Islam tillader fætter-kusine-ægteskaber på trods af konsekvenserne

Sandsynligheden for at få et handicappet barn af fætter-kusine-par er større, end hvis de havde fundet en normal partner udenfor familiens genstamme. Årsagen skyldes arvegener, hvor chancen stiger for et handicappet afkom, hvis parret har samme familiemæssig baggrund. Det er ikke en tilfældighed, at mange kongefamilier havde handicappede afkom for nogle par århundreder år siden, da kongefamilierne kun giftede sig med hinanden, og følgelig ville det før eller siden gå galt. Det er heller ikke en tilfældighed, at der har været flere historier fremme om det pakistanske samfund i England, som får flere handicappede børn end gennemsnittet.[1]

Koranen har anvist hvem muslimerne har forbudt mod at gifte sig, men nævner ikke fætter-kusine-ægteskaber som forbudt, og derfor er det tilladt for muslimerne at gifte sig med deres fætter eller kusine. Det relevante koranvers er dette:

>>Forbudt for jer er: Jeres mødre, jeres døtre og jeres søstre; jeres fastre og mostre; jeres brordøtre og jeres søsterdøtre; jeres fostermødre, der har ammet jer, og jeres fostersøstre; jeres hustruers mødre og jeres steddøtre, som står under jeres beskyttelse og stammer fra kvinder, I har haft samleje med. Hvis I ikke har haft samleje med dem, begår I ingen overtrædelse -; hustruerne til jeres sønner, der er udgået af jeres lænder; at I bringer to søstre sammen. Dog, hvad der er sket, er sket. Gud er tilgivende og barmhjertig -<< (Koran 4:23)

 

Nogle islam-apologeter ved godt, at det er noget genetisk svineri at Allah tillader fætter-kusine-ægteskab, og derfor forsøger de at bringe hadither frem, hvor fætter-kusine-ægteskaber frarådes, men alle de hadither de har bragt frem, der siger at fætter-kusine ægteskaber skulle forbydes, er alle sammen svage hadither, der ikke nyder støtte blandt muslimerne.

Desuden har selv muslimernes egne hellige profet Muhammed selv involveret sig i fætter-kusine-ægteskab. Nemlig med kusinen, Zaynab bint Jahsh, som Muhammed blev gift med, og som før var gift med Muhammeds adoptivsøn Zayd. Faktisk fik Muhammed en påstået åbenbaring fra Allah, der befalede Muhammed at gifte sig med sin kusine:

>>Og da du sagde til ham, som Gud havde vist nåde, og som du havde vist nåde: “Behold din hustru, og frygt Gud!” og holdt skjult hos dig selv, hvad Gud ville vise åbent, idet du frygtede folk, skønt du snarere burde have frygtet Gud. Da så Zayd havde besluttet sig med hensyn til hende, lod Vi dig tage hende til hustru. For der skal ikke skal være noget til hinder for, at de troende ægter hustruer af deres adoptivsønner, når disse har besluttet sig med hensyn til dem. Guds befaling bliver udført.<< (Koran 33:37)

Hvordan kan apologeterne hævde, at fætter-kusine-ægteskaber er forbudt, når selv deres elskede profet blev gift med sin kusine?

Muhammed og Allah/Koranen har ingen problemer med fætter-kusine-ægteskaber, og Muhammeds opførsel viser, at han accepterede det fuldt ud.

Så for at komme til pointen i artiklen: Det er bare pokkers sært, at Allah har tilladt Muhammed sådan noget genetisk svineri. Var det ikke praktisk, at en alvidende guddom havde advaret sin yndlingsprofet om konsekvenserne? Ved denne guddom af Allah slet ikke, at fætter-kusine-ægteskaber er problematiske jævnfør hyppigheden af handicappede? Har denne guddom bevidst tilladt sådan noget genetisk svineri velvidende om de efterfølgende konsekvenser?

Eksmuslimerne har et bud: Denne islamiske guddom har tilladt sådan noget genetisk svineri, fordi ”Allah” i Koranen reelt er Muhammeds alter-ego, da Muhammed har opdigtet sine åbenbaringer. For en alvidende guddom ville ikke have tilladt sådan noget genetisk svineri.

 

Kilder:

[1] Bradford study finds higher birth defect risk in married cousins. BBC.com. 4 July 2013. (https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-23183102)