Muhammed vil have at folk skal dæmpe sig: ”Allah” træder til

Muhammed brød sig ikke om, at hans tilhængere hævede deres stemmer, sådan at de overdøvede ham, da det smadrede hans aura af en hellig profet. Tilmed brød Muhammed sig aldeles ikke om, at folk talte højt og kraftigt, og som råbte og støjede, når de talte til ham.

Hvordan kan Muhammed få sine tilhængere til at dæmpe sig og satte skik på dem?

Rigtig gættet: Man får bare en påstået åbenbaring fra Allah for at lære dem om at adlyde Muhammed.

Vupti!, så fik Muhammed en påstået åbenbaring fra Allah om, at de skal dæmpe sig, og derfor har vi et koranvers om, hvordan muslimer skal tale til deres profet Muhammed:

>>I, der tror! Gå ikke foran Gud og Hans udsending! Frygt Gud! Gud hører alt og ved alt. I, der tror! Hæv ikke jeres stemme, så I overdøver Profeten, og tal ikke lige så højrøstet til ham, som I gør indbyrdes! Pas på, at jeres handlinger ikke bliver til intet, uden at I aner det! De, der sænker stemmen, når de er hos Guds udsending, det er dem, hvis hjerte Gud har sat på prøve i gudsfrygt. De har tilgivelse og en vældig løn i vente.<< (Koran 49:1-3)

 

Muhammed brød sig heller ikke om, at mænd råbte efter ham, og foretræk at hans tilhængere væbnede sig med tålmodighed, indtil Muhammed kom hen til dem. Hvordan skal man opdrage Muhammeds tilhængere effektivt? Selvfølgelig ved at Muhammed fik en påstået åbenbaring fra Allah:

>>De, der råber til dig udefra, foran kamrene, de fleste af dem er uforstandige. Hvis de ventede tålmodigt, indtil du kom ud til dem, ville det være bedre for dem. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 49:3-5)

 

Seriøst!

Virker Muhammeds påståede åbenbaringer om at de ikke skal råbe, når de snakker til Muhammed, som en almægtig guddoms ord? Eller virker det som om Muhammed har opdigtet sine åbenbaringer for at ”opdrage” sine tilhængere?