Muhammed får en påstået åbenbaring om at kræve 1/5 af krigsbyttet

Muhammed var ikke blot en dygtig religionsstifter og kultleder, men han var også en dygtig krigsherre, der involverede sig i krige og i særdeleshed karavane-røverier, og derfor blev Muhammed og hans krigere efterhånden velstillede på grund af erobrede bytte og slaver.

Hvis man har en flok (hjernevaskede) soldater, der tror, at deres øverstbefalende er en profet af en almægtig guddom, så bliver det let at overbevise dem om, at krigsbyttet skal til én selv. Derfor har Muhammed fået en påstået åbenbaring, som vi finder i Koranen:

>>De spørger dig om byttet. Sig: “Byttet tilhører Gud og Udsendingen. Frygt Gud! I skal bringe jeres mellemværender i orden og adlyde Gud og Hans udsending, hvis I er troende!”<< (Koran 8:1)

Og hvordan får man sine (hjernevaskede) soldater til at afgive præcist 1/5 af krigsbyttet til Allahs profet? Man får igen en påstået åbenbaring og i sammen ombæring siger, at 1/5 af byttet også går til de fattige, så man kan få et bedre omdømme og oven i købet nemmere sælge budskabet til de godtroende fjolser af Muhammeds soldater, og derfor har vi et koranvers som dette, der giver Muhammed 1/5 af krigsbyttet:

>>I skal vide, at når I tager noget som bytte, så tilhører en femtedel deraf Gud og Udsendingen, slægtningene og de forældreløse, de fattige og den vejfarende, hvis I tror på Gud og på det, der blev sendt ned til Vor tjener på Sondringens dag, den dag, hvor de to flokke stødte sammen. Gud er i stand til alting.<< (Koran 8:41)

 

Vi har også en hadith fra Sahih Muslim, hvor Muhammed roser sig selv og siger, at krigsbyttet er blevet gjort lovligt for ham modsat de tidligere profeter før ham:

>>Abu Huraira rapporterede, at Allahs Sendebud (fred være med ham) sagde:

Jeg har fået overlegenhed over de andre profeter i seks henseender: Jeg har fået ord, der er kortfattet, men omfattende i betydningen, jeg er blevet hjulpet af terror (i fjenders hjerter), bytte er blevet tilladt for mig, jorden er gjort for mig ren og et sted for tilbedelse, jeg er blevet sendt til hele menneskeheden, og rækken af profeter er ophørt med mig.<< (Sahih Muslim 523a: https://sunnah.com/muslim:523a)

 

Hvorfor i alverden ville en almægtig guddom blande sig i at 1/5 af krigsbyttet skulle gå til Muhammed?

Lugter det ikke af, at Muhammed brugte ”Allah” som et magtinstrument for at få materiel rigdom?