Muhammed ville have sin adoptivsøns kone: Fik belejlige åbenbaringer

Hvad var det nu Wayne Bent gjorde?: Kneppede svigerdatteren

Læserne husker at vi i forrige artikel kiggede på en mærkelig detalje om kultlederen Wayne Bent. (Se under afsnittet ”Eksempel 1: Wayne Bent” ved at klikke her)

Wayne Bent havde bildt medlemmerne ind, at han var en profet af Gud, og selvom han havde en hel del kvinder, som han lå med, begærede han sin egen søns kone! Han ville så inderligt gerne kneppe svigerdatteren. Heldigvis for Wayne Bent var både sønnen og svigerdatteren en del af sekten og dermed hjernevaske. Så en dag fortalte Wayne Bent sin søn og svigerdatteren, at Wayne Bent havde fået en ordre fra Gud, om at han skulle have sex med svigerdatteren, og siden sønnen og svigerdatteren var hjernevasket, gik de naturligvis med til det, for hvem vover at gå imod Guds ordre?:

https://www.youtube.com/watch?v=kH7MKp5A_Ik

Det er helt indlysende – i hvert fald for os som ikke er medlem af sekten – at kultlederen Wayne Bent helt indlysende brugte sin status som en profet til at opdigte sin ordre fra Gud for at få seksuelle goder.

Selv muslimerne kan se det.

Eks-muslimske aktivister har påpeget på, at Muhammed har brugt samme fremgangsmåde som Wayne Bent.

 

Muhammed ville have sin adoptivsøns kone

Muhammed havde en adoptivsøn, Zayd ibn Harithah. Kort fortalt blev han taget som en slave som ung og til sidst kom han i Khadijahs hænder, Muhammeds senere ældre kone, og da Muhammed blev gift med Khadijah, gav hun slaven som en gave til Muhammed. Slaven kom ret tæt på Muhammed, og da Zayds familie kom for at løskøbe ham, valgte han at blive hos Muhammed. Bagefter valgte Muhammed at adoptere Zayd som sin egen søn, og han blev så kendt som Zayd ibn Muhammed, arabisk for ”Zayd søn af Muhammed”. Dengang hos araberne blev adoptivsønner opfattet ligeså meget ægte søn som en biologisk søn.

Zayd blev på et tidspunkt gift med Muhammeds kusine, Zaynab bint Jahsh. En dag kom Muhammed til Zayds hjem uden at denne var hjemme og utilsigtet kom Muhammed til at se Zaynab letpåklædt. Muhammed blev seksuelt ophidset og gik straks hjem. Da Zayd hørte om det pinlige optrin, gik han hen til Muhammed og tilbød at Zayd blev skilt, så Muhammed kunne få Zaynab, og desuden var der allerede knast i ægteskabet i forvejen mellem Zayd og Zaynab. Muhammed ville så inderligt gerne have Zaynabs krop, men han ikke kunne bare gifte sig med sin adoptivsøns kone efter en skilsmisse, da det ville være skandaløst. Så Muhammed sagde til Zayd “Behold din hustru, og frygt Gud!” adskillige gange. Dengang i 600-tallets Arabien – ligesom i mange andre kulturer – i Muhammeds tid blev en adoptivsøn opfattet ligeså meget ægte som en biologisk én. Derfor ville det skabe opstandelse hos hans tilhængere, hvis han giftede sig med sin adoptivsøns kone (altså efter at hun blev skilt først). Muhammed kunne ikke bare gifte sig med Zaynab og så sove med hende efter en eventuel skilsmisse, da dette ville blive opfattet incestuøst af hans tilhængere.

Vupti! Så fik Muhammed en påstået åbenbaring fra Allah, der gav Muhammed lov til at ægte Zaynab og have sex med hende, og det koranvers finder vi så her:

>>Og da du sagde til ham, som Gud havde vist nåde, og som du havde vist nåde: “Behold din hustru, og frygt Gud!” og holdt skjult hos dig selv, hvad Gud ville vise åbent, idet du frygtede folk, skønt du snarere burde have frygtet Gud. Da så Zayd havde besluttet sig med hensyn til hende, lod Vi dig tage hende til hustru. For der skal ikke skal være noget til hinder for, at de troende ægter hustruer af deres adoptivsønner, når disse har besluttet sig med hensyn til dem. Guds befaling bliver udført.<< (Koran 33:37)

Bemærk at ovenstående koranvers siger, at Muhammed havde ”holdt skjult” hos sig selv, hvad Allah ”ville vise åbent, idet du frygtede folk”. Altså Muhammed ville gerne have Zaynabs krop for sig selv kan vi slå fast.

Så fordi det i Muhammeds samtid blev opfattet incestuøs at gifte sig med sin adoptivsøns (fraskilte) kone, da man ikke skelnede mellem adoptivsøn og biologisk søn, fik Muhammed derfor nedenstående påstået åbenbaring, der ændrede proceduren fremadrettet. Fremadrettet blev en adoptivsøn ikke længere opfattet som ligestillet en biologisk søn i den muslimske religion, og for at cementere det fik Muhammed denne påstået åbenbaring:

>>Gud har aldrig givet en mand to hjerter i brystet eller gjort jeres hustruer til jeres mødre, når I skiller jer fra dem med ordene: ’Du er for mig som min moders ryg’. Lige så lidt har Han gjort jeres adoptivsønner til jeres sønner. Det er de ord, som I tager i jeres mund; men Gud siger sandheden. Han viser vejen.

Opkald dem efter deres fædre! Det er rigtigst i Guds øjne. Hvis I ikke ved, hvem deres fædre er, skal de være jeres brødre i religionen og under jeres beskyttelse. I begår ingen overtrædelse ved noget, som I gør ved en fejltagelse, men kun ved det, som I af hjertet tilsigter. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 33:4-5)

 

Zayd ibn Muhammed ændrede så sit navn til sit gamle Zayd ibn Harithah, arabisk for ”Zayd søn af Harithah” efter dette koranvers, og nu havde Muhammeds forhold til Zaynab ikke længere klang af incestuøse undertoner, som det ellers blev opfattet af Muhammeds tilhængere på det tidspunkt.

Virker det ikke til at disse koranverser var så belejlige og løste problemet med Muhammeds seksuelle behov?

Det er nemlig hvad eks-muslimske aktivister har påpeget med rette. Eks-muslimerne har peget meget overbevisende på, at Muhammed brugte ”Allah” som et magtinstrument til at få sine ønsker opfyldt. Kan Muhammed få de godtroende fjolser til at tro på, at en almægtig ”Allah” har udpeget Muhammed som profet og som åbenbarer budskaber til Muhammed, da vil Muhammed kunne bruge ”Allah” som en marionetdukke til at få det, han vil have. Herunder Zaynabs krop.

 

Hadithlitteraturen om koranverset

Muslimerne – eller rettere sagt: sunnimuslimerne – vil slet ikke tro på denne hjemmesides beskrivelse om at disse føromtalte koranverser skulle have relation til skandalen om Zayd og Zaynab. Det er helt forståeligt og forventeligt. Derfor skal vi gennemgå nogle kedelige kilder fra Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim samt en, der er vurderet Sahih (autentisk), der som bekendt bliver beregnet som de mest troværdige hos (sunni)muslimerne.

Hvordan kan vi vide, at det første koranvers ved Koran 33:37 er forbundet med kontroversen med Zayd/Zaynab? Fordi vi har en hadith fra Sahih al-Bukhari, der forklarer baggrunden:

>>Fortalt af Anas:

Zayd ibn Harithah kom til Profeten (ﷺ) og klagede over sin kone. Profeten (ﷺ) blev ved med at sige (til ham): “Behold din hustru, og frygt Gud!”. Aisha sagde: “Hvis Allahs Sendebud (ﷺ) skulle skjule noget (af Koranen ville han havde skjult dette vers”. Zaynab plejede at prale foran Profetens koner (ﷺ) og plejede at sige: “I blev givet i ægteskab fra jeres familier, mens jeg blev gift (med Profeten) af Allah gennem de syv Himle”. Og Thabit reciterede: “Verset: ’… og holdt skjult hos dig selv, hvad Gud ville vise åbent, idet du frygtede folk,’ (33.37) blev åbenbareret i forbindelse med Zaynab og Zayd ibn Harithah”.<< (Sahih al-Bukhari 7420: https://sunnah.com/bukhari:7420)

 

Så har vi også den her hadith fra Sahih Muslim, og ”’Iddah” betyder en venteperiode for at sikre at man ikke er gravid til læsernes orientering, og hadithen lyder således:

>>Anas (Allah velsigne ham) rapporterede:

Da ‘Iddah fra Zaynab var forbi, sagde Allahs Sendebud (ﷺ) til Zayd for at nævne hende. Zaid gik hen til hende, og hun gærede sit mel. Han (Zayd) sagde: ”Da jeg så hende, følte jeg i mit hjerte en idé om hendes storhed så meget, at jeg ikke kunne se overfor hende (simpelthen af det faktum), at Allahs Sendebud (ﷺ) havde nævnt hende. Så, jeg vendte ryggen til hende. Og jeg vendte mig om og sagde: ”Zaynab, Allahs Sendebud (ﷺ) har sendt (mig) med en besked til dig”. Hun sagde: ”Jeg gør ikke noget, før jeg beder om min Herres vilje”. Så hun stod ved sit bedested, og (verset af) Koranen (vedrørende hendes ægteskab) blev åbenbareret, og Allahs Sendebud (ﷺ) kom til hende uden tilladelse. […] << (Sahih Muslim 1428b: https://sunnah.com/muslim:1428b)

 

Vi har også diskuteret det andet koranvers ved Koran 33:4-5, hvor Muhammed fik det påstået åbenbaring, om at adoptivsønner og biologiske sønner ikke længere skulle regnes som ligestillede: ”Opkald dem efter deres fædre! Det er rigtigst i Guds øjne.”, så Muhammed ikke kunne beskyldes for incestuøs-agtige opførsel.

Her har vi en hadith, der er vurderet ”Sahih” (autentisk), der forklarer baggrunden for det omtalte koranvers:

>>Fortalt af Ibn Umar:

Vi kaldte Zayd ibn Harithah ikke andet end ‘Zayd ibn Muhammed’, indtil Koranen blev åbenbaret (der beordrede): “Opkald dem efter deres fædre! Det er rigtigst i Guds øjne.” (33:5) “<< (Jami` at-Tirmidhi 3814: https://sunnah.com/tirmidhi/49/214)

 

Ibn Kathir, som er en af de mest berømte islamisk lærd sammen med Al-Tabari, der har skrevet tafsir-afhandling om at fortolke Koranen, har haft adgang til en hadith fra Sahih al-Bukhari, der lyder således:

>>…Al-Bukhari (må Allah være ham nådig) fortalte, at `Abdullah bin `Umar sagde: “Zayd ibn Harithah, må Allah være ham nådig, den befriet tjener af Allahs Sendebud blev altid kaldt ‘Zayd ibn Muhammed’ indtil (ordene i) Koranen blev åbenbaret: ادْعُوهُمْ لاًّبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ.<< (Fra Ibn Karthirs tafsir-afhandling: https://quranx.com/Tafsir/Kathir/33.4)

Derfor ændrede Zayd ibn Muhammed sit navn til sit gamle ’Zayd ibn Harithah’, arabisk for ”Zayd søn af Harithah”.

 

Afsluttende pointe:

Eks-muslimske aktivister kan slet ikke lad være med at tænke, at timing for disse koranverser var så perfekte, at Muhammed brugte sin status som en udvalgt profet af Allah, der fik påståede åbenbaringer af en almægtig guddom, til sin egen vindings skyld. Dette er blot ét eksempel blandt mange andre eksempler.

Lyder ovenstående begivenhed med at Muhammed fik sikret sig sin adoptivsøns kones krop med en ”du-må-kneppe-din-adoptivsøns-kone”-åbenbaring ikke suspekt?

Læserne husker, at vi talte om kultlederen Wayne Bent, der også fik en påstået ordre fra Gud om, at han skulle kneppe sin svigerdatter, og siden sønnen og svigerdatteren også var hjernevasket til at tro, at Wayne Bent var en sand Messias, fik sektlederen derfor lov til at duske svigerdatteren. – Lyder Muhammeds historie ikke alarmerende bekendt?