog idéen om, at en med denne type fosterhjem (der er blevet diet efter den rette periode) skulle komme til dem. Og sagde til Aisha:

Ved Allah, vi finder det som en slags indrømmelse givet af Allahs Sendebud (ﷺ) kun for Salim, og ingen skulle have lov til at komme ind (i vores huse) med denne type fosterhjem, og vi deler ikke denne synsvinkel.<< (Sahih Muslim 1454: https://sunnah.com/muslim:1454)

 

Vi ved også, at et koranvers om voksenamning har eksisteret, men som ikke er blevet en del af den Koran, man har i dag.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Aisha (Allah, bær over med hende) rapporterede, at det var blevet åbenbaret i den hellige Koran, at ti klare diende gør ægteskabet ulovligt, derefter blev det ophævet (og erstattet) af fem diende, og Allahs Apostel (ﷺ) døde, og det var før den tid (fundet) i den hellige Koran (og reciteret af muslimerne).<< (Sahih Muslim 1452a: https://sunnah.com/muslim:1452a)

 

Og denne her hadith er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Det blev fortalt, at Aisha sagde:

“En af de ting, som Allah åbenbarede i Koranen og derefter ophævede, var, at intet gør ægteskab forbudt undtagen ti amninger eller fem velkendte (amninger).”<< (Sunan Ibn Majah 1942: https://sunnah.com/ibnmajah:1942)

 

Sidste kommentarer

Nogle muslimske apologeter har forsøgt at tage brodden af det ved at argumentere for, at mælken skal i glasset og så gives til personen, og dermed skal personen ikke sutte selve brystet fysisk. Men selv med sådan en apologetisk tilgang viser det fortsat, hvorfor den muslimske religion er ulogisk.

For hvad er pointen med at skabe kønsadskillelse i islam og i samme ombæring afvise at ligestille adoptivsønner med biologiske sønner og dermed skabe selvskabte problemer, og så bare for at løse det med voksenamning?

Ligner Muhammed en profet udvalgt af en almægtig og alvidende guddom, når Muhammed anbefaler voksenamning? Eller ligner Muhammed én, der var i gang med at finde ud af, hvordan og hvilke regler islam skulle have?