Muhammed havde sæd på tøjet, og Aisha vaskede det af

Muhammed, muslimernes allerhelligste profet, havde af en eller anden grund konstant sæd på sin beklædning, og hans yndlingskone, Aisha – ”De Troendes Moder” -, plejede, at bemærke sædpletter på sin mands tøj og vaskede dem af på konstants basis. Nogen gange vaskede Muhammed selv sine sædpletter af. Og vanen tro plejede Muhammed at tage tøjet på, mens det endnu ikke var tørret, og gik hen til bønnen med det resultat at alle muslimer kunne se våde pletter på Allahs profet, mens han ledte den muslimske bøn.

Disse historier kommer fra muslimernes egne religiøse skrifter. Lad os kigge på det.

 

Fra Sahih al-Bukhari har vi denne, hvor Aisha siger, at hun noterede flere sædpletter på Muhammeds tøj, og at hun plejede at vaske det af:

>>Fortalt af Aishah:

”Jeg plejede at vaske sæden af ved Profetens tøj (ﷺ), og selv da lagde jeg mærke til en eller flere pletter på det.<< (Sahih al-Bukhari 232: https://sunnah.com/bukhari:232)

 

Også fra den selvsamme Sahih al-Bukhari kan vi udvinde den information at Muhammed plejede at gå til bøn med våde pletter, fordi tøjet ikke var tørret:

>>Fortalt af Aisha:

“Jeg plejede at vaske sporene efter Janaba (sæd) fra Profetens tøj (ﷺ), og han plejede at gå til bønner, mens der stadig var spor af vand (vandpletter var stadig synlige).<< (Sahih al-Bukhari 229: https://sunnah.com/bukhari:229)

 

Nogen gange hændte det, at det var Muhammed selv, der vaskede sine sædpletter af.

Her vi en hadith fra Sahih Muslim:

>>Amr b. Maimun sagde: Jeg spurgte Sulaiman b. Yasar, om hvorvidt den sæd, der kommer på en persons beklædning, skulle vaskes eller ej. Han svarede: Aisha fortalte mig:

”Allahs Sendebud (ﷺ) vaskede sæd af og gik derefter hen til bøn i netop denne beklædning, og jeg så vaskepletter på den.<< (Sahih Muslim 289a: https://sunnah.com/muslim:289a)

 

Så har vi en fjerde og sidste hadith, der er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Det blev fortalt, at Amr bin Maimun sagde:

Jeg spurgte Sulaiman bin Yasar om en beklædning, der har sæd på den: ”Skal jeg vaske den af eller vaske hele beklædningen?”. Sulaiman sagde: Aishah sagde: “Sæd plejede at være på Allahs Sendebuds tøj, og han vaskede det af ved sin beklædning, derefter gik han hen for at bede iført det tøj, og jeg kunne se mærkerne efterladt af vaske.”<< (Sunan Ibn Majah 536: https://sunnah.com/ibnmajah:536)

 

Der er adskillige andre hadither fra Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim og andre, der er vurderet ”Sahih” (autentisk), der fortæller og genfortæller forskellige anekdoter om sædpletter og våde pletter hos Muhammed, men ovenstående skulle være tilstrækkelige for nu.

For muslimerne skal islam forestille at være den ultimative sandhed, og Muhammed som en profet, der fik åbenbaringer fra en almægtig og alvidende guddom. Men Allahs udvalgte profet havde konstant sæd på tøjet. Nogle gange var det Aisha, ”De Troendes Moder”, der plejede at vaske sædpletter af, mens det andre gang var Muhammed selv, der vaskede det af, og ofte med det resultat at Muhammed tog tøjet på før det var tørret, og præcis derfor havde våde pletter på tøjet, som alle muslimer kunne se, mens Muhammed ledte bønnen.

En ting er helt stensikkert: Imamerne fortæller helt bestemt ikke muslimer om sådanne detaljer om Muhammed.

Som sædvanlig en simpel refleksion for muslimerne: Lyder Muhammed som en profet udvalgt af en almægtig og alvidende guddom?