Piskeslag (Koran og hadith) og stening (hadith) af sex udenfor ægteskab

Piskeslag og stening af sex udenfor ægteskaber er noget, vi tit forbinder automatisk med islam.

Men hvad er islams syn på straffemetoder som piskeslag og stening i forbindelse med sex udenfor ægteskabet?

Som vi skal se i denne artikel, bliver det klart for alle, at formaninger om piskeslag finder vi både i Koranen og hadithlitteraturen, mens stening kun omtales i hadithlitteraturen.

 

Hvad mener jødedommen og kristendommen om emnet

Mange kulturer har haft stening som straffemetode, siden sten er i overflod her på Jorden og derfor var ligetil. Når mennesker er i en primitiv stadie af civilisationen og de skaber en guddom/religion, vil deres primitive skikke med stening blive en del af deres guddoms/religions. Derfor er det heller ikke sært, at mange religioner har stening som en del af deres straffemetode.

I Tredje Mosebog kan vi læse dette, hvor Gud siger, at sex udenfor ægteskabet skal straffes med døden:

>>Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet.<< (Tredje Mosebog 20:10)

Og et helt andet sted i Femte Mosebog kan vi læse dette afstumpet uciviliseret formaninger fra Gud:

>>…Men hvis anklagen er sand, og beviset på, at pigen var jomfru, ikke er til stede,  skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde, fordi hun har begået en nedrighed i Israel ved at bedrive hor i sin fars hus. Du skal udrydde det onde af din midte. Når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø, både manden, som havde samleje med kvinden, og kvinden selv. Du skal udrydde det onde af Israel. Når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende, skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp derinde i byen, og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde. Du skal udrydde det onde af din midte…<< (Femte Mosebog 22:20-24)

Nu har vi set på Det Gamle Testamente og jødedommen. Lad os nu koncentrere os om kristendommen.

Kristendommen bygger videre på jødedommen, så Det Gamle Testamente er også en del af kristendommen. Hvis Jesus havde sagt, at man skulle stene ægteskabsbrydere til døden og alle skulle kaste den første sten, da ville de kristne helt sikkert have sagt, at Jesus mente det metaforisk for at redde deres religion, men det behøver de slet ikke. For Jesus tog nemlig afstand fra at stene ægteskabsbryder til døden, og alle kender til historien om luderen, der søgte tilflugt hos Jesus på flugt fra en folkemængde, der ville stene hende til døde, hvorved Jesus spurgte folkemængden om at den, der var uden synd, skulle kaste den første sten, og den ophidset folkemængde blev opløst af sig selv.

Så de kristnes problem er, at Det Gamle Testamente går ind for stening, mens Jesus i Det Nye Testamente trækker i bremsen og afviser det. Hvorfor i alverden Gud i første omgang gik ind for stening og for siden at Jesus ophævede det senere står i det uvisse, men det må de kristne selv finde ud af.

 

Koranen nævner piskeslag, men intet om stening

I Koranen står der ingenting om selve stening, men piskeslag nævnes i forbindelse med sex udenfor ægteskabet.

I Koranen kan muslimerne læse om Allahs åbenbarede ord til Muhammed, hvor Allah befaler, at utroskaben skal straffes med 100 piskeslag:

>>En sura, som Vi har sendt ned og gjort forpligtende. I den har Vi sendt tydelige tegn ned. Måske lader I jer påminde! Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer, når det drejer sig om Guds religion, hvis I tror på Gud og på den yderste dag! Lad en gruppe af de troende være vidne til deres straf!<< (Koran 24:1-2)

Lidt senere i den samme tekst siger Allah, at for dem, der retter beskyldninger mod kvinder, uden at have fire vidner, er straffen 80 piskeslag:

>>Hvis nogen retter beskyldninger mod ærbare kvinder uden at kunne fremføre fire vidner, så skal I give dem firs piskeslag og aldrig siden godtage vidnesbyrd fra dem! De er gudløse, bortset fra dem, der derefter omvender og forbedrer sig. Gud er tilgivende og barmhjertig. (Koran 24:4-5)

 

Nu har vi set, at Koranen helt tydeligt viser, at Allah befaler at bruge 100 piskeslag for at straffe sex udenfor ægteskab.

Men steningen er slet ikke omtalt i Koranen.

 

Hvad hadithlitteraturen fortæller os om Muhammeds handlinger

Vi har lige set, at Koranen siger, at sex udenfor ægteskab skal straffes med 100 piskeslag, men ellers nævner den ingenting om stening.

Hos muslimer bliver Koranen opfattet som Allahs direkte ord til Muhammed. Men hadithlitteraturen er en samling af ord og anekdoter af Muhammed, hvor muslimerne får en indsigt i Muhammeds gøren og laden ved forskellige lejligheder, og hadithlitteraturen er en vigtig del af islam. For hvorfor beder muslimerne, som de gør? Ikke fordi Koranen fortæller dem, hvordan de skal bede, for det er nemlig hadithlitteraturen, der fortæller hvordan.

Hvordan agerede Muhammed i en situation, hvor mennesker var involvereret i sex uden ægteskab?

Som vi snart skal se, viser hadithlitteraturen at Muhammed gik ind for både piskeslag… og stening.

Til læsernes orientering er hadithlitteraturen spækket med dusinvis af hadither om piskning og stening med hensyn til sex udenfor ægteskab, så her har vi blot udplukket seks eksempler blandt mange for lethedens skyld.

 

Eksempel 1: Muhammed fortæller om piskeslag og stening

Vi har en hadith fra Sahih Muslim, hvor Muhammed fortæller, at sex udenfor ægteskab straffes forskelligt alt efter om man er gift eller ugift:

>>Ubada b. as-Samit rapporterede:

Allahs Sendebud (ﷺ) for at sige: Modtag (lære) fra mig, modtag (lære) fra mig. Allah har bestemt en vej for dem (kvinder). Når en ugift mand begår utroskab med en ugift kvinde (de burde modtage) hundrede piskeslag og forvisning i et år. Og i tilfælde af at en gift mand begår utroskab med en gift kvinde, skal de modtage hundrede piskeslag og stenes til døde.<< (Sahih Muslim 1690a: https://sunnah.com/muslim:1690a)

 

Eksempel 2: piskeslag til ugift mand og stening af utro gift kvinde

Vi har en hadith fra Sahih al-Bukhari, der viser, at Muhammed gik ind for piskeslag og stening, alt efter om man var gift eller ugift:

>>Fortalt af Abu Huraira og Zaid bin Khalid Al-Juhani:

En beduin kom og sagde: “O Allahs Sendebud (ﷺ)! Døm mellem os i henhold til Allahs love”. Hans modstander rejste sig og sagde: “Han har ret. Døm mellem os i henhold til Allahs love”. Beduinen sagde: “Min søn arbejdede for denne mand, og han begik ulovlig seksuelt samkvem med hans kone. Folk fortalte mig, at min søn skulle stenes ihjel; så i stedet for det, betalte jeg en løsesum på hundrede får og en slavepige for at redde min søn. Så spurgte jeg de lærde, der sagde: ’Din søn skal piskes hundrede piskeslag og skal sendes i eksil i et år’.”

Profeten (ﷺ) sagde: “Ingen tvivl om at jeg vil dømme mellem jer i henhold til Allahs love. Slavepigen og fårene skal tilbage til dig, og din søn får hundrede piskeslag og et års eksil”. Han henvendte sig derefter til nogen og sagde: “O Unais! Gå til konen af denne (mand) og sten hende ihjel”. Så gik Unais og stenede hende til døde. << (Sahih al-Bukhari 2695: https://sunnah.com/bukhari:2695)

 

Eksempel 3: Stening af en mand

Her har vi en hadith fra Sahih Muslim, der viser, at en mand, der havde sex med en andens families slavepige, blev dømt til døde ved stening efter ordre fra Muhammed:

>>Ibn Abbas rapporterede, at Allahs Apostel (ﷺ) sagde til Ma’iz b. Malik:

Er det sandt, hvad der har nået mig om dig? Han sagde: Hvad har nået dig om mig? Han sagde: Det er nået til mig, at du har begået (utroskab) med dens-og-dens slavepige? Han sagde: Ja. Han (fortælleren) sagde: Han vidnede fire gange. Han (den Hellige Profet) udtalte derefter om ham, og han blev stenet (til døde).<< (Sahih Muslim 1693: https://sunnah.com/muslim:1693)

 

Eksempel 4: Angrende flygtende mand blev indhentet og stenet ihjel

Den her hadith er fra Sahih al-Bukhari, der viser at angre ikke fritager en fra at blive stenet ihjel:

>>Fortalt af Abu Huraira:

En mand kom til Allahs Sendebud (ﷺ), mens han var i moskeen, og han kaldte på ham og sagde: “O Allahs Apostel! Jeg har begået ulovligt seksuelt samkvem.'” Profeten (ﷺ) vendte sit ansigt til den anden side, men den mand gentog sin udtalelse fire gange, og efter at han havde vidnet mod sig selv fire gange, kaldte Profeten (ﷺ) på ham og sagde: “Er du gal?” Manden sagde: “Nej.” Profeten (ﷺ) sagde: “Er du gift?” Manden sagde: “Ja.” Så sagde profeten (ﷺ): ‘Tag ham væk og sten ham til døde.’

 

Jabir bin ‘Abdullah sagde: Jeg var blandt dem, der deltog i at stene ham, og vi stenede ham på Musalla’en. Da stenene foruroligede ham, flygtede han, men vi indhentede ham i Al-Harra og stenede ham til døde.<< (Sahih al-Bukhari 6815, 6816: https://sunnah.com/bukhari:6815)

 

Eksempel 5: Angrende mand og angrende mor skal fortsat stenes 

Denne hadith er fra Sahih Muslim viser endnu en gang, at hvis en muslim angrer sine handlinger, så giver det slet ikke fribillet fra at blive stenet ihjel, og heller ikke når det gælder en nybagt mor:

>>Abdullah f. Buraida rapporterede på sin fars autoritet, at Ma’iz f. Malik al-Aslami kom til Allahs Sendebud (ﷺ) og sagde:

Allahs Sendebud, jeg har lavet fejl; Jeg har begået utroskab, og jeg ønsker inderligt, at du skal rense mig. Han sendte ham væk. Den følgende dag kom han (Ma’iz) igen til ham og sagde: Allahs Sendebud, jeg har begået utroskab. Allahs Sendebud (ﷺ) sendte ham væk for anden gang og sendte ham til sit folk og sagde: Ved du, om der er noget galt med hans sind. De nægtede sådant noget om ham og sagde: Vi kender ham ikke som andet end som en klog god mand iblandt os, så vidt vi ved. Han (Ma’iz) kom for tredje gang, og han (den Hellige Profet) sendte ham, som han havde gjort før. Han spurgte om ham, og de fortalte ham, at der ikke var noget galt med ham eller hans sind. Da det var fjerde gang, blev der gravet en grøft for ham, og han (den Hellige Profet) afsagde dom over ham, og han blev stenet.

 

Han (fortælleren) sagde: Der kom til ham (den Hellige Profet) en kvinde fra Ghamid og sagde: Allahs Sendebud, jeg har begået utroskab, så rens mig. Han (den Hellige Profet) afviste hende. Den følgende dag sagde hun: Allahs Sendebud, hvorfor afviser du mig? Måske sender du mig væk, som du afviste Ma’iz. Ved Allah, jeg er blevet gravid. Han sagde: Nå, hvis du insisterer på det, så gå væk, indtil du føder (barnet). Da hun blev født, kom hun med barnet (i svøbt) i en klud og sagde: Her er barnet, som jeg har født. Han sagde: Gå bort og die ham, indtil du vænner ham fra. Da hun havde vænnet ham fra, kom hun til ham (den Hellige Profet) med barnet, som holdt et stykke brød i hånden. Hun sagde: Allahs Apostel, her er han, da jeg har vænnet ham fra, og han spiser mad. Han (den Hellige Profet) betroede barnet til en af muslimerne og udtalte derefter straf. Og hun blev lagt i en grøft op til brystet, og han befalede folk, og de stenede hende. Khalid b Walid kom frem med en sten, som han smed mod hendes hoved, og der sprøjtede blod i ansigtet på Khalid, og han forbandede hende. Allahs Apostel (ﷺ) hørte hans (Khalids) forbandelse over hende. Derpå sagde han (den Hellige Profet): Khalid, vær mild. Ved Ham, i Hvis Hånd mit liv er, har hun gjort en sådan anger, at selv hvis en uretmæssig skatteopkræver skulle angre, ville han være blevet tilgivet. Så gav han befaling om hende, bad han over hende, og hun blev begravet.<< (Sahih Muslim 1695b: https://sunnah.com/muslim:1695b)

 

Eksempel 6: Stening af en anden angrende mor

Ligesom vi i forrige eksempel kunne læse, at Muhammed ikke stenede gravide kvinder, men ventede til efter at de havde født og efter at barnet var vænnet fra, har vi en anden hadith, der understreger praksissen endnu en gang.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Imran f. Husain rapporterede, at en kvinde fra Juhaina kom til Allahs Apostel (ﷺ), og hun var blevet gravid på grund af utroskab. Hun sagde:

Allahs Apostel, jeg har gjort noget som (foreskrevne straf) skal pålægges mig, så pålæg det. Allahs Apostel (ﷺ) kaldte på hendes herre og sagde: Behandl hende godt, og når hun føder, bring hende til mig. Han gjorde i overensstemmelse hermed. Så udtalte Allahs Apostel (ﷺ) sin dom over hende, og hendes tøj blev bundet omkring hende, og så befalede han, og hun blev stenet til døde. Han bad derefter over hende (døde lig). Derpå sagde Umar til ham: Allahs Apostel, du beder for hende, selvom hun havde begået utroskab! Derpå sagde han: Hun har gjort en sådan omvendelse, at hvis det skulle deles mellem halvfjerds mænd i Medina, ville det være nok. Har du fundet nogen bedre angre end dette, at hun ofrede sit liv for Allah, den Majestætiske?<< (Sahih Muslim 1696a: https://sunnah.com/muslim:1696a)

Nu har vi set på seks eksempler fra hadithlitteraturen, der viser, at Muhammed gik ind for piskeslag og stening.

 

Hvordan Ibn Abbas har forstået koranverset om piskeslag

Allahs ord i Koranen om de 100 piskeslag for sex udenfor ægteskabet, som vi har læst før, lød sådan:

>>En sura, som Vi har sendt ned og gjort forpligtende. I den har Vi sendt tydelige tegn ned. Måske lader I jer påminde! Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer, når det drejer sig om Guds religion, hvis I tror på Gud og på den yderste dag! Lad en gruppe af de troende være vidne til deres straf!<< (Koran 24:1-2)

Lidt senere siger Allah så, at dem, der retter beskyldninger mod kvinder, uden at have fire vidner, skal straffes med 80 piskeslag:

>>Hvis nogen retter beskyldninger mod ærbare kvinder uden at kunne fremføre fire vidner, så skal I give dem firs piskeslag og aldrig siden godtage vidnesbyrd fra dem! De er gudløse, bortset fra dem, der derefter omvender og forbedrer sig. Gud er tilgivende og barmhjertig. (Koran 24:4-5)

 

Læserne husker måske, at vi før et andet sted har forklaret hvad “tafsir” gik ud på, som er et slags hjælpemiddel for at lette læsningen af Koranen. (For uddybning se under afsnittet ”Om Koranen, hadithlitteratur og tafsir” ved at klikke her)

Hvordan har Muhammeds fætter, Ibn Abbas, der skrev den første tafsir, forstået Koranens påbud om staf for sex udenfor ægteskab?

Ibn Abbas, som var fætter til Muhammed, og som kendte den første generation af muslimer, har forstået koranverser sådan som det fremgår, nemlig at de 100 piskeslag skal være fysisk afstraffelse:

(Kilde: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/24.2)

Og videre har Ibn Abbas også forstået det sådan, at de 80 piskeslag, for at rette beskyldninger mod kvinder, uden at have fire vidner, også er bogstaveligt med piskning:

(Kilde: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/24.4)

 

Hvordan muslimerne vil forsvare deres religion

Faktisk kan vi inddele muslimerne i to gruppe her.

Nogle muslimer vil acceptere islams lære om piskeslag (og/eller stening), siden det er en del af islam, hvor Allah i Koranen befaler piskning, og hvor Muhammed ifølge hadithlitteraturen gik ind for piskning og stening, og hvem har den frækhed at vove at gå imod en almægtig guddoms direkte ord eller Muhammeds lære?

Andre muslimer vil ikke acceptere at piskeslag og stening er en del af islam, men ingen muslim vil vove at sige ”hold kæft, din nar” til Allah, så i det øjensmed vil muslimerne bruge det sædvanligt apologetisk trick: ”Allah mener ikke det, hvad han siger” efterfulgt af “det er ment metaforisk”.

Nuvel.

Hvordan vil de muslimer, der skammer sig over indholdet af deres religion, argumentere for, at koranverset skulle være ment metaforisk?

De vil hæfte sig ved at ved den anden korantekst ved 24:4-5 står der, at det kræver fire vidner for at beskylde kvinder for ægteskabsbrud, og siden det kræver hele fire vidner, der har set sex-akten i selve soveværelset, er det ifølge deres logik derfor metaforisk ment med piskeslag. Deres logik er, at når Allah siger ’100 piskeslag for ægteskabsbrud!’, så er det bare et billedsprog, hvor Allah prøver at sige metaforisk at ægteskabsbrud er forkert, og at Allah ikke mener det bogstaveligt med at piske mennesker til blods som straf.

Og hvordan vil de forholde sig til at hadithlitteraturen, der viser, at Muhammed gik ind for piskning og stening? De vil såmænd afvise det hele som falske efter eget forgodtbefindende

Der er tre problemer med denne apologetiske forklaring:

Vi har allerede gennemgået problemet med apologeters insisteren på omfortolkning af Allahs ord i Koranen. (Se under afsnittet ”Problemet med apologeters insisteren på omfortolkning af Allahs ord i Koranen” ved at klikke her) – Desuden selv i det samme kapitel om piskeslag siger Koranen selv indledningsvis helt sort på hvidt: ”En sura, som Vi har sendt ned og gjort forpligtende. I den har Vi sendt tydelige tegn ned. Måske lader I jer påminde!” (Koran 24:1-2). Og dette lyder bestemt ikke som om, koranverset om piskeslag er ment metaforisk.

For det andet hvis det vitterligt er rigtigt, at koranverset om piskeslag var ment metaforisk, hvorfor i alverden har vi så hadither fra Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, der viser, at Muhammed gik ind for piskeslag (samt stening)?

For det tredje selv tafsir af Ibn Abbas, som var Muhammeds fætter, og som kendte den første generation af muslimer, bekræfter, at den første generation af muslimerne forstod koranverset om piskeslag bogstaveligt.

 

De dele af muslimerne, der skammer sig over indholdet af deres religion, vil måske insistere på, at koranverser om piskning fortsat skal læses metaforisk, og at haditherne og Ibn Abbas er dubiøse, og helt konkret vil de fortsat hæfte sig ved at det kræver hele FIRE VIDNER i soveværelset, der har set det seksuelle akt, før der kan være tale om piskning, og derfor vil piskningen aldrig kunne finde sted i praksis, hævder nogle af dem. Men man behøver slet ikke fire vidner til læsernes orientering: For hvad nu hvis manden/kvinden selv frivilligt indrømmer og angre, at de har dyrket sex udenfor ægteskabet? Og hvad nu hvis den muslimske kvindes mave begynder at bule og hun ikke længere kan skjule, at hun er blevet bollet tykt udenfor ægteskabet? – Hvordan undgår man at straffe disse?

For os, som ikke har trang og behov for at forsvare islam, er fakta helt indlysende: Islam har ikke en perfekt og tidløs moral, men har en moral, der er baseret på en primitiv 600-tallets arabisk kultur. Muslimerne havde ikke et problem med piskning eller stening i 600-tallet. Heller ikke i 1600-tallet. Men i dag i det 21. århundrede er det blevet et problem for mange (moderne) muslimer, og derfor vil de muslimer, der vil holde fast på islam, insistere på, at Koranens påbud om piskeslag var ment metaforisk, siden det kun er sådan, de kan opretholde illusionen om, at islam er perfekt og ikke har moralske problemer.