Tillader korsfæstelse og lemafhugning

Om korsfæstelse og lemafhugning

Muhammed har fået denne påstået åbenbaring fra Allah med en krigerisk advarsel:

>>Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.<< (Koran 5:33)

Bemærk at enhver muslim kan definere ”at skabe fordærv i landet” efter eget forgodtbefindende.

De muslimske apologeter vil måske hævde, at dette koranvers er taget ud af kontekst, og at Muhammed ikke var barbarisk, der ville hugge arme eller ben, og som sædvanlig vil de bruge det mest klassiske apologetiske trick: Allah mener ikke det, hvad han (åbenlyst) siger.

Men vi har altså hadither fra henholdsvis Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, der viser, at Muhammed personligt gik ind for at hugge hænder og fødder.

Den her hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Anas:

Klimaet i Medina passede ikke til nogle mennesker, så Profeten (ﷺ) beordrede dem til at følge sin hyrde, dvs. hans kameler, og drikke deres mælk og urin (som medicin). Så de fulgte hyrden, der havde kameler, og drak deres mælk og urin, indtil deres kroppe blev raske. Derefter dræbte de hyrden og drev kameler væk. Da nyheden nåede Profeten (ﷺ), sendte han nogle mennesker i deres forfølgelse. Da de blev bragt, skar han deres hænder og fødder, og deres øjne blev brændt af et stykker jern.<< (Sahih al-Bukhari 5686: https://sunnah.com/bukhari:5686)

Og her har vi den samme historie fra Sahih Muslim:

>> Anas f. Malik rapporterede, at nogle mennesker, der tilhørte (stammen) af ‘Uraina, kom til Allahs Sendebud (ﷺ) i Medina, men de fandt dets klima dårligt. Så Allahs Sendebud (ﷺ) sagde til dem:

”I kan gå til Sadaqas kameler og drikke deres mælk og urin”. De gjorde det og havde det godt. De gik så efter hyrderne og dræbte dem og forlod islam, og drev Profetens (ﷺ) kameler. Denne nyhed nåede Allahs Apostel (ﷺ), og han sendte (mennesker) efter dem, og de blev (bragt) og overgivet til ham. Han (den Hellige Profet) fik deres hænder og fødder afskåret og stak deres øjne ud og kastede dem på det stenede underlag indtil de døde.<< (Sahih Muslim 1671a: https://sunnah.com/muslim:1671a)

 

Her i Vesten ville man end ikke en gang behandle seriemorder og pædofile sådan.

Virker islam som en religion, der har en perfekt tidløs moral? Eller virker islam som en religion med en tankesæt baseret på 600-tallets Arabien?

 

Ekstra information: Hvordan islam-apologeter prøver at snyde dig med at renvaske det her koranvers

Tilbage i 2014 forsøgte bl.a. den fromme muslim og debattør Tarek Hussein at lave en demonstration mod Islamisk Stat i København. Der havde demonstranterne et stort banner med følgende tekst, der skulle forestilles fra Koranen:

(Kilde: https://www.zetland.dk/historie/seEXBgYg-aevmJ36a-9f433)

 

Senere i 2015 gentog Tarek Hussein endnu en gang i et debatindlæg i Politiken, at ”I Koranen kaldes det at slå et menneske ihjel for at være ensbetydende med at dræbe hele menneskeheden.”

Mange andre muslimer og muslimske apologeter har ligesom Tarek Hussein brugt sådan et koranvers overfor ikke-muslimer som et argument for, at Koranen har et fredeligt budskab.

 

Men som sædvanligt med de muslimske apologeter, så manipulerer Tarek Hussein.

For koranversets rette syntaks lyder faktisk sådan her:

>>På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.<< (Koran 5:32)

Som læserne kan se, siger Koranen altså, at hvis man dræber et andet menneske uden at det sker som ”hævn” eller for at skabe ”fordærv”, så er det som at dræbe alle mennesker. Med andre ord: Du må gerne dræbe som hævn eller fordi nogen har skabt ”fordærv”.

Og straks bagefter er det næste koranvers dette, som vi har gennemgået før:

>>Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.<< (Koran 5:33)

Med andre ord har Tarek Hussein ikke blot brugt et fiktivt koranvers, men han har også udeladt det efterfølgende koranvers, der tydeliggør, at straffen skal være korsfæstelse eller lemafhugning, siden han skammer sig over Allahs sætninger og ikke vil have at Politikens læsersegment skulle oplyses om det.

 

Vi har før set, hvordan Amér Majid og Isam B har manipuleret med deres koranoversættelser, så læserne ikke opdager, at Koranen siger, at Solens endestation er ”ned i en sort mudderpøl”. (Se under afsnittet ”Ekstra information: Hvordan Koran-oversætter manipulerer med koranoversættelse” ved at klikke her)

Vi har også set, hvordan islam-konvertit og islam-apologeten Aminah Tønnsen også fusker med koranteksten, så læserne ikke opdager, at hun manipulerer med påstået videnskabelige mirakler i Koranen udover at hun ikke har en skid styr på om folket i Middelalderen vitterligt troede, at Jorden var flad eller ej. (Se under afsnittet ”Eksempel 3: ”Koranen har beskrevet Jordens rundhed før alle andre… som et æg” ved at klikke her)

Og i ligheden med Amér Majid, Isam B og Aminah Tønnsen, så manipulerer også Tarek Hussein med henblik på at snyde og sælge den islamiske religion som perfekt og fredelig for intetanende personer.