Om I’jaz: Syv eksempler på såkaldte ”videnskabelige mirakler”

Hvad ”I’jaz” er og hvorfor vi skal læse om det

Den aktivistiske eks-muslimske gruppe, Ex-Muslims of North America, publicerede den 28. oktober 2020 følgende tegning på deres facebookvæg:

Videnskabsmanden holder sit mikroskop og lettere irriteret spørger han muslimen: “Hele morgenen har du stået ved siden af mig… Fortæl mig hvad du vil have?”. Herefter fortæller muslimen med Koranen i hånden sit ærinde: “Jeg står og venter på, at du gør en opdagelse, så jeg kan påstå, at Koranen kendte til det!”.

Det er hvad det islamiske koncept om ”I’jaz” går ud på. Eller for at være helt præcist, så betyder begrebet, at Koranen skulle være unikt og ikke kan efterlignes af mennesker ifølge muslimerne, men også mange muslimer strækker begrebet også til at betyde, at der er såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, som videnskabsmænd blot for nyligt har opdaget, og det skulle være et bevis for at Koranen er guddommeligt skabt af Allah, og ikke opdigtet af et menneske som Muhammed, påstår tilhængerne af I’jaz.

Lad os tage ét eksempel på, hvad I’jaz-tilhængere har bildt sig selv og andre muslimer ind om det såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen.

Et eksempel kunne være teorien om Big Bang, der første gang blev formuleret af en belgisk fysiker og astronom i 1931. Men spørger man I’jaz-tilhængere, vil de påstå, at Koranen allerede har beskrevet Big Bang, og de vil henvise til dette koranvers:

>>Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men Vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende. Vil de ikke tro?<< (Koran 21:30)

I’jaz-tilhængere vil fortælle sig selv og andre, at ovenstående koranvers refererer til Big Bang, og at det er et bevis for, at Koranen er en guddoms skaberværk og ikke opdigtet af et menneske, siden intet menneske kunne have beskrevet Big Bang tilbage i 600-tallet.

De karakteristiske træk for en I’jaz-tilhænger, er typisk at de er mindre begavet muslimer, der er letpåvirkelige, og typisk ikke har en idé om hvordan videnskaben bedrives.

Men også mange andre muslimer – typisk dem, der har en idé om hvordan videnskaben bedrives – tager dybt afstand fra sådan en tilgang om såkaldte ”videnskabelige mirakler”, da det ikke blot er manipulation og nonsens, argumenterer de, men de tilføjer også, at I’jaz-tilhængere latterliggør også islam for omverden.

 

Nogle af læserne vil måske spørge, hvorfor vi skal læse om I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen?

Det skal vi gøre af to grunde:

For det første fordi mange muslimer er sinker, letpåvirkelige og derfor I’jaz-tilhænger, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, og de bruger det som et argument for, at det er beviser for at Koranen er skabt af en alvidende guddom og ikke kan være opdigtet af et menneske som Muhammed, og følgelig er det relevant at vide, hvad der er op og ned, og hvordan man dekonstruerer I’jaz-tilhængeres bedrag og spin.

For det andet fortæller mange eks-muslimer, at de – dengang de var troende – også har troet på I’jaz-tilhængeres påstand om at Koranen indeholdt såkaldte ”videnskabelige mirakler”, men blev forbløffet og flovt, da de fandt ud af bedraget og spin bagved, og det kickstartede deres interesse for at undersøge islam og Koranen mere i dybden, og det var derfor en faktor, der bidrog til at nedbryde deres trosforsvar på islam, hvorved de mistede deres tro.

Derfor skal vi i denne artikel læse om I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen. Helt konkret vil vi i denne artikel gennemgå syv konkrete eksempler på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, og vise hvordan I’jaz-tilhængere plejer at argumentere og manipulere for deres sag.

 

Syv eksempler på såkaldte ”videnskabelige mirakler”

Eksempel 1: ”Big Bang er allerede nævnt i Koranen”

Læserne har helt sikkert hørt om Big Bang, der beskriver universets fødsel, hvor rum og tid opstod for ca. 13-14 mia. år siden. Teorien om Big Bang blev første gang formuleret af den belgiske katolske præst, fysiker og astronom Georges Lemaître i 1931.[1]

Men hvis man spørger I’jaz-tilhængere, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, vil de fortælle, at Big Bang allerede blev nævnt helt tilbage i 600-tallet i deres hellige Koran, og de vil henvise til dette specifikt koranvers, som de mener beskriver Big Bang:

>>Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men Vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende. Vil de ikke tro?<< (Koran 21:30)

Ovenstående er en beskrivelse af Big Bang, hævder I’jaz-tilhængere.

Men der tre hager ved påstanden om, at det koranvers skulle referere til Big Bang:

For det første ”hang” himlene og Jorden slet ikke sammen og blev revet fra hinanden under Big Bang, da dette er en total forkert beskrivelse af Big Bang.

For det andet kan det føromtalte koranvers umuligt referere til Big Bang af den indlysende grund at Big Bang fandt sted for 13-14 mia. år siden, mens Jorden først blev dannet for 4,6 mia. år siden. Med andre ord opstod vores Jorden 8-9 mia. år EFTER selve Big Bang, og derfor kan det koranvers slet ikke referere til Big Bang.

For det tredje har mange religioner og mytologier før islam haft en narrative om, at ’himlen og jorden blev adskilt’ eller noget lignende. F.eks. har vi helt specifikt i den mesopotamiske mytologi guddommen, Enlil, der også splittede himlen og jorden i to stykker.[2] – Så selv i det tilfælde af at I’jaz-tilhængere skulle insistere hårdnakket på, at det føromtalte koranvers skam beskriver Big Bang, har de bare det problem, at andre ældre religioner/mytologier allerede har beskrevet sådan noget uvidenskabeligt vås før Koranen.

Kilder:

[1] Georges Lemaître fra lex.dk: https://denstoredanske.lex.dk/Georges_Lema%C3%AEtre

[2] ”Enlil” fra newworldencyclopedia.org: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Enlil

 

Eksempel 2: ”Koranen har beskrevet universets ekspansion”

Den amerikanske astronom Edwin P. Hubble opdagede i 1929, at vort univers udvider sig, og det revolutionerede vores forståelse af universet.[1]

Men I’jaz-tilhængere, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, vil ævle om, at Koranen i 600-tallet allerede har forklaret, at universet udvider sig og vil henviser til et specifikt sted i Koranen. F.eks. er nedenstående artikel hentet fra en islamiske hjemmeside, ”udforskislam.dk”, og efter at artiklen argumenterede for, at Koranen allerede har nævnt universets ekspansion før vestlige videnskabsmænd, afrundes artiklen således:

(Kilde: http://udforskislam.dk/artikel/the-big-bang/)

Ikke blot er ovenstående artikels anonyme forfatter(e) uvidende om, at 600-tallet skal skrives som det 7. århundrede og ikke ”6. århundrede”, så manipulerer forfatteren også med Koranens indhold. Filologen Ellen Wulffs ”Koranen i ny dansk oversættelse”, som denne hjemmeside bruger, når der henvises til Koranen, har oversat det relevante koranvers ved 51:47 sådan her:

>>Himlen byggede Vi med styrke og gjorde den vid.<< (Koran 51:47)

Ved to semantiske blændværk har den muslimske anonyme forfatter manipuleret med koranteksten ved at udskifte ”Himlen” ud med ”universet”, så den uforvarende læser vildledes til at tro at Allah taler om universet ved det sted, og dernæst har den manipuleret ”gjorde den vid” med ”udvider det”, og det sidste betyder, at den fortsat udvides. – Det er semantisk blændværk, manipulation og uhæderlighed fra I’jaz-tilhænger(e), vi er vidnet til her.

Kilder:

[1] Edwin P. Hubble fra lex.dk: https://denstoredanske.lex.dk/Edwin_P._Hubble

 

Eksempel 3: ”Koranen har beskrevet Jordens rundhed før alle andre… som et æg”

Ligesom nogle rodløse danskere med eksistentiel krise finder fællesskab og bliver tiltrukket af diverse subkulturer i form af BZ-bevægelsen, neo-nazisme, asatro eller diverse kristne sekter, så er islam også en subkultur, som nogle rodløse danskere bliver tiltrukket af for at få en følelse af at høre noget til. Herunder Aminah Tønnsen, som er en dansk islam-konvertit og islam-apologet.

Aminah Tønnsen tror også på påstanden om såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, og i sin bog ”Tror muslimer at jorden er flad?” udgivet i 2006, hvor hun insisterer på, at islam/Koran giver ikke-muslimer fulde rettigheder i et islamisk samfund, at Koranen er imod slaveri og andet islamisk-apologetisk associerede ævl, skriver hun så bl.a. følgende nonsens:

Siger Koranen vitterligt, at Jorden er ”udstrakt” som et ”æg (dahaa)” ved 79:30, sådan som Aminah Tønnsen påstår?

Svaret er, at det gør den slet ikke.

Alt korancitater denne hjemmeside har brugt er fra filologen Ellen Wulffs ”Koranen i ny dansk oversættelse”, og Ellen Wulff har oversat det omtalte koranvers således, hvor ordet ”æg” slet ikke indgår på nogen måder:

>>og siden bredte Han jorden ud.<< (Koran 79:30)

Andre koranoversættere, der har oversat Koranen til engelsk, har også oversat 79:30 således at ordet ”æg” på engelsk slet heller ikke indgår:

(Kilde: https://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=79&verse=30)

Det er et udbredt snydetrick blandt I’jaz-tilhængere, der tror på såkaldte videnskabelige mirakler, om at påstå at Koranen ved 79:30 henviser til et æg, og helt konkret et strudseæg.

Men arabiske eks-muslimske aktivister, der selv har arabisk som modersmål – og selv troende arabiske muslimer, der ikke tror på I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler” – afviser at ”dahaa” (eller ”dahaha”) ved det omtalte koranvers betyder æg, men siger at det blot betyder noget i retning af ”spredt vidt” eller ”strakt vidt”.

I øvrigt ikke blot giver et ægs form slet ikke associationer til Jordens form på nogen måder, og ”kuglerund” fortsat er mere passende beskrivelse af Jorden end ”æg”, så udstiller islam-konvertitten også sin begrænset viden om banal historie: Det var slet ikke ”den gængse opfattelse” at folk i 600-tallet troede, at ”jorden er flad”, sådan som Aminah Tønnsen fejlagtigt påstår.

Som allerede er gennemgået før i en anden artikel, så er det altså en myte at folk i Middelalderen har troet, at Jorden var flad: De gamle grækere VIDSTE GODT, at Jorden var rund. De gamle romere VIDSTE GODT, at Jorden var rund. I perioden 610-632, da Muhammed fik sin påståede åbenbaringer, herskede det mægtige Byzans i det meste af Middelhavsområderne, og også byzantinerne VIDSTE GODT, at Jorden var rund. Den europæiske/kristne civilisation har ALTID vidst, at Jorden var rund gennem hele Middelalderen inklusiv 600-tallet.[1] – Så Aminah Tønnsens ævl om at Koranens beskrivelse af en påstået kugleformet Jorden skulle være et videnskabeligt mirakel er hullet som si, når Jordens rundhed allerede var den gængse opfattelse hos de kristne i Middelhavsområderne både før og i Muhammeds levetid.

Som læserne kan se er islam-konvertitten og -apologeten Aminah Tønnsens manipulation opbygget på to falske præmisser: (1) Først bruger hun en manipulerende og fiktiv koranoversættelse, hvor der er tilføjet ”æg”, når Koranen slet ikke har det ord ved det omtalte vers. (2) Dernæst påstår hun fejlagtigt, at i 600-tallet, da Muhammed fik sine (påståede) åbenbaringer og Koranen blev til, var den gængse opfattelse, at Jorden var flad, når de historiske fakta altså er, at det var almen viden hos den europæiske/kristne civilisation at Jorden var rund.

Og som allerede er diskuteret og beskrevet uddybende før, så argumenterer Koranen for en flad Jorden, og som implicit siger, at Jorden er på ryggen af en hval.

Kilder:

[1] Pajung, Stefan. MYTE: Troede man i middelalderen, at Jorden var flad?. Danmarkshistorien.dk. 18. november 2020. (https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/myte-troede-man-i-middelalderen-at-jorden-var-flad)

 

Eksempel 4: ”Koranen har beskrevet Månens refleksion af sollyset”

Vi har før i en anden artikel set på dette koranvers, der fortæller, at Månen lyser, når de astronomiske fakta er, at Månen slet ikke lyser, men blot reflekterer Solens lys:

>>Velsignet være Han, som satte stjernebilleder på himlen og desuden satte en lampe dér og en lysende måne.<< (Koran 25:61)

Men spørger man I’jaz-tilhængere, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, vil de fortælle, at det arabiske ord for ”lys” eller ”lysende” – noor og monoor – kan oversættes til ”reflekterende lys” på arabisk, og videre vil de fortælle, at det er et videnskabeligt mirakel, fordi dengang i begyndelse af 600-tallet var den gængse opfattelse, at Månen var et lysende objekt.

Som allerede er gennemgået, så afviser eks-muslimer som har arabisk som modersmål at ”lys” eller ”lysende” – noor og monoor – kan oversættes som ”reflekterende lys” på arabisk, og de henviser til at andre steder i Koranen bruges ordene, ”noor” eller ”monoor”, som ikke ville give mening, hvis det skulle betyde ”reflekterende lys”.

F.eks. har vi dette koranvers:

>>Gud er de troendes ven; Han fører dem fra mørket ud i lyset…<< (Koran 2:257).

Hvis ”al-noor” skulle forstås som ”reflekterende lyset”, så ville sætningen blive til det her:

>>Gud er de troendes ven; Han fører dem fra mørket ud i [reflekterende] lyset…<<

Det ville slet ikke give noget som helst mening.

Desuden er det ukorrekt, at den gængse opfattelse i begyndelse af 600-tallet skulle være, at Månen var et lysende objekt, sådan som I’jaz-tilhængere påstår det, siden de gamle grækere før vor tid skam VIDSTE, at Månen blot reflekterede Solens lys.[1] – Så selv hvis I’jaz-tilhængere skulle insistere på, at Koranen beskriver Månens refleksion af Solens lys, da ville det fortsat slet ikke være et videnskabeligt mirakel på nogen måder.

Kilder:

[1] Warmflash, David. An Ancient Greek Philosopher Was Exiled for Claiming the Moon Was a Rock, Not a God. smithsonianmag.com. June 20, 2019. (https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ancient-greek-philosopher-was-exiled-claiming-moon-was-rock-not-god-180972447/)

 

Eksempel 5: ”Koranen beskrev at alt liv stammer fra vand før de andre”

I dag ved vi, at det første tegn på liv her på Jorden opstod i vandet. De allerfleste af læserne har måske i deres møde med et videnskabeligt dokumentarprogram på TV’et eller måske på et museum set en kort spillefilm, der beskriver en lavpraktisk celle-organisme i vandet, der gennem millioner af år bliver lidt mere avanceret efterhånden som millioner af år går: Først transformeres cellen til et insektagtigt fisk, så en fiske-lignende dyr, så fik den små ben og arme og gik på landet, og som blev til et krokodilleagtigt væsen og så videre. – Så at liv stammer fra vand er en påstand, som er accepteret bredt af biologer.

I’jaz-tilhængere, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, vil fortælle,  at alt dette allerede er beskrevet i deres elskede Koran:

>>Har de, der er vantro, ikke set, at himlene og jorden hang sammen? Men Vi rev dem fra hinanden og skabte af vand alt levende. Vil de ikke tro?<< (Koran 21:30)

og

>>Gud har skabt hvert eneste dyr af vand. Nogle af dem kommer frem på bugen, andre på to ben og atter andre på fire. Gud skaber, hvad Han vil. Gud er i stand til alt.<< (Koran 24:45)

Her har I’jaz-tilhængerne i det mindste fat i relevante koranverser, der faktisk beskriver at liv stammer fra vand, så her har de ramt plet. Nu vil I’jaz-tilhængerne sikkert juble og huje ”Allahu akbar! En beskidt kafir-hjemmeside som tandhjulet.dk indrømmer selv, at Koranen beskrev at livet stammer fra vand. Alhamdulillah!”

Men I’jaz-tilhængerne bør trække i bremsen og spørge sig selv, om Koranen er den første til at beskrive at liv stammer fra vand?

For forudsætningen for at det skal være et videnskabeligt mirakel kræver, at ingen har nævnt sådan noget om at liv stammer fra vand før Koranen.

Er Koranen den første til at beskrive at liv stammer fra vand? – Svaret er rungende nej.

Allerede over tusind år før Muhammeds levetid var der to græske filosoffer, der allerede havde foreslået, at liv stammede fra vand: Helt konkret er der tale om filosoffen Thales (død ca. 548/545 f.v.t.), der foreslog det.[1] Og den anden græsk filosof Anaximander (død ca. 546 f.v.t) foreslog også, at liv stammede fra vand, men han gik et skridt videre og påstod helt konkret, at mennesket stammede fra fisk.[2] Og faktisk behøver vi slet ikke de græske filosofer, for selve Bibelen har noget lignende i skriften, hvor vi allerede i Første Mosebog om verdens skabelse kan læse dette:

”Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;” (Første Mosebog 1:20)

Så sandt nok siger Koranen, at liv stammer fra vand, men Koranen er slet ikke den første til at fremkomme med sådan en påstand. Når to græske filosoffer og Bibelen allerede har luftet sådanne tanker før Koranen, og Anaximander endda beskrev det endnu mere korrekt med yderligere detaljer, så er Koranens beskrivelse næppe noget, der slår benene væk under nogen. Men mange af I’jaz-tilhængerne ved ikke, at folk før Muhammeds tid har tænkt, diskuteret og sagt, at liv stammede fra vand, og derfor finder vi fortsat en stor del af af I’jaz-tilhængere, der bliver ved med at holde liv i denne tåbelige påstand om, at Koranen var den første, der beskrev sådan noget.

Kilder:

[1] Thales of Miletus fra britannica.com: https://www.britannica.com/biography/Thales-of-Miletus

[2] Anaximander fra britannica.com: https://www.britannica.com/biography/Anaximander

 

Eksempel 6: ”Koranen har beskrevet babyfostrets faser før de andre”

Vi har før set på, hvordan Koranen beskriver babyfostrets udvikling i en forkert rækkefølge.

Koranen beskriver babyfostrets forløb helt forkert og siger, at knoglerne kommer først og bagefter beklædes knoglerne med kød:

>>Dråben gjorde Vi til levret blod, blodet gjorde Vi til en klump kød, kødet gjorde Vi til knogler, og knoglerne beklædte Vi med kød. Så lod Vi det opstå som en ny skabning. Velsignet være Gud, den bedste skaber!<< (Koran 23:14)

Ovenstående er en videnskabelig fejl, fordi babyfostres knogler og kød udvikler sig på samme tid, og ikke noget med knogle først og bagefter kød, sådan som Koranen beskriver det, og derfor gentager muslimernes hellige bog sådan set bare den fejlagtige gængse opfattelse af babyfostres forløb i 600-tallet.

Men spørger man I’jaz-tilhængerne, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, vil de fortælle, at det føromtalte koranvers faktisk er et videnskabeligt mirakel, men denne gruppe stritter i to retninger og modsiger sig selv.

Den ene gruppe af I’jaz-tilhængerne er sinker og ved ikke endnu, at Koranens beskrivelse af rækkefølgen med knogler først og kød bagefter er faktuelt ukorrekt, og derfor påstår de af ren uvidenhed, at Koranen beskrivelse af babyfostrets forløb er videnskabeligt mirakel.

Den anden gruppe af I’jaz-tilhængerne har forstået, at lægevidenskaben siger, at knogler og kød bliver konstrueret på samme tid, og derfor har de så omfortolket koranverset sådan, at de hævder, at Koranen siger at knogler og kødet opstod på samme tid, selvom koranverset tydeligvis ikke siger det og tydeligvis snakker i rækkefølge.

I øvrigt giver det ikke mening at påstå at Koranen indeholder videnskabelige mirakler om undfangelse og babyfostrets forløb, når Koranen selv beskriver spermens oprindelse helt forkert og siger helt idiotisk at spermen udgår fra et sted mellem lænder og ribben, som vi også har diskuteret før et andet sted:

>>Lad mennesket se, hvoraf det er skabt! Det er skabt af en væske, der vælder frem og udgår fra et sted mellem lænder og ribben.<< (Koran 86:5-7)

 

Eksempel 7: Faraoens mumificerede krop i museum

Det er ingen nyhed, at den muslimske religion har inkorporeret en hel del bibelske historier, herunder historien om de gamle israelitters flugt fra trælledommen i Egypten anført af Moses, der spaltede Det Røde Hav i to stykker, så israelitterne kunne gå igennem på flugt fra egypternes angreb, der forsøgte at angribe, men som druknede i vandet.

Koranen beskriver, at den farao – Egyptens hersker – der forfulgte Moses og israelitter, døde i Det Røde Hav, men at Allah valgte at ”redde” faraoens døde krop:

>>I dag vil Vi redde dig, din krop, så du kan blive et tegn for dem, der kommer efter dig!” Men mange mennesker giver ikke agt på Vore tegn.<< (Koran 10:92)

I’jaz-tilhængerne, der tror på såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, fortolker ovenstående koranvers således, at Allah valgte, at redde faraoens døde krop efter at den druknede i det saltede vand i Det Røde Hav, så kroppen kunne præserveres for at blive vist frem for senere generation af menneskeheden som tegn på islams sandhed, og i dag ligger den afdøde faraos krop i et museum i Egypten, så de lokale og turister kan se kroppen.

Med andre ord mener I’jaz-tilhængere, at i 600-tallet, da Muhammed fik sine (påståede) åbenbaringer, var der ingen museum i Egypten, der udstillede kroppen af den farao, der forfulgte de gamle israelitter, men at i dag er farao-kroppen udstillet i museum i Egypten, og dette viser, at Koranen forudsagde fremtiden.

Der er fire punkter, der udstiller problemet med I’jaz-tilhængeres påstand, som vi skal se her:

Punkt 1: Tafsir’erne – herunder den første af Ibn Abbas, der var Muhammeds fætter og som kendte den første generation af muslimerne – siger, at det føromtalte koranvers skal læses sådan, at Allah valgte at redde kroppen af faraoen, så den kunne blive vist for israelitter, der stædigvæk var usikker på, om faraoen vitterligt var druknet i vandet og død, og at Allah derfor ville ende tvivlen hos israelitterne ved at samle den afdøde krop op fra vandet og vise den for israelitter, så de kunne være helt stensikker på, at faraoen var død. Tafsir’erne kan læses ved at klikke her. Men selv hvis vi accepterede I’jaz-tilhængeres moderne omfortolkning af koranverset sådan, at det er ment, at farao-kroppen ville blive præserveret for fremtidige generationer, da ville det fortsat ikke give mening på grund af de tre følgende punkter nedenunder.

Punkt 2: Der er flere farao-kroppe mumificeret, og vi aner ikke, hvilken farao det var, der forfulgte Moses og de gamle israelitter. Selv Koranen nævner ikke navnet på faraoen. Så hvordan i alverden kan I’jaz-tilhængerne pege på en (tilfældig) mumificeret farao-krop i et museum i Egypten og påstå, at det var dén farao, der forfulgte Moses, når de ikke kender navnet på den farao, der forfulgte de gamle israelitter?

Punkt 3: De dusinvis af farao-kroppe, som vi har adgang til og som er saltet, er slet ikke saltet fordi de druknede i saltvandet i Det Røde Hav, sådan som nogle af I’jaz-tilhængere påstår det. Grunden til at man kan finde salt i de mumificerede farao-kroppe skyldes ganske enkelt, at de gamle egyptere brugte salt som præservationsmiddel i processen med mumificering og ikke fordi kroppe blev dyppet/druknet i havvandet.

Punkt 4: Nogle I’jaz-tilhængerne påstår tilmed, at den (tilfældigt udpeget) farao-krop, der forfulgte de gamle israelitter, blev fundet i Det Røde Hav på bunden og derfor er præserveret. Dette er naturligvis ikke korrekt, da alle farao-kroppe er fundet i komplekse gravpladser, og årsagen til at deres kroppe er saltet skyldes – og som allerede er forklaret før – ikke at de er druknet og dyppet i Det Røde Hav, men fordi der var en mumificeringsproces foretaget af de gamle egyptere, og derfor er der intet mirakuløst i at en faraos krop skulle være præserveret i dag.

 

Er alle muslimer tilhængere af I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler”?

I 2018 var der en tv-udsendelse på arabisk, hvor en journalist interviewede og diskuterede med den egyptiske intellektuel og muslim, Khaled Montaser (overfor), om hvorfor den islamiske verden var bagud amerikanerne, europæerne og japanerne, og i den anledning tog Montaser helt afstand fra I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen. Her er et udpluk af samtalen mellem Montaser og journalisten:

Montaser: >>Troen på “videnskabelige mirakler” i Koranen fungerede som bedøvelse eller et rart beroligende middel for arabere og muslimer, hvilket fik dem til at føle sig overlegne: “vi er overlegne”, “vi er de bedste”, “vi er de største.”<<

Senere uddyber Montaser, hvorfor han betragter I’jaz som en vrangforestilling: >>Som jeg skrev i min bog, er det en stor vrangforestilling, som skader både islam og videnskaben. Mit udgangspunkt var, at Koranen er en bog om religion og vejledning, og ikke en bog om biologi, fysik eller kemi.<<

Og om I’jaz-konceptet om de såkaldte ”videnskabelige mirakler” fortæller Montaser: >>Dette er en menneskeskabt opfindelse for mennesker, der føler sig underlegne og fornemmer den enorme kløft mellem dem og Vesten. ”Hvad kan vi gøre”, spørger de sig selv. ”Kan vi blive som Vesten?”. Det ville tage en masse af tid og kræfter, og vi er dovne. Dovne i sindet, i kroppen, og i alle aspekter. Derfor er løsningen at sige, at enhver ting og hver en ny opfindelse allerede er blevet nævnt i vores Koran og Hadith.<<

Mange muslimer vil ikke være enige med Khaled Montaser, men det er alligevel magtpåliggende at understrege, at ikke alle muslimer tror på I’jaz-konceptet om såkaldte ”videnskabelige mirakler” i Koranen, men som ved at det er humbug.

Sjovt nok er der et genkendeligt mønster, der udstiller I’jaz-tilhængeres idioti: Hver eneste gang en videnskabsmand er kommet frem til en videnskabelig opdagelse, hævder I’jaz-tilhængere så FØRST BAGEFTER, at opdagelsen allerede var beskrevet i Koranen. Aldrig i den omvendte rækkefølge. Det siger ligesom det hele.

 

Flere video-materiale om fejl og huller i I’jaz-konceptet

Mange eks-muslimske aktivister har brugt tid og kræfter på at udstille fejl og huller i I’jaz-konceptet. Her har vi nogle fantastiske materialer om emnet for de læsere, der ønsker at forøge deres viden.

 

The Masked Arab:

(På engelsk) https://www.youtube.com/watch?v=OvG-606KqwU

(På arabisk) https://www.youtube.com/watch?v=k_Cv8rBPFqI

 

Hassan Radwan:

https://www.youtube.com/watch?v=vyqaohY3gKY

 

Apostate Prophet:

https://www.youtube.com/watch?v=Zj3eVEIg4Us