Fra hadith: Muhammed anbefaler at slå børn

På et tidspunkt i 1900-tallet var pædagogikken domineret af en kæft-og-trit tilgang, men filosoffen og pædagogen John Dewey (død 1952) anbefalede en anden tilgang, hvor børnenes færdighederne skulle tilegnes med at kombinere praktiske færdighed med teoretisk indsigt, og hvor børnenes nysgerrighed skulle pirres. Disse tanker blev luftet på et tidspunkt, hvor den gængse opfattelse var, at der skulle benhård disciplin over modvillige og frække børn. I dag er John Deweys pædagogiske tilgang den gængse opfattelse, når civiliserede mennesker og kulturer skal opdrage børn.

Men ak, Muhammed derimod havde en hel anden tilgang og har anbefalet, at for at få børn til at bede, skal man slå dem, når de når ti-årsalderen.

Vi har en hadith fra Abu Dawud, der er vurderet ”Hasan Sahih”, og denne vurdering er der uenighed om, hvad det præcist betyder, men enighed er der om, at dets troværdighed ligger i den høje ende, ifølge sunni-muslimsk retning. Hadithen, der er er vurderet ”Hasan Sahih”, lyder sådan her:

>>Fortalt af Abdullah ibn Amr ibn al-‘As:

Allahs Sendebud (ﷺ) sagde: Befal dine børn at bede, når de bliver syv år gamle, og slå dem for det (bøn), når de bliver ti år gamle; og lad deres senge (at sove i) være separat.<< (Sunan Abi Dawud 495: https://sunnah.com/abudawud:495)