Kabaen i Mekka har ikke abrahamitisk oprindelse, men hedensk oprindelse

Om Kabaen i Mekka ifølge Koranen, og hvad problemet består af

Den velkendte sorte terningagtige bygning, Kabaen, i Mekka, hvor muslimer går rundt om syv gange, kender alle. Det er obligatorisk for alle muslimer – hvis man har midlerne til det – at rejse til Mekka for at lave den islamiske pilgrimsfærd, Hajj, mindst en gang i deres levetid. Det er fundamentet i muslimers religion, og har man besøgt muslimers hjem, er det ikke usædvanligt, at de har billeder af Kabaen hængende på væggen.

Hvis man spørger muslimer om Kabaens oprindelse, vil de fortælle en pudsig ting: At Kabaens oprindelse er abrahamitisk.

Fordi det står der i Koranen og det er hvad Muhammed har sagt.

Ifølge den islamiske religion lyder historien om Kabaen i Mekka således, at Abraham kom helt hen til omkring Mekka, som dengang var en tom ørken. Der forlod han sin kone Hagar og sønnen Ismael med noget mad og drikke ude i ørkenen. Der vandrede Hagar og Ismael, der var ved at død, og så skabte Allah ud af det rene ingenting Zamzam-kilden ved et mirakel, så de overlevede. På grund af Zamzam-kilden kom der flere stammer til at bosætte sig i Mekka, og Ismael giftede sig med en af pigerne der. Senere kom faderen Abraham tilbage til Mekka, og sammen med sønnen Ismael byggede de Kabaen efter en ordre fra Allah, og kaldte andre mennesker til at bede ved den og lave pilgrimsfærd. MEN efterhånden kom polyteister (hedninger) og gjorde Kabaen til et multikulturelt religiøst bedested for forskellige guder stik imod Allahs ønske. I 600-tallet kom Allahs profet, Muhammed, og endte med at indtage Mekka og gjorde Kabaen til et islamisk (abrahamitisk) bedested.

Dette er narrativet i islam, som muslimerne får fortalt.

Muhammed har tydeligvis hentet inspiration i Første Mosebog og ændret en række detaljer og lokationer: Abraham har aldrig været i Mekka ifølge nogen tekster, før Muhammed/Koranen begyndte at hævde det. Ifølge Første Mosebog levede Abraham for det første omkring Israel og Sinai. For det andet var Hagar hans slave, ikke kone. For det tredje blev hun forladt i Beersheba ørken (dagens Israel), og ikke omkring Mekka. For det fjerde slog Ismael sig ned i Paran-ørken mellem Sinai-halvøen og Israel, og ikke i ørkenen ved Mekka. For det femte blev Ismael gift med en egyptisk kvinde fra Egypten, ikke en kvinde omkring Mekka.

Muhammed har bare genfortolket historien fra Første Mosebog anderledes og flyttet Ismaels lokation nede til omkring Mekka i Koranen.

Med andre ord: Islam fortæller muslimerne, at Kabaen i Mekka har abrahamitisk oprindelse.

Koranen hævder, at Abraham byggede Kabaen og kaldte andre til at holde deres bøn der:

>>Og da Vi gjorde Husets sted til bolig for Abraham: “Sæt intet ved Min side! Rens Mit hus til dem, der går rundt om det, til dem, der står og knæler og kaster sig ned i bøn! Kald til valfarten blandt menneskene, så de kommer til dig til fods og på hver en mager kamel gennem hvert et dybt bjergpas,<< (Koran 22:26-27)

 

Der er bare et problem: Jøder og kristne har ingen kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro.

Eks-muslimske aktivister har en forklaring på problemet: Kabaen i Mekka har ikke en abrahamitisk oprindelse, sådan som Muhammed/Koranen påstår det, for Kabaen i Mekka har en hedensk oprindelse, hvorefter Muhammed opdigtede sine åbenbaringer om at Abraham og Ismael byggede den og kaldte andre til bøn.

 

Har der været jøder og kristne, der bad ved Kabaen i Mekka?

Har der været jøder og kristne, der bad ved Kabaen i Mekka? – Der har været arabiske polyteister, som var blevet kristne, og som havde kombineret deres nye kristne tro med polyteistiske praksisser, og derfor har der været nyligt kristnet polyteistiske arabere, der havde blandet kristendom med arabisk polyteistisk hedensk skik med at gå rundt om Kabaen i Mekka og samtidig satte figurer af Jomfru Maria ved Kabaen. Taget i betragtning af at Kabaen var åben for alle og midtpunktet i byen, så er det slet ikke besynderligt. Men dette er slet ikke et bevis for, at de få stykker nyligt kristnet polyteistiske arabere i Mekka har troet, at Kabaen i Mekka blev bygget af Abraham og Ismael.

Det, der er besynderligt, er, at 100% af alverdens jøder og kristne slet ikke har en kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden.

DÈT bør får alarmklokkerne til at ringe!

Har Kabaen i Mekka slet ikke en abrahamitisk oprindelse, sådan som Muhammed/Koranen hævder det? Løj Muhammed og opdigtede historien om Abrahams forbindelse til Mekka? Hvorfor fanden nævner jøders og kristnes religiøse skrifter ikke noget om, at Abraham og Ismael byggede Kabaen i Mekka?

De muslimske apologeter kan godt se, at det lyder uheldigt, at jøder og kristne ingen kollektiv hukommelse har om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden. For alt dette lugter nemlig af, at Muhammed har opdigtet sine åbenbaringer om at Abraham og Ismael byggede Kabaen i Mekka og kaldte andre til bøn.

Derfor plejer de muslimske apologeter at komme med apologetiske forklaringer på, hvorfor jøder og kristne ingen kollektiv hukommelse har om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden.

Og de kommer med to apologetiske forklaringer, som endda er direkte modstridende med hinanden.

 

Første apologetisk forklaring: ”jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter”

Den ene gruppe af muslimske apologeter hævder, at jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter og visket Kabaen/Mekka ud, og det er deres forklaring på, at hverken jøder eller kristne i dag har en kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden.

Der er tre hager ved denne apologetisk påstand:

 

Den første hage er, at selv muslimerne tror på, at ikke bare Toraen, men OGSÅ Evangeliet blev sendt af Allah først til jøder og bagefter kristne:

>>Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene; Han har sendt Sondringen ned. De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente. Gud er mægtig; Ham hører hævnen til.<< (Koran 3:3-4)

Toraens tilblivelse (i teologisk forstand) må være sket omkring 1000 f.v.t. eller deromkring plus minus nogle par århundreder. Bibelens tilblivelse skete omkring de første par århundreder ved vores tidsregning.

Hvis jøderne formåede at viske Kabaen/Mekka ud af deres religiøse skrifter, så sendte Allah altså bare igen ”Evangeliet” til de kristne i det første århundrede, men også de kristne har så visket Kabaen/Mekka ud i deres religiøse skrifter?

Lyder det realistisk, at Allah skulle have sendt ned Toraen omkring 1000 f.v.t og hvor jøder så viskede Kabaen/Mekka ud, og bagefter for at Allah skulle sende ned Evangeliet 1000 år senere omkring vor tidsregnings begyndelse, og hvor så også kristne viskede Kabaen/Mekka ud?

Det virker ekstremt usandsynligt at to religiøse grupper skulle viske Kabaen/Mekka ud TO GANGE med et mellemrum på 1000 år.

 

Den anden hage er, hvorfor i alverden jøder og kristne skulle rette i deres religiøse bøger og viske sådan noget tilsyneladende så vigtigt et ritual som Kabaen i Mekka ud? Kan man forestille sig, at muslimerne i flok skulle viske Kabaen/Mekka ud af Koranen? – Alt dette efterlader sig spørgsmålet: Hvorfor i alverden skulle jøder og kristne gør det?

 

Den tredje og sidste hage er, hvordan i alverden jøder og kristne kan gøre det (at viske Kabaen/Mekka ud af deres religiøse skrifter) UDEN at efterlade sig arkæologiske og skriftlige kilder for eftertiden?

Det er simpelthen urealistisk.

Tordenguden Thor var en populær guddom for skandinaverne før kristendommens konsolidering i Skandinavien omkring 1000-1200, og derefter blev Thor smidt ud af skandinavernes religiøse bevidsthed efterhånden som skandinaverne blev kristne. Hvordan ved vi med sikkerhed, at Thor har været en skandinavisk guddom før, men som blev visket ud af den kollektive bevidsthed hos skandinaver? Det ved vi, fordi vi har skriftlige og arkæologiske vidnesbyrd om det: Vi har kilder fra den islandske forfatter, Snorri, og vi har fundet runesten med Thors fisketur med Midgårdsormen, og vi har fundet mange Mjølner-hammer som smykke nede i jorden under os. Sådan VED vi med 100% sikkerhed, at skandinaver før har tilbedt en tordengud før.

Hvis jøder og kristne har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før, så har det ikke efterladt sig arkæologiske og skriftlige kilder for eftertiden.

 

Anden apologetisk forklaring: ”Toraen/Bibelen nævner skam Mekka, se godt efter her!”

Den anden gruppe af muslimske apologeter ved godt, at det ikke lyder særlig overbevisende at påstå, at først jøder og bagefter kristne har rettet i deres religiøse skrifter og visket Kabaen/Mekka ud. Denne gruppe apologeter er dermed uenige med den første gruppe af apologeter, men til gengæld er de tilsvarende dumme: Denne anden gruppe påstår til gengæld, at Toraen/Bibelen skam nævner Mekka.

Hvordan argumenter disse apologeter for, at Toraen/Bibelen nævner Mekka?

I Koranen bliver området ved Mekka også kaldt for ”Bekka” (Koran 3:96), og ud fra devisen om at ”Bekka” er et andet navn for Mekka, påstår de muslimske apologeter så, at i Toraen/Bibelen i Salmernes Bog henviser den til Mekka ved dette vers:

>>Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de, som har i sinde at drage på valfart. Når de drager gennem Baka-dalen, gør de den til et kildevæld, efterårsregnen hyller den i velsignelse. De går fra kraft til kraft og får Gud at se på Zion.<< (Salmernes Bog 84:6-8)

Men i ovenstående bibelvers står der klart til sidst, at man får Gud at se på ”Zion”. ”Zion” er navnet på en høj i Jerusalem og også et andet navn for Jerusalem, og kan bruges i en udvidet kontekst til at betyde ”Israel”, så tankerne leder ikke hen ude i ørkenen ved Mekka. Desuden kan vi et andetsteds i Anden Samuelsbog læse om David i Jerusalem, der så blev foreslået af Gud til at angribe fjenderne ud for ”baka-buskene”, og det er altså ved Jerusalem:

>>David spurgte Herren, og han svarede: »Drag ikke op mod dem, men gå bag om dem og angrib dem ud for baka-buskene.<< (Anden Samuelsbog 5:23)

Hvis ”Baka-dalen” i Toraen/Bibelen er Mekka, så må Davids angreb ved ”baka-buskene” også være omkring Mekka, ifølge de muslimske apologeters logik. Det kortslutter her. Man er idiot, hvis man kan fortælle sig selv, at Davids angreb fandt sted ude i ørkenen omkring Mekka.

 

Opsummering

Muhammed har fået en påstået åbenbaring fra Allah, der siger, at Abraham og Ismael byggede Kabaen i Mekka og kaldte andre til bøn.

Men jøder og kristne har ingen kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden.

Man får to forskellige forklaringer alt efter om man spørger muslimske apologeter eller eks-muslimske aktivister.

Muslimske apologeter vil argumentere for, at jøder og kristne ikke har en kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden, fordi jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter og visket Kabaen/Mekka ud af en eller anden grund. Andre apologeter vil bilde sig selv og andre ind, at Toraen/Bibelen skam henviser til Mekka.

Eks-muslimske aktivister har en langt mere rationel forklaring: Jøder og kristne har ikke en kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden, fordi Kabaen i Mekka har ikke en abrahamitisk oprindelse, sådan som Muhammed/Koranen påstår det. For Kabaen i Mekka har en hedensk oprindelse, hvorefter Muhammed opdigtede sine åbenbaringer om at Abraham og Ismael byggede den og kaldte andre til bøn. Muhammed kunne ikke vide, at folk i fremtiden ville få videnskabelige institutioner i historiefag, arkæologi og filologi, der ville undre sig over Muhammeds/Allahs påstand om at Kabaen er abrahamitisk i oprindelse, når der er nul beviser for det og når hverken jøder eller kristne har kollektiv hukommelse om det.

 

… Og for at gøre det værre

I denne artikel har vi gennemgået, hvordan Muhammed/Koranen hævder, at Abraham og Ismael byggede Kabaen i Mekka og kaldte andre til bøn, men at alt tyder på at Kabaen har hedensk oprindelse, da jøder og kristne ikke har en kollektiv hukommelse om, at de har anset Kabaen i Mekka for at være hellig for deres tro før i tiden.

Men det er ikke alt.

Der er også en anden ting, der styrker narrativet om at Kabaen i Mekka har hedensk oprindelse: Hajj-pilgrimsfærden, hvor muslimer rejser til Mekka for at lave religiøse ritualer ved Kabaen, er nemlig også hedensk inspireret. Dette emne vil vi gennemgå i dybden separat i næste artikel.