Koranen har ikke styr på babyfostrets faser

Det er almenviden hos lægerne i dag, at babyfostrets i kvindens mave udvikler knogler og kødet på samme tid. Men det vidste man ikke dengang i begyndelse af 600-tallet, og Muhammed fik som bekendt påståede åbenbaringer fra den alvidende Allah.

I Koranen er der et koranvers, der fortæller, hvordan babyfostrets tilblivelse forløber sig, og der får den fat i den forkerte rækkefølge, hvor Koranen påstår, at knoglen kommer først og bagefter beklædes knoglerne med kød:

>>Dråben gjorde Vi til levret blod, blodet gjorde Vi til en klump kød, kødet gjorde Vi til knogler, og knoglerne beklædte Vi med kød. Så lod Vi det opstå som en ny skabning. Velsignet være Gud, den bedste skaber!<< (Koran 23:14)

Ovenstående er en videnskabelig fejl. Knogler og kød udvikler sig på SAMME TID.

Eks-muslimerne har peget på, at påstanden om at knoglen kommer først og kød bagefter er en idé, man finder hos mange civilisationer før og under Muhammeds tid, herunder hos den græske læge fra Antikken, Galen (død ca. 216), hvis idéer og tanker fortsat var udbredt også i 600-tallet, da Muhammed levede. Med andre ord gentog Muhammed blot den gængse (og fejlagtige) opfattelse i 600-tallet, og som nævnt før ved lægevidenskab meget mere i dag, end man vidste i 600-tallet, og det fælder Muhammed igen som én, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom.