Et filosofisk problem med en ALVIDENDE guddom, der straffer

Intro til et filosofisk problem

Der er et filosofisk problem, som er så speget og som i øvrigt også kan bruges til at angribe mange andre religioner end lige netop islam, men præcis derfor skal vi kigge på det.

Den filosofiske grundpræmis er, at Allah er en ALVIDENDE guddom, og denne guddom har skabt universet og hele meningen med livet, og har udpeget Muhammed som en profet for at fortælle mennesker om islam. Og hvis et menneske afviser islam, så ryger vedkommende i Helvede og bliver tortureret for evigt. (For uddybning se under afsnittet >>Hvad ”Helvede” i islam betyder: Tortur for evigt<< ved at klikke her)

Men 75% af klodens befolkning er ikke-muslimer. Der er milliarder af ikke-muslimer.

Alt dette giver et filosofisk problem med tanke på, at Allah skulle være ALVIDENDE:

 

Første filosofisk problem: Hvis Allah har deterministisk udgangspunkt

Hvis Allah har et deterministisk udgangspunkt for menneskeheden – altså har forudbestemt alt – så betyder det i praksis, at Allah allerede har besluttet at 75% af klodens befolkning vil være ikke-muslimer og at efter døden vil de komme i Helvede og blive tortureret for evigt uden at de kan gøre noget som helst for at ændre det.

Ergo er Allah en ond guddom.

Men hvad nu hvis Allah har givet menneskeheden den frie vilje til at vælge og fravælge islam? Ville det løse det filosofiske problem? – Svaret er næppe, som vi skal se nedenunder.

 

Andet filosofisk problem: Hvis Allah har givet mennesker den frie vilje

Hvis Allah har givet mennesker den frie vilje til at tro på islam eller afvise islam (og komme i Helvede), så vil Allah stadigvæk være en ond guddom af en indlysende årsag:

Allah er ALVIDENDE og allerede fra begyndelse VIDSTE Allah godt, hvordan ethvert menneskes skæbne ville ende, allerede inden det blev skabt, selvom Allah gav mennesker fri vilje. Siden Allah er ALVIDENDE, så vidste denne guddom godt, at 75% af mennesker ville fravælge islam på grund af miljø og oplevelser etc. selvom de har fri vilje.

Det betyder med andre ord, at Allah har skabt milliarder af mennesker og givet dem frie vilje, men at Allah har helt fra begyndelse vidst, at disse stakkels mennesker alligevel ville afvise islam af deres egen fri vilje og efter døden komme i Helvede og blive tortureret for evigt.

Ergo er Allah en ond guddom.

 

Konklusion: En ALVIDENDE guddom, der straffer med Helvede, er ond

Hvad kan vi udlede?

Vi kan udlede dette:

Hvis Allah har et deterministisk udgangspunkt og har forudbestemt, at 75% af klodens befolkning vil blive ikke-muslimer, så betyder det, at Allah har skabt milliarder af mennesker, bare så de kan blive tortureret i Helvede efter døden. – Sikken en ond guddom.

Men hvis Allah har givet menneskeheden den frie vilje, så har Allah som en ALVIDENDE guddom vidst, at milliarder af mennesker alligevel ville fravælge islam på grund af miljø og oplevelser etc. og dermed har Allah skabt milliarder af mennesker helt perfekt velvidende at de ville afvise islam, selvom de har den frie vilje, så de også bare kan blive tortureret i Helvede efter døden. – Sikken en ond guddom.

Uanset om en muslim tror, at et menneskets skæbne er forudbestemt eller har den frie vilje, vil hans Allah fortsat være en ond guddom i begge tilfælde.