Et får åd et koranvers om stening efter Muhammeds død?

Vi har før diskuteret, hvordan Koranen tillader korsfæstelse og lemafhugning samt piskeslag.

Men sært nok siger Koranen ingenting om stening, selvom vi dog har hadither, der viser, at Muhammed gik ind for stening. (Se under afsnittet ”Hvad hadithlitteraturen fortæller os om Muhammeds handlinger” ved at klikke her)

Er det ikke sært, at Koranen går ind for korsfæstelse og lemafhugning (Koran 5:33) samt piskeslag (Koran 24:1-2), men ikke nævner noget om stening, selvom hadither bekræfter at Muhammed praktiserede det?

Eks-muslimske aktivister har peget på en penibel detalje: Et koranvers om stening var ment, at det skulle have været med i den boglige udgave af Koranen, men at det koranvers om stening er forsvundet fordi… et forpulede får spiste det stykke papir, hvor koranverset var skrevet på, og derfor er er der ingenting om stening i Koranen i dag.

Lad os dykke ned i det.

 

Hvordan Koranen i boglig form blev til og om ”ophævelse” af koranverser

Ifølge islam fik Muhammed sine (påståede) åbenbaringer i form af et mundtligt/oralt budskab fra Allah gennem ærkeenglen Gabriel. Muhammed fortalte sine påståede åbenbaringer ved forskellige lejligheder til forskellige personer, og hans tilhængere skrev det ned eller memorerede det. Derfor lå Muhammeds påståede åbenbaringer adspredte hos forskellige mennesker, der enten havde skrevet dem ned eller memoreret dem. Mange af disse personer døde i krige eller passede ikke godt på deres nedskrevne papir, og derfor kunne der gå mange koranverser væk. Koranen i boglig form blev ikke til i Muhammed levetid, men EFTER hans død. Det var nemlig først under den tredje kalif Uthman ibn Affan, der regerede fra 644-656, at Koranen i boglig form blev til.

Muslimerne tror også på, at Allah kan ophæve et koranvers, siden dets formål var ophørt. Spørger man muslimerne, så fik Muhammed nogle koranverser, som kun gjaldt en vis periode, men som blev ophævet af Allah.

 

Har Muhammed fået en påstået åbenbaring om stening på et tidspunkt?

Har Muhammed før fået en påstået åbenbaring fra Allah, der formanede muslimerne om, at man skulle praktisere stening?

Svaret er, at det har Muhammed.

Det bekræfter en hadith fra Sahih Muslim og Ibn Abbas’ tafsir.

Umar, der blev den anden kalif, og som var tæt på Muhammed, gjorde det ret klart, at et koranvers om stening var en del af Allahs budskab til Muhammed. Men Umar var også bekymret over, at muslimer i fremtiden ville glemme, at sådan en formaning fra Allah om stening eksisterede.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Abdullah b. Abbas rapporterede, at Umar b. Khattab sad på prædikestolen af Allahs Sendebud (ﷺ) og sagde:

Sandelig, Allah sendte Muhammad (ﷺ) sandhed, og Han sendte Bogen ned til ham, og verset om stening var inkluderet i det, der blev sendt ned til ham. Vi reciterede det, bevarede det i vores hukommelse og forstod det. Allahs Sendebud (ﷺ) tildelte straffen med stening til døden (til den gifte mandlige ægteskabsbryder og kvindelig ægteskabsbryder), og efter ham tildelte vi også steningsstraffen, jeg er bange for, at folk med tiden (kan glemme det) og sige: Vi finder ikke steningsstraffen i Allahs Bog, og går derfor på afveje ved at opgive denne pligt, som Allah har foreskrevet. Stening er en pligt, der er fastlagt i Allahs Bog for gifte mænd og kvinder, der begår utroskab, når bevis er der, eller hvis der er tale om graviditet eller en tilståelse.<< (Sahih Muslim 1691a: https://sunnah.com/muslim:1691a)

Umar er altså citeret for at sige, at et koranvers om stening var en del af Allah budskab til Muhammed, og at han frygter, at muslimerne vil glemme det.

 

Også tafsir af Ibn Abbas, som var fætter til Muhammed og som kendte den første generation af muslimer, bekræfter at et koranvers om stening var en del af islam. Årsagen hænger sammen med Ibn Abbas’ fortolkning af dette vers:

>>Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej!<< (Koran 4:15)

I sin tafsir har Ibn Abbas forstået ovenstående koranvers sådan, at utro kvinder skulle låses ”indendørs” indtil de dør (af tørst og sult) eller indtil Allah viser dem en ”udvej” ved at muslimer skal STENE kvinderne ihjel. Men Ibn Abbas skriver så til sidst, at den førstnævnte formaning fra Allah om at holde kvinderne indendørs indtil de dør ikke gælder mere, for den er blevet ophævet og erstattet af ”stening”:

(Kilde: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/4.15)

Med andre ord: Før skulle utro kvinde dræbes ved at låse dem indendørs eller stenes, men nu gælder kun stening.

 

Vi kan hermed konkludere på baggrund af hadithen fra Sahih Muslim og på baggrund af tafsir af Ibn Abbas, at et koranvers om stening har været en del af Muhammeds påstået åbenbaring, men som i dag af mystiske grunde ikke er en del af Koranen.

 

Hvorfor endte koranverset om stening ikke i Koranen?

Hvorfor blev det mystiske koranvers om stening ikke en del af Koranen  i dag?

Ifølge en hadith, der er vurderet ”Hasan” (god), skyldtes det, at Aisha havde et koranvers om stening (og om voksenamning), men at det er blevet væk, fordi… et får åd det.

Denne hadith er vurderet ”Hasan” (god):

>>Det blev fortalt, at Aisha sagde:

Verset om stening og om at amme en voksen ti gange blev åbenbareret*1, og papiret lå med mig under min pude. Da Allahs Sendebud døde, var vi optaget af hans død, og et tamt får kom ind og spiste det.”

*1: Disse vers blev ophævet i recitation, men ikke i praksis. Andre hadith fastlægger tallet for fostre til at være 5.<< (Sunan Ibn Majah 1944: https://sunnah.com/ibnmajah:1944)

Ifølge ovenstående hadith var der et koranvers om stening, men som blev spist af et får.

Derfor er der intet koranvers om stening i Koranen i dag.

 

Muslimerne bør spørge sig selv:

Lyder alt det med at et får spiste et koranvers om stening, og derfor det koranvers blev ”ophævet” og ikke er en del af Koranen i dag, som en almægtig guddoms plan? Eller lyder det som en tilfældig dumhed at koranverset om stening forsvandt og ikke blev en del af Koranen, man har i dag?

Hvis man som muslim tror, at Allah var barmhjertig og derfor afviste stening, hvad er så pointen med at Allah har valgt at ophæve koranverset om stening, men at koranverser om korsfæstelse og lemafhugning (Koran 5:33) samt piskeslag (Koran 24:1-2) stædigvæk består?

For de eks-muslimske aktivister er svaret indlysende: Muhammed fortalte andre, at han havde fået en åbenbaring fra Allah om at stene utro kvinder, og derfor praktiserede muslimerne det, men som de primitive ørkenfolk de var, hvor de ikke havde en udviklet skrivekultur, endte koranverset om stening med at forsvinde, og derfor er den ikke en del af Koranen i dag, selvom korsfæstelse, lemafhugning og piskeslag dog er det.

Sikken en penibel detalje om Koranen! – Et koranvers om stening, der var ment at skulle have været en del af Koranen i dag, er forsvundet.