Intro om kultledere og deres manipulationer

Eksempler på kultledere i moderne tid

Hvorfor skulle en person lyve og påstå, at vedkommende er en profet udvalgt af Gud og overbevise/hjernevaske andre mennesker om det?

Svaret er: Magt, rigdom og sex.

Hvis nu en tilfældig mand fra en lille by i Danmark kan formå at overbevise byens befolkning om, at manden er en profet udvalgt af Gud, og byens indbyggere falder for mandens bedrag, da ville den selverklærede profet stort set få magt, rigdom og sex, hvis han spiller sine kort rigtigt. Han ville måske få politiske indflydelse i området, kunne indkræve noget skat til sig selv for at forsøde tilværelsen og måske kunne han tage hen til byens dame-fodboldhold og få sex med (hjernevaskede) kvinder.

”Sådan nogle findes ikke!”, vil nogle læsere måske tænke.

Men der har altså eksisteret psykopater eller mennesker med psykopatiske træk, der har overbevist en hel folkemængde om, at man er en profet udvalg af Gud og at man skal lytte efter hvad profeten har at sige.

Lad os kigge på tre konkrete eksempler på karismatiske kultledere i moderne tid, der formåede at etablere et trossamfund centeret omkring sig selv som en profet.

 

Eksempel 1: Wayne Bent

Wayne Bent (også kaldet ”Michael Travesser”) var navnet på en kultleder for en kristen sekt isoleret et sted i USA. Wayne havde bildt sektmedlemmerne, inklusiv hans egen familie, ind, at han var en Messias, der fik beskeder fra Gud. Og det troede sektmedlemmerne på. Derfor fik han frit spil med at manipulere. Wayne Bent havde syv ”spirituelle koner”, som han også lå med og duskede. Men det var ikke nok: Han ville også kneppe sin svigerdatter. Så en dag fortalte Wayne Bent sin søn og svigerdatteren, at Wayne Bent havde fået en ordre fra Gud, om at han skulle dyrke sex med svigerdatteren. Siden sønnen og svigerdatteren var hjernevasket, gik de naturligvis med til at sektlederen kunne dyppe snablen ind i svigerdatteren, og det blev afsløret i et dokumentarprogram lige her:

https://www.youtube.com/watch?v=kH7MKp5A_Ik

For os udenforstående virker alt dette helt suspekt, der giver anledning til at beskylde kultlederen Wayne Bent for at opdigte sin ordre fra Gud om sex med svigerdatteren. Os udenforstående kan spotte det, fordi vi ikke er hjernevasket/opdraget til at tro, at Wayne Bent er en Messias. Historien om Wayne Bent demonstrerer, at hvis man kan bilde/hjernevaske sine tilhængere til at tro, at man er en profet og/eller har kontakt med en almægtig guddom, og tilhængerne er hjernevasket, så vil den pågældende magtsyge kultleder stort set have en stor grad af frihed til at manipulere sig til magt, rigdom og seksuelle tjenester.

 

Eksempel 2: Warren Jeffs

Der var også en anden forskruet kultleder ved navn Warren Jeffs, som af sine tilhængere også blev opfattet som en profet for en lukket kristen sekt i USA. Om ham er der kommet alarmerende oplysninger og beskyldninger, hvor han blev gift med små piger og bedrev pædofili, og hans tilhængere accepterede sådanne foretagende, fordi Warren Jeffs simpelthen blev opfattet som en perfekt profet udvalgt af Gud, der fik ordre fra Gud. Endnu en gang var magt, rigdom og sex noget som Warren Jeffs fik i overflod.

 

Eksempel 3: Jaime Gomez

Så har vi også Jaime Gomez fra USA, der var sektleder for en multireligiøs sekt, der kombinerede elementer af kristendommen og andre asiatiske religioner, og hans sekt, Buddhafield, fik verdensomspændende opmærksomhed efter at dokumentarfilmen ”Holy Hell” udkom i 2017. Der kunne vi få et indblik i, hvordan hans tilhængere opfattede ham som en oplyst figur, der kunne koble kontakt med Gud, og hvor kultlederen spillede på tilhængeres rodløshed og sårbarhed. Han indledte også sexmisbrug af unge homoseksuelle mænd uden livserfaring, og han gjorde meget ud af, at fortælle sine tilhængere at Buddhafield ikke var en sekt som de andre, selvom den tydeligvis var det. Endnu en gang: Magt, rigdom og sex var også faktorer for Jaime Gomez’ virke som en kultleder.

 

Muhammed som en kultleder

Muhammed brugte samme tricks som de tre føromtalte kultledere: Muhammed påstod, at han var en udvalgt profet af en guddom (Allah), og derfor skulle man lytte efter Muhammed.

Kunne Muhammed lokke tilhængere til sin nystiftede religion, ville han have stor magt til at manipulere. Derfor var det vigtigt at minde sine tilhængere konstant, at han var en profet af Allah, og at man skal følge ham for ikke at komme i Helvede til evige pinsler. (For uddybning om Helvede i islam, se under afsnittet >>Hvad ”Helvede” i islam betyder: Tortur for evigt<< ved at klikke her)

Muhammed fik en påstået åbenbaring, der befalede, at dem, der følger og adlyder Muhammed, adlyder Allah:

>>Sig: “Hvis I elsker Gud, så følg mig, og Gud vil elske jer og tilgive jer jeres synder!” Gud er tilgivende og barmhjertig. Sig: “Adlyd Gud og Udsendingen!” Men hvis de vender sig bort! – Gud elsker ikke de vantro.<< (Koran 3:31-32)

og

>>Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Gud…<< (Koran 4:80)

 

Muhamed gjorde det klart, at dem, der ikke accepterer Muhammed som en profet eller krænker Muhammed, har en pinefuld straf i Helvede:

>>Den, der sætter sig op imod Udsendingen, efter at retledningen er blevet tydelig for ham, og følger en anden vej end de troendes, vil Vi overgive til det, som han har vendt sig til; Vi vil lade ham brænde i Helvede…<< (Koran 4:115)

og

>>Nogle af dem krænker Profeten og siger: “Han lægger øre til hvad som helst.” Sig: “Han lægger øre til det, der er bedst for jer! Han tror på Gud, og han tror de troende, en barmhjertighed for dem af jer, der tror; men de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente.”<< (Koran 9:61)

 

Muhammed mente også, at det vil gå godt for dem, der ”hører” og ”adlyder” Muhammed:

>>Det eneste, de troende siger, når de bliver kaldt til Gud og Hans udsending, for at denne kan dømme imellem dem, er: “Vi hører og adlyder!” Dem vil det gå godt.<<  (Koran 24:51)

 

Muhammed spillede konstant på frygten for Allah for at forstærke budskabet om, at man skulle lytte til Muhammed. Derfor sagde Muhammed hele tiden ”Frygt Allah og adlyd mig” igen, igen og igen:

>>så frygt Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:108)

og

>>Frygt derfor Gud, og adlyd mig!”<< (Koran 26:110)

og

>>så frygt Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:126)

og

>>Frygt derfor Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:131)

og

>>Frygt derfor Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:144)

og

>>Frygt Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:150)

og

>>Frygt derfor Gud og adlyd mig!<< (Koran 26:163)

og

>>Frygt derfor Gud, og adlyd mig!<< (Koran 26:179)

 

Muhammed mente også, at hans tilhængere finder sig i vildfarelse, når de imødegår en beslutning fra Muhammed, siden Allah er involveret:

>>Når Gud og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde at vælge frit i deres sag. Den, der trodser Gud og Hans udsending, befinder sig i åbenlys vildfarelse.<< (Koran 33:36)

 

Men vi ved, at allerede i Muhammeds levetid blev han naturligvis beskyldt for at opdigte sine åbenbaringer, og det skinner også tydeligt igennem i Koranen:

>>De, der ingen viden har, siger: “Hvorfor taler Gud ikke til os? Hvorfor får vi ikke et tegn?” Således talte også de, der levede før dem. I hjertet ligner de hinanden. Vi har gjort tegnene tydelige for folk, der er faste i troen. Vi har sendt dig ud med sandheden, som overbringer af et godt budskab og som advarer. Du vil ikke blive stillet til regnskab for dem, der hører til i helvedesilden.<< (Koran 2:118-119)

og

>>Når et tegn kommer til dem, siger de: “Vi vil ikke tro, før vi får noget magen til det, som Guds udsendinge har fået.” Gud ved bedst, hvor Han skal anbringe sit budskab. Hos Gud vil fornedrelse og en streng straf ramme dem, der forbrød sig, fordi de lagde listige planer.<< (Koran 6:124)

og

>>De siger: “Vi vil ikke tro dig, før du lader et kildevæld springe frem af jorden til os! Eller før du ejer en have fuld af palmer og vinstokke og lader floder vælde frem gennem den! Eller før du lader himlen falde ned over os i småstykker, således som du hævder, at den vil gøre, eller bringer Gud og englene som garanti! Eller før du får et hus af guld eller stiger op i himlen! Vi vil ikke engang tro på din opstigning, før du sender et skrift ned til os, som vi kan læse op!” Sig: “Højlovet være min Herre! Er jeg andet end et menneske og en udsending?”<< (Koran 17:90-93)

og

>>Nogle af dem lytter til dig; men Vi har tildækket deres hjerte, så de intet forstår, og gjort dem tunghøre. Selvom de fik hvert eneste tegn at se, ville de ikke tro derpå. Når de så kommer til dig, strides de med dig, og de, der er vantro, siger: “Det er jo ikke andet end sagn fra de tidligere slægter!”<< (Koran 6:25)

og

>>Når Vore tegn bliver læst op for dem, siger de: “Det har vi hørt før! Hvis vi ville, kunne vi sige noget lignende. Det er intet andet end sagn fra de tidligere slægter.”<< (Koran 8:31)

og

>>Når Vore tegn læses op for ham, siger han: “Det er sagn fra de tidligere slægter.”<<  (Koran 68:15)

og igen:

>>Når Vore tegn læses op for ham, siger han: “Det er sagn fra de tidligere slægter.”<<  (Koran 83:13)

 

Mange eks-muslimske aktivister fortæller, at ligheden mellem de tre kultledere i moderne tid og Muhammed i 600-tallet er slående: Fælles for alle de fire kultledere er, at de formåede at overbevise deres tilhængere om deres guddommelige status og slukkede for den kritiske sans hos deres tilhængere. Alle de fire kultledere har desuden haft den højeste magt i deres sekt, og med magt fulgte der lette rigdomme, og derudover har alle været involveret i seksuelle udskejelser helt uden undtagelser.

Der er ingen forskel på de tre føromtalte kultledere i moderne tid på den ene side og Muhammed på den anden side. Den eneste vitterlig forskel er, at Muhammed har 1,8 mia. tilhængere i dag modsat de tre andre, og dét er udslagsgivende for at Muhammed er så at sige ”renvasket” på en eller anden måde. Derfor kan en vestlige statsleder udskamme de tre føromtalte kultledere i moderne tid, mens det ikke kan lade sig gøre med Muhammed uden at det ville få konsekvenser, da 1,8 mia. muslimer i verden har en vis indflydelse i at påvirke opfattelsen.

Som vi skal se her i afdelingen, ”Kultlederen Muhammeds belejlige åbenbaringer”, er der en masser suspekte åbenbaringer Muhammed har fået fra Allah, som virker ret belejlige. Mange eks-muslimske aktivister har helt forståeligt påpeget dette, da det er åbenlyse fældende beviser for at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer. Dem vil vi gennemgå systematisk.