Hajj-pilgrimsfærd i Mekka er hedensk inspireret

I forrige artikel diskuterede vi, hvordan Kabaen i Mekka ikke har abrahamitisk oprindelse, sådan som Muhammed/Koranen påstår det, men at den har hedensk oprindelse.

I denne artikel skal vi bygge videre på det, men denne gang skal vi have fokus på Hajj-pilgrimsfærden, som nemlig også er hedensk inspireret.

De religiøse ritualer ved Hajj-pilgrimsfærden er nemlig helt ukendt indenfor jødedommen og kristendommen, men de var til gengæld helt kendt og praktiseret af de arabiske polyteister. I dag er disse religiøse ritualer blevet en del af Hajj-pilgrimsfærden og en del af islam.

Lad os kigge på seks slående ligheder mellem arabiske hedenske polyteisme og islam med hensyn til ritualerne ved Hajj-pilgrimsfærden.

 

Ligheder mellem arabiske hedenske polyteisme og islam

(Lighed 1) Være i ”Ihram-tilstand” med ihram-tøj:

Vi ved, at de arabiske polyteister plejede, at betone vigtigheden i at være i en hellig tilstand, som de kaldte for ”Ihram-tilstand”, og ”Ihram” er også betegnelse for et bestemt tøj beregnet til det religiøse ritual.

Muslimske kilder bekræfter det selv, og her har vi Sahih al-Bukhari:

>>[…] Men faktisk, denne guddommelig inspiration blev åbenbaret vedrørende ansar’en, som plejede at antage Ihram-tilstand for at tilbede en idol, der blev kaldt ”Manat”, som de plejede at tilbede ved et sted, der blev kaldt Al-Mushallal, før de omfavnede islam, og hvem der end antog Ihram-tilstand (for idolen), ville ikke betragte det rigtigt at lave Tawaf mellem Safa og Marwa. […]<< (Sahih al-Bukhari 1643: https://sunnah.com/bukhari:1643)

 

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at være i “Ihram-tilstand”. Muhammed har optaget sådan et hedensk koncept som en del af islam, og i dag skal muslimerne også være i “Ihram-tilstand”, og pudsigt skal de også klædes i ”Ihram-tøj”, når de laver Hajj-pilgrimsfærden:

 

(Lighed 2) At gå i cirkel (tawaf):

Vi ved, at de arabiske polyteister plejede at lave ”tawaf”, altså at gå rundt i cirkel om en hellig genstand.

Muslimske kilder bekræfter det selv. Her har vi Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Raja Al-Utaridi:

Vi plejede at tilbede stenene, og når vi fandt en bedre sten end den første, ville vi smide den første ud og tage den anden, men hvis vi ikke kunne få fat i en sten, så ville vi samle noget jord og så bringe et får og mælke fåret dér, og lave Tawaf rundt om det…<< (Sahih al-Bukhari 4376, 4377: https://sunnah.com/bukhari:4376)

 

Vi ved også, at de arabiske polyteister også lavede tawaf rundt om Kabaen i Mekka, indtil Muhammed forbød det. Her har vi Sahih al-Bukhari:

>>… Abu Bakr sendte mig sammen med andre besked-afsendere til Mina for at offentliggøre budskabet: ”Ingen hedning har lov til at lave Hajj efter dette år og ingen nøgen person har lov til at lave Tawaf rundt om Kabaen.” Så sendte Allahs Budbringer (ﷺ) Ali til at læse Surat Bara’a (at-Tauba) til folket; så han sagde budskabet sammen med os ved dagen af Nahr i Mina: ”Ingen hedning har lov til at lave Hajj efter dette år og ingen nøgen person har lov til at lave Tawaf rundt om Kabaen”<< (Sahih al-Bukhari 369: https://sunnah.com/bukhari:369)

 

Muhammed har også adopteret sådan en hedensk skik med tawaf i islam, og i dag går muslimerne i cirkel rundt om Kabaen syv gange. For i Koranen har vi et vers om ovenstående forbudt, hvor hedninger forbydes at lave tawaf ved Kabaen i Mekka:

>>I, der tror! De, der sætter andre ved Guds side, er urene. Lad dem ikke komme i nærheden af det fredhellige bedehus, når dette år er omme! Hvis I frygter fattigdom; – Gud kan gøre jer rige af sin overflod, hvis Han vil. Gud er vidende og vis.<< (Koran 9:28)

 

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med tawaf, hvor de gik i cirkel rundt om en hellig genstand og rundt om Kabaen i Mekka. Muhammed har optaget sådan en hedensk skik i islam, og i dag går muslimerne syv gange rundt om Kabaen.

 

(Lighed 3) Vandring mellem Safa og Marwa:

Vi ved, at de arabiske polyteister plejede at færdes mellem to små højder, Safa og Marwa tæt ved Kabaen.

Muslimske kilder bekræfter det selv. Her har vi Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af `Asim:

Jeg spurgte Anas bin Malik: “Plejede du at foragte at lave Tawaf mellem Safa og Marwa?” Han sagde: ”Ja, fordi det var ceremoni af de præ-islamiske dage med ignorance, indtil Allah åbenbarede: ’Safā og Marwa hører til Guds helligsteder; så den, der valfarter til Huset eller besøger det, begår ingen overtrædelse ved at gå rundt om disse to steder.’ ” (2.158)<< (Sahih al-Bukhari 1648: https://sunnah.com/bukhari:1648)

 

I dag er denne hedenske praksis med at vandre mellem Safa og Marwa blevet en del af islam, og Koranen fortæller:

>>Safā og Marwa hører til Guds helligsteder; så den, der valfarter til Huset eller besøger det, begår ingen overtrædelse ved at gå rundt om disse to steder…<< (Koran 2:158)

 

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at vandre mellem Safa og Marwa. Muhammed har optaget sådan en hedensk skik i islam, og i dag vandrer muslimerne også mellem Safa og Marwa.

 

(Lighed 4) Tilbedelse af sten:

Vi ved, at de arabiske polyteister plejede at tilbede stene.

Selv muslimske kilder bekræfter det. Her skal vi genlæse en hadith fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Raja Al-Utaridi:

Vi plejede at tilbede stenene, og når vi fandt en bedre sten end den første, ville vi smide den første ud og tage den anden, men hvis vi ikke kunne få fat i en sten, så ville vi samle noget jord og så bringe et får og mælke fåret dér, og lave Tawaf rundt om det…<< (Sahih al-Bukhari 4376, 4377: https://sunnah.com/bukhari:4376)

 

I dag er sådan en lignende hedensk skik med tilbedelse af sten en del af islam. Ved Kabaen i Mekka er der nemlig en sort sten, som muslimerne ærer og viser respekt. For at være helt præcist tilbeder muslimer ikke den sorte sten, men de viser den respekt, og eventuelt rører og kysser muslimerne den sorte sten, hvis de har mulighed for det.

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at tilbede stene. Muhammed har optaget sådan en hedensk skik i islam, og i dag plejer muslimerne som sagt at ære og vise respekt for den sorte sten ved Kabaen.

 

(Lighed 5) Hedensk terningagtige byggestil som kaldes ”kaba”:

Vi ved, at de arabiske polyteister plejede at bygge terningagtige kaba’er, hvor forskellige guder blev tilbedt. For Kabaen i Mekka var slet ikke unikt, for der har været nogle par andre kaba’er andre steder, der blev bygget af polyteister.

F.eks. var der var en anden kaba i Yemen bygget af polyteister, som blev kaldt for ”Dhul Khalasa”, og her har vi en hadith fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Jarir:

I Den Præ-Islamiske Periode af Ignorance var der et hus, der blev kaldt Dhu-l-Khalasa eller Al-Ka`ba Al-Yamaniya eller Al-Ka´ba Ash-Shamiya. Profeten (ﷺ) sagde til mig: ”Vil I ikke befri mig fra Dhu-l-Khalasa?” Så Jeg og 150 riddere tog derhen, og vi demonterede det og dræbte enhver, som var der. Så kom Jeg tilbage til Profeten (ﷺ) og informerede ham, og han velsignede os og Al-Ahmas (stammen).<< (Sahih al-Bukhari 4355: https://sunnah.com/bukhari:4355)

 

Arabiske polyteister havde en byggestil med terningagtige bygning. Muhammed har optaget sådan en hedensk byggestil i islam: Selveste Kabaen i Mekka.

 

(Lighed 6) Tilbedelse ved Kabaen i Mekka:

Vi ved, at de arabiske polyteister anså Kabaen i Mekka for at være hellig, og hvor forskellige hedenske guder blev tilbedt.

Det er almenviden selv for muslimerne, og det bliver bekræftet af muslimske kilder selv. Her har vi Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt Abdullah bin Masud:

Profeten (ﷺ) gik ind i Mekka og (på det tidspunkt) var der tre hundrede og tres idoler omkring Kabaen. Han begyndte at stikke idolerne med en stok, han havde i hånden, og reciterede: “Sandheden (islam) er kommet, og falskheden (vantroen) er forsvundet.”<< (Sahih al-Bukhari 2478: https://sunnah.com/bukhari:2478)

 

Muhammed har altså afvist 360 afguder, men den hedenske Kaba beholdte Muhammed som en del af islam, og derfor kan vi i Koranen læse dette:

>>Og da Vi gjorde Huset til et tilflugtssted og sikkerhed for menneskene. “Tag jer Abrahams sted til bedested!” og Vi pålagde Abraham og Ismael et hverv: “Rens Mit hus til dem, der går rundt om det, til dem, der hengiver sig til gudsdyrkelsen, og til dem, der bøjer sig og kaster sig ned!”<< (Koran 2:125)

 

Arabiske polyteister havde en hedensk bedested Kabaen i Mekka. Muhammed har optaget denne hedenske bedested som en del af islam, og i dag er Kabaen i Mekka det allerhelligste sted for muslimer.

 

Opsummering

Lad os samle lighederne endnu en gang:

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at være i “Ihram-tilstand” og med Ihram-tøjet. Muhammed har optaget det i islam.

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med tawaf, hvor de gik i cirkel rundt om en hellig genstand og rundt om Kabaen i Mekka. Muhammed har optaget det i islam.

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at vandre mellem Safa og Marwa. Muhammed har optaget det i islam.

Arabiske polyteister havde en hedensk skik med at tilbede stene. Muhammed har optaget lignende praksis i islam.

Arabiske polyteister havde en byggestil med terningagtige bygning. Muhammed har optaget sådan en hedensk byggestil i islam.

Arabiske polyteister havde en hedensk bedested Kabaen i Mekka. Muhammed har optaget denne hedenske bedested som en del af islam.

 

I dag plejer muslimerne at bryste sig over, at islam er 100% abrahamitisk, mens de i deres ignorance laver Hajj-pilgrimsfærd, der er inspireret af arabisk polyteisme og hedenskab.

Mange eks-muslimske aktivister har påpeget dette og fundet det hyklerisk. Men på den anden side: De allerfleste muslimer ved heller ikke selv, at Hajj-pilgrimsfærd er hedensk inspireret.