Fra hadith: Hvad ellers mere om Muhammeds kvindesyn

Vi har hidtil kigget på en række moralske problemer i islam, men denne gang skal vi udelukkende se i hadithlitteraturen. VI skal se på to hadither hver for sig, for at se hvad mere der er af Muhammeds kvindesyn.

 

Ondt varsel findes også i en kvinde

Dengang da Muhammed levede i 600-tallet troede han, som flertallet af menneskerne, på onde ånder eller varsel, og det troede Muhammed også på. Hvor mente Muhammed man ville finde ondt varsel, hvis den var til stedet? Man ville finde den i huset, i hesten… og i kvinden.

Følgende hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Ibn Umar:

Ondt varsel blev nævnt for Profeten: Profeten (ﷺ) sagde: “Hvis der er ondt varsel i noget, så er det i huset, kvinden og hesten.”<< (Sahih al-Bukhari 5094: https://sunnah.com/bukhari:5094)

 

En nation vil fejle, hvis en kvinde styrer det

Muhammed har sagt, at enhver nation vil fejle, hvis en kvinde styrer det.

Denne hadith er også fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Bakra:

Under slaget ved Al-Jamal gav Allah mig et Ord (jeg hørte fra Profeten). Da Profeten hørte nyheden om, at folket i Persien havde gjort Khosraus datter til deres Dronning (hersker), sagde han: “Aldrig vil en sådan nation lykkes, som gør en kvinde til deres hersker.”<< (Sahih al-Bukhari 7099: https://sunnah.com/bukhari:7099)

Hvad mon Margrethe 1. (Danmark/Kalmarunion), Elizabeth 1. (England), Katrina den Store (Rusland), Golda Meir (Israel) og Indira Gandhi (Indien) ville tænke om det?

Faktisk er det også statistisk dokumenteret, at kvinder får højere karaktergennemsnit end mænd.[1]

 

Kilder:

[1] Nørtoft, Magnus. Karakter­gennemsnittet stiger for alle grupper af studenter. dst.dk. 26. juni 2018. (https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2018/2018-06-26-karaktergennemsnittet-stiger-for-alle-grupper-af-studenter)