Allah og Muhammed synes, at kvinders vidneudsagn er halvt værd af en mands

Hvad Koranen siger

I Koranen står der, at mænd står et trin over kvinder:

>>Fraskilte kvinder skal vente og holde sig for sig selv i tre menstruationsperioder. De har ikke lov til at hemmeligholde, hvad Gud har skabt i deres moderliv, hvis de tror på Gud og den yderste dag. Deres mænd er fuldt ud berettigede til at tage dem tilbage i denne periode, hvis de ønsker forlig. Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til, men mændene står et trin over dem. Gud er mægtig og vis.<< (Koran: 2:228)

Videre i Koranen angiver Allah, hvordan man skal agere i en situation vedrørende lån, og fordi Allah mener, at man ikke kan stole på en kvindes udsagn på samme måde som man kan om en mands udsagn, skal der derfor altid være to kvinder om en udsagn, så den ene kvinde kan rette og påminde den anden kvinde:

>>I, der tror! Hvis I låner penge fra hinanden med en bestemt tidsfrist, så skriv det ned! Lad en skriver skrive jeres mellemværende ned, uvildigt. Ingen skriver må nægte at skrive, sådan som Gud har lært ham det. Han skal skrive, og skyldneren skal diktere! Han skal frygte Gud, sin Herre, og ikke trække noget fra! Hvis skyldneren er svagt begavet eller mindreårig eller ude af stand til selv at diktere, skal hans værge diktere, uvildigt! Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner, således at hvis den ene af de to skulle fejle, så kan den anden påminde hende…<< (Koran 2:282)

 

Hvad hadithlitteraturen siger

Til de dele af læsere, der endnu ikke ved det, så tror muslimerne på, at deres elskede Muhammed rejste fra Mekka til Jerusalem på en bevinget hest med et kvindeligt menneskehoved, og der red han så først gennem de syv himle, som muslimerne tror på, og der mødte Muhammed en række profeter, og bagefter rejste han ned i helvede for at se, hvordan det var derned med evige tortur for dem, der havde afvist Allah som den eneste guddom.

Men hvilket af de to køn var mest fremtrædende i helvede? Her har vi en hadith fra Sahih al-Bukhari, der besvarer spørgsmålet:

>>Fortalt af Imran bin Husain:

Profeten (ﷺ) sagde: “Jeg kiggede ind i Paradiset og fandt ud af, at størstedelen af dets beboere var de fattige mennesker, og jeg kiggede ind i (Helvede) Ilden og fandt ud af, at størstedelen af dens beboere var kvinder. “<< (Sahih al-Bukhari 6449: https://sunnah.com/bukhari:6449)

 

I en anden hadith uddybede Muhammed så sit kvindesyn, hvor han forklarede, hvorfor majoriteten af de mennesker i helvede var kvinder, og forklaringen var, at kvinderne var mangelfulde i intelligens og religion. Hvorfor var kvinderne mangelfulde i intelligens? Fordi Allah har sagt, at kvinders vidneudsagn er halvt værd af en mands, og det var beviset for at kvindernes intelligens var defekt. Og hvorfor var kvinderne mangelfulde i religion? Fordi de får menstruation og ikke kan udøve islam perfekt, som mændene kan, og derfor er majoriteten af beboerne i helvede kvinder, ifølge Muhammed. 

 Denne hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Sa`id Al-Khudri:

Engang gik Allahs Sendebud (ﷺ) ud til Musalla (for at bede) i ‘Id-al-Adha eller Al-Fitr bøn. Derefter gik han forbi kvinderne og sagde: “O kvinder! Giv almisse, som jeg har set, at størstedelen af beboerne ved Helvede-Ild var jer (kvinder)”. De spurgte: “Hvorfor er det sådan, O Allahs Sendebud (ﷺ)?” Han svarede: “I bander ofte og er utaknemmelige over for jeres ægtemænd. Jeg har ikke set nogen, der er mere mangelfuld i intelligens og religion end jer. En forsigtig fornuftig mand kunne blive vildledt af nogle af jer.” Kvinderne spurgte: “O Allahs Sendebud (ﷺ)! Hvad er mangelfuld ved vores intelligens og religion?” Han sagde: “Er det korrekt, at to kvinders vidneudsagn er lige med én mands vidneudsagn?”. De svarede bekræftende. Han sagde: “Dette er mangelfuld ved hendes intelligens. Er det ikke rigtigt, at en kvinde hverken kan bede eller faste i løbet af sin menstruation?” Kvinderne svarede bekræftende. Han sagde: “Dette er mangelfuld ved hendes religion.” << (Sahih al-Bukhari 304: https://sunnah.com/bukhari:304)

Også Sahih Muslim har den samme historie lidt anderledes:

>>Det er blevet fortalt på autoritet af Abdullah b. Umar at Allahs Sendebud sagde:

”O kvinder, I skal give velgørenhed og bede meget om tilgivelse, for jeg så jer i overflod blandt Helvedes beboere”. En klog dame blandt dem sagde: ”Hvorfor er det, Allahs Sendebud, at vores folk er i overflod i Helvede?” På dette svarede Profeten: ”I bander for meget og er utaknemmelige overfor jeres ægtefæller. Jeg har ikke set andre være så mangelfuld i sund fornuft og religion, og samtidig berøve visdommen af den vise udover jer”. Derefter spurgte kvinden: ”Hvad er der galt med vores sunde fornuft og religion?”. Han (Den Hellige Profet) sagde: ”Jeres mangel på sund fornuft (kan godt bedømmes ud fra det faktum), at beviset for to kvinder er lige med en mand, det er et bevis på manglen på sund fornuft, og I tilbringer nogle nætter (og dage), hvor I ikke beder og i Ramadan (i løbet af dagene) overholder I ikke faste, det er en svigt i religionen”.<< (Sahih Muslim 79a: https://sunnah.com/muslim:79a)

 

Nuvel.

Lad os samle stumperne, så vi kan tygge på det.

Koranen siger, at mænd står et trin over kvinderne, og at kvinders vidneudsagn er halvt værd af en mands.

Hadithlitteraturen fortæller, at i islam udgør størstedelen af beboerne i helvede kvinder. Og feministen Muhammed har sagt, at kvinderne har lavere intelligens og ikke kan udøve islam perfekt. Hvorfor nu det? Årsagen til kvindernes lave intelligens ligger i det faktum, at Allah og Muhammed jo siger, at en kvindes vidneudsagn er halvt værd af en mands. Og årsagen til at kvinderne ikke kan praktisere islam perfekt skyldes, at kvinderne får menstruation og derfor er forhindret i at udføre en række islamiske ritualer problemfrit, som mændene heldigvis kan, og derfor er kvinderne flest i helvede.