Muhammed om djævle

Kristne og jøder havde et begreb om djævlen/satan. Da Muhammed gik rundt i begyndelse af 600-tallet og påstod, at han var en udvalgt profet af Allah, valgte Muhammed også at inkludere sådan et element ind i islam, og ovenikøbet ligner den til forveksling rigtig meget djinnerne.

Der er adskillige hadither, der omhandler at djævlen er skyldige i adskillige fænomener, og her oplister dem med henvisning til hadithlitteraturen for læserne. Alle de omtalte hadither, der vil blive gennemgået her, kommer udelukkende enten fra Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim eller fra andre som er vurderet ”Sahih” (autentisk).

Hvorfor er det relevant at opliste sjove forklaringer fra Muhammed på fænomener, hvor djævle er involveret? – Fordi eks-muslimer fortæller, at det smadrer og knækker Muhammeds aura som en udvalgt profet af en almægtig og alvidende guddom, når Muhammed kommer med sjove påhit om djævlens rolle.

 

Haditherne om Muhammeds forklaring på djævle

Engang hændte det, at Muhammed kom i en slåskamp mod en Satan og kvalte ham:

>>Fortalt af Abu Huraira:

Profeten (ﷺ) bad engang bønnen og sagde: “Satan kom foran mig og forsøgte at afbryde min bøn, men Allah gav mig overhånd mod ham, og jeg kvalte ham. Uden tvivl tænkte jeg på, at binde ham til en af moskeens søjler, indtil I står op om morgenen og ser ham. Så huskede jeg profeten Salomons udtalelse: “Min Herre! Skænk mig et rige, som ikke skal tilhøre nogen anden efter mig”. Så fik Allah ham (Satan) til at vende tilbage med hovedet nedad (ydmyget).”<< (Sahih al-Bukhari 1210: https://sunnah.com/bukhari:1210)

 

Den anden hadith handler om, hvad en muslim skal gøre, når en Satan forstyrrer en muslims bøn. Muhammed har sagt, at når en Satan forstyrrer og forvirrer en muslims religiøse pligter, så skal muslimen spytte luftigt tre gange i venstre side for at afvise Satan:

>>Uthman b. Abu al-As rapporterede, at han kom til Allahs Sendebud (ﷺ) og sagde:

”Allahs Sendebud, Satan griber ind mellem mig og min bøn og min oplæsning af Koranen, og han forvirrer mig”. Derefter sagde Allahs Sendebud (ﷺ): ”Det er handlinger fra Satan (djævelen), der er kendt som Khinzab, og når du opfatter dens virkning, skal du søge tilflugt hos Allah fra det og spytte tre gange til venstre for dig”. Jeg gjorde det, og Allah fjernede det fra mig.<< (Sahih Muslim 2203a: https://sunnah.com/muslim:2203a)

 

Muhammed har også sagt, at dårlige drømme er fra Satan, og at man i den anledning skal spytte på venstre side for at ikke at få ond drøm:

>>Fortalt af Abu Qatada:

Profeten (ﷺ) sagde: “En god drøm, der går i opfyldelse, er fra Allah, og en dårlig drøm er fra Satan, så hvis nogen af jer ser en dårlig drøm, skal han søge tilflugt hos Allah fra Satan og spytte til venstre for at den onde drøm ikke skal skade ham.”<< (Sahih al-Bukhari 6986: https://sunnah.com/bukhari:6986)

 

Muhammed har også sagt, at Allah elsker nysning og hader gabning. Hvorfor det? Fordi det sidste får Satan til at grine, og derfor skal man undertrykke gabning:

>>Fortalt Abu Huraira:

Profeten (ﷺ) sagde: “Allah kan lide nysning og kan ikke lide gabning, så hvis nogen nyser og derefter priser Allah, så er det obligatorisk for enhver muslim, der hørte ham, at sige: Må Allah være barmhjertig mod dig (Yar-hamuka-l-lah). Men hvad angår gabning, så er det fra Satan, så man skal prøve sit bedste for at stoppe det, hvis man siger ‘ha’ når man gaber, vil Satan grine ad ham”.<< (Sahih al-Bukhari 6223: https://sunnah.com/bukhari:6223)

 

Hvad er årsagen til at babyer græder, når de fødes? Muhammed har sagt, at babyer græder ved fødsel, fordi Satan rører dem:

>>Fortalt af Sa’id bin Al-Musaiyab:

Abu Huraira sagde: “Jeg hørte Allahs Sendebud (ﷺ) sige: ‘Der er ingen født blandt Adams udspring, men Satan rører ved det. Et barn græder derfor højt ved fødselstidspunktet på grund af Satans berøring, undtagen Maria og hendes barn”. Så reciterede Abu Huraira: “og jeg stiller hende og hendes efterkommere under Din beskyttelse mod den bortstenede Satan.” (3.36) << (Sahih al-Bukhari 3431: https://sunnah.com/bukhari:3431)

 

Muhammed mente også, at når et æsel skriger, så er det fordi det dyr ser Satan:

>>Abu Huraira rapporterede at Allahs Sendebud (ﷺ) for at sige: ”Når du lytter til hanens galning, skal du bede Allah om hans tjeneste, da den ser englene, og når du lytter til æslets skrig, skal du søge tilflugt hos Allah fra Satan, for den ser Satan.<< (Sahih Muslim 2729: https://sunnah.com/muslim:2729)

 

Hvis en muslim taber en mundfuld på gulvet, så bør muslimen samle maden op, pille snavset ud, og så guffe resten af maden ind i munden, og bagefter slikke alle sine fingre. Hvorfor nu det? Fordi Muhammed har sagt, at djævelen vil spise det mad! Og fordi Allah har velsignet en lille krumme af maden, men som muslimen ikke ved hvor det er, og at muslimen derfor skal spise hele stykket og slikke sine fingre for at sikre sig at få Allahs velsignelse:

>>Jabir rapporterede:

Jeg hørte Allahs Apostel (ﷺ) sige: ”Satan er til stede med jer i alt, hvad man gør; han er til stede, selv når man spiser mad; så hvis nogen af jer taber en mundfuld, skal han fjerne alt snavset på den og spise den og ikke overlade det til djævelen; og når han er færdig (mad), skal han slikke sine fingre, for han ved ikke, i hvilken del af hans mad velsignelsen ligger. << (Sahih Muslim 2033d: https://sunnah.com/muslim:2033d)

 

De fleste mennesker er højrehånd, men så har vi også et mindretal, som er venstrehånd, og det er slet ikke godt, og alle skal spise og drikke med højre hånd, ifølge Muhammed. Hvorfor det? Fordi Allahs hellige profet har sagt, at Satan er venstrehånd:

>>Ibn ‘Umar rapporterede at Profeten (ﷺ) sagde:

”Når nogen af jer spiser, skal han spise med sin højre hånd, og når han drikker, skal han drikke med sin højre hånd, for djævelen spiser med sin venstre hånd og drikker med venstre hånd.”<< (Sunan Abi Dawud 3776: https://sunnah.com/abudawud:3776)

 

Om natten, når en muslim sover, plejer Satan at knytte tre knob på baghovedet, har Muhammed sagt, og derfor rådes muslimen til at gøre nogle bestemte ting:

>>Fortalt af Abu Huraira:

Allahs Sendebud (ﷺ) sagde: “Under din søvn knytter Satan tre knob bag på hovedet på hver af jer, og han ånder følgende ord ved hver knude: ‘Natten er lang, så fortsæt med at sove’. Hvis den person vågner og priser Allahs, så bliver en knude brudt, og når han udfører den rituelle afvaskning, så er den anden knude brudt, og når han beder, er alle knuderne brudte, og om morgenen vil han være livlig og ved godt humør, for ellers vil han have lavt humør og være sløv.”<< (Sahih al-Bukhari 3269: https://sunnah.com/bukhari:3269)

 

En gang i Muhammeds tid skete det, at en muslim sov sig over og missede bønnen. Hvorfor sov muslimen sig over? Allahs profet havde lagt to og to sammen og kom med forklaringen på mysteriet: Det skyldtes, at Satan havde tisset ham i ørene:

>>Fortalt af Abdullah:

En person blev nævnt for Profeten (Fred være med ham), og han fik at vide, at han havde sovet sig over til morgen og ikke var stået op til bønnen. Profeten (ﷺ) sagde: “Satan urinerede i hans ører.”<< (Sahih al-Bukhari 1144: https://sunnah.com/bukhari:1144)

 

Det islamiske bønnekald kaldes for ”adhan”, og så er der et andet kald som kaldes for ”iqama”, men Satan bryder sig slet ikke om det, og hvad gør Satan, ifølge Muhammed? Det her:

>>Fortalt af Abu Huraira:

Allahs Budbringer (ﷺ) sagde: “Når Adhan udtales, tager Satan sig i hælene og passerer vind med støj under hans flyvning for ikke at høre Adhan. Når Adhan er færdig kommer han igen-igen og tage sig til hælene når Iqama udtales, og efter dens afslutning vender han tilbage igen, indtil han hvisker ind i personens hjerte (for at aflede hans opmærksomhed fra sin bøn) og får ham til at huske ting, som han ikke husker i sindet før bønnen og det får ham til at glemme, hvor meget han har bedt.”<< (Sahih al-Bukhari 608: https://sunnah.com/bukhari:608)

 

Muhammed har også ment, at man skulle vaske næseborene tre gange, når man vågner. Hvorfor det? Fordi djævlen sover i næseborene om natten:

>>Abu Huraira rapporterede:

Allahs Apostel (ﷺ) sagde: ”Når nogen af jer vågner op fra søvn og foretager den rituelle afvaskning, skal han rense sin næse tre gange, for djævelen overnatter i det indre af hans næse.<< (Sahih Muslim 238: https://sunnah.com/muslim:238)

 

Muhammed havde også velmenende råd til muslimer, der var i gang med at lave en baby:

>>Fortalt af Ibn `Abbas:

Profeten (ﷺ) sagde: “Hvis nogen af jer, når I har seksuelt forhold til jeres kone, siger: ‘I Allahs navn. O Allah! Beskyt os mod Satan og forhindr Satan i at nærme sig vores afkom, du vil give os,’ og hvis han får et barn (som følge af denne relation) vil Satan ikke skade det.”<< (Sahih al-Bukhari 3271: https://sunnah.com/bukhari:3271)

 

For mange muslimer med nul kritisk tænkning er alt ovenstående visdomsord fra Muhammed.

For mange kritisk tænkende muslimer er alt dette tænkevækkende detaljer.

For os som er ikke-muslimer eller eks-muslimer vil vi klaske os i låret og skraldgrine.