Islam og pædofili

Om ægteskaber mellem ældre mænd og børnepiger

Tilbage i 2006 bragte New York Times en artikel om barnebrude i Afghanistan, hvor der blev taget billeder af pigebørn, der var på vej til at blive gift med med ældre mænd.[1]

Her har vi pigebarnet Ghulam Haider på 11 år, som skulle blive gift med Faiz Mohammed på 40:

 

Her har vi et andet pigebarn Roshan Qasem på 11 år, der skulle giftes med Said Mohammed på 55:

 

Mange muslimer vil i affekt afvise, at ovenstående pædofili har noget med islam at gøre, og de vil i stedet for henlede opmærksomheden mod ”lokale kulturer”, der ikke har noget med islam at gøre.

Nuvel.

Som vi snart skal se er det helt klart at muslimernes elskede profet Muhammed selv blev gift med en pige på seks år og hvor ægteskabet blev fuldbyrdet, da hun var ni år. Og for at gøre det endnu værre, så accepterer selv Koranen ægteskaber mellem ældre mænd og barnepiger.

Lad os granske muslimernes egne teologiske skrifter om islams syn på ægteskaber med pigebørn.

 

Hvad hadithlitteraturen siger om Muhammeds syn på ægteskaber med pigebørn

Muhammed, verden bedste menneske ifølge muslimerne og hvis handlingerne skal tjene som et eksempel for, hvordan muslimerne bør leve, var faktisk gift med en 6-årige pige ved navn Aisha og hvor ægteskabet blev fuldbyrdet, da hun var 9-årig. Blandt sunni-muslimerne bliver Aisha kaldt for ”De troendes Moder” og har en høj status, hvorimod shia-muslimerne er mindre begejstret for hende pga. en fejde hvad angår sunni-shia-splitning, men det skal vi ikke ind på her.

Hvordan kan vi være sikker på, at Muhammed blev gift med en pige på seks år og fuldbyrdede ægteskabet, da hun var ni år?

Fordi hadithlitteraturen fra Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim – som selv sunni-muslimer regner for at være de to mest troværdige – beretter sammenstemmende, at Aisha var seks år og ni år ved henholdsvis ægteskabsindgåelse og fuldbyrdelse.

Her har vi en hadith fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Aisha:

at Profeten (ﷺ) giftede sig med hende, da hun var seks år gammel, og han fuldbyrderede sit ægteskab, da hun var ni år gammel, og derefter blev hun hos ham i ni år (dvs. indtil hans død).<< (Sahih al-Bukhari 5133: https://sunnah.com/bukhari/67/69)

Også fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Hishams far:

Khadija døde tre år før Profeten (ﷺ) tog til Medina. Han blev der i to år eller deromkring, og derefter giftede han sig med Aisha, da hun var en pige på seks år, og han fuldbyrdede det ægteskab, da hun var ni år gammel.<< (Sahih al-Bukhari 3896: https://sunnah.com/bukhari:3896)

Denne er fra Sahih Muslim:

>>Aisha (Allah velsigne hende) rapporterede:

“Allahs Apostel (ﷺ) giftede sig med mig, da jeg var seks år, og jeg blev flyttet i hans hus, da jeg var ni år gammel”.<< (Sahih Muslim 1422b: https://sunnah.com/muslim/16/82)

 

Så har vi en fjerde og femte hadith, der fortæller, at Aisha plejede at lege med dukker og at Muhammed bragte legekammerater til at lege med Aisha, og dette er åbenlyst en beskrivelse af et barn og ikke en voksen:

Den her hadith er fra Sahih Muslim:

>>Aisha rapporterede, at hun plejede at lege med dukker i nærværelse af Allahs Sendebud (ﷺ), og da hendes legekammerater kom til hende, forlod de (huset), fordi de følte sig genert overfor Allahs Sendebud (ﷺ), mens Allahs Sendebud (ﷺ) sendte dem til hende.<< (Sahih Muslim 2440a: https://sunnah.com/muslim:2440a)

Og denne hadith er vurderet ”Sahih”:

>> Det blev fortalt, at Aisha sagde:

“Jeg plejede at lege med dukker, da jeg var hos Allahs Sendebud, og han plejede at bringe mine venner til mig for at lege med mig.”<< (Sunan Ibn Majah 1982: https://sunnah.com/ibnmajah:1982)

 

Vi kan udlede, at hadithlitteraturen fortæller os præcist det, vi hele tiden har vidst: At Muhammed blev gift med en pige på seks år og fuldbyrdede ægteskabet, da hun var ni år.

I Koranen står der desuden, at Allah har godkendt alle Muhammeds ægteskaber – og dermed også med Aisha – og derfor kan vi konkludere, at Allah også støtter ægteskaber med 6-årige piger:

>>Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende; Vi ved, hvad Vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder – for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 33:50)

 

Hvad Koranen siger om ægteskaber med pigebørn

I islam har man et koncept man kalder for ”iddah”, som er en venteperiode for at sikre sig med hensyn til graviditet efter en skilsmisse. Men venteperioden behøves ikke at foretages for hunkønnet, hvis parret IKKE har dyrket sex. Det kan vi læse i Koranen her:

>>I, der tror! Hvis I gifter jer med troende kvinder, men skiller jer fra dem, før I har haft omgang med dem, behøver I ikke at beregne en ventetid for dem. Giv dem et udstyr, og lad dem gå med det gode!<< (Koran 33:49)

Allah siger altså i ovenstående koranvers, at hvis man ikke har haft samleje, så behøver man ikke en ventetid.

Et andet sted i Koranen fortæller Allah muslimerne om, hvor lang tid en kvinde/pige skal vente, efter at hendes mand er død eller er blevet skilt, før hun kan giftes på nyt, og vi kan læse følgende i Koranen:

>>De af jeres kvinder, der har opgivet håbet om menstruation, for dem skal deres ventetid være tre måneder, hvis I nærer nogen tvivl, og ligeledes for dem, der endnu ikke har haft menstruation; men for gravide er tidsfristen deres nedkomst. Den, der frygter Gud, for ham gør Han det let.<< (Koran 65:4)

Hvad står der i ovenstående koranvers?

Der står, at den første gruppe af kvinder, der ikke længere får menstruation, skal vente tre måneder.

Men venteperioden for tre måneder gælder også for den anden gruppe af ”dem, der endnu ikke har haft menstruation”. – Der er ikke noget at komme efter: Allah fortæller muslimske mænd, at de pigebørn, de havde sex med og som endnu ikke har haft menstruation, også skal vente tre måneder. Allah fortæller muslimske mænd, at de gerne må dyrke sex med pigebørn, der endnu ikke har haft menstruation.

 

Nu vil islam-apologeterne prøve at redde det, ved at argumentere for at den anden gruppe af ”dem, der endnu ikke har haft menstruation” ikke henviser til pigebørn, men til ældre gamle kvinder, der aldrig har haft menstruation.

Vi ved, at islam-apologeter lyver og det er der tre grunde til:

For det første giver det semantisk ikke mening at gentage sig to gange på den måde, for allerede i indledningen står der, at den første gruppe af kvinder, “der har opgivet håbet om menstruation” skal vente tre måneder, og heri tæller også ældre kvinder, der ikke har fået menstruation, og dette viser, at den anden gruppe af ”dem, der endnu ikke har haft menstruation” er ment som pigebørn.

For det andet viser i øvrigt selv tafsir af Ibn Abbas, at det er pigebørn, der henvises til. Selveste Ibn Abbas, som var fætter til Muhammed, og som kendte den første generation af muslimer, skriver i sin tafsir, at det føromtalte koranvers ved 65:4 henviser til pigebørn, der endnu ikke har haft menstruation. Helt konkret skriver Ibn Abbas i sin tafsir, at en mand spurgte Muhammed om hvor lang venteperioden var for ”dem, der ikke har menstruation, fordi de er for unge”, og svaret fra Muhammed var, at venteperioden er tre måneder:

(Kilde: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/65.4)

 

For det tredje viser selv hadithlitteraturen, som vi har gennemgået før, at Muhammed selv lå med Aisha, da hun kun var ni år gammel.

Pædofili er tilladt i islam.

 

Muslimsk apologetisk forsvar

Der er to slags muslimske apologetiske tilgange til det moralske problem i islam med hensyn til islams syn på ægteskaber med pigebørn.

Den ene gruppe af apologeter afviser kategorisk, at Muhammed blev gift og havde samleje med et barn eller at islam accepterer ægteskaber med pigebørn.

Den anden gruppe af apologeter derimod accepterer realiteterne, og derfra forsøge de med apologetisk virksomhed at afbøde skaderne for islams image.

 

Den første gruppe af apologeter, der afviser kategorisk, at Muhammed havde samleje med et barn plejer at lave en hel del antagelser og beregninger på årstal og begivenheder og derfra konkluderer de (ofte modstridende), at Aisha var en ældre moden kvinde, da hun blev gift med Muhammed. Men deres antagelser og beregninger er dubiøse og hviler ovenikøbet på svage hadither, og de bliver altså modsagt direkte af hadither af selveste Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, som (sunni)muslimerne ellers værdsætter som de mest troværdige. Og selv hvis disse apologeter standhaftigt afviser haditherne, så står de fortsat med det problem, at Koranen ved 65:4 altså gør det klart, at venteperioden for tre måneder gælder også for ”dem, der endnu ikke har haft menstruation”, og dermed er ægteskab og sex med børn tilladt ifølge selv Koranen. Og selv Ibn Abbas, der som bekendt levede i 600-tallet og var fætter til Muhammed, og som kendte den første generation af muslimer, har også forstået det koranvers som henvisning til pigebørn, der endnu ikke har haft menstruation.

Nogle af apologeter accepterer hadithlitteraturen, der dokumenterer, at Muhammeds ægteskab med Aisha blev fuldbyrdet, da hun var ni år, men så kommer de med en hysterisk morsom teori og hævder, at det varme vejr på Den Arabiske Halvø gjorde pigerne hurtigere modne og voksne, og derfor var Aisha mentalt og fysisk ældre, end hendes faktiske alder angiver. Med andre ord: Aisha som en ni-årig havde en hjerne og krop som en 18-årig på grund af det varme vejr, hævder de. Denne teori er selvfølgelig noget vås.

 

Den anden gruppe af apologeter, der accepterer realiteterne, og derfra forsøger med apologetisk virksomhed at afbøde skaderne for islams image, prøver derimod at redde islam fra pædofilanklagerne på en anden måde.

Nogle af apologeter har argumenteret for, at selv nogle ældre konger i Europa har været gift med mindreårige piger, f.eks. Kong Johan Uden-Land (død 1216), der var konge af England og som blev gift med en, der var mellem 10-15 år uden stor ståhej for englændere i dag. Men den afgørende forskel mellem en tilfældig engelsk konge og muslimernes hellige profet er, at Muhammed bliver opfattet som Allahs perfekte profet, hvis handlinger muslimer skal efterligne, hvorimod Kong Johan ”blot” var en monark af sin tid, hvis liv ikke bliver portrætteret som eksemplarisk for fremtidige generationer. Ingen englændere tror, at Kong Johan var det bedste mennesker udvalgt af Gud, og hvis opførsel skal tjene som eksempel for, hvordan englændere bør opføre sig. Derfor bliver mange muslimer heller ikke overbevist af dette apologetisk argument.

En gruppe af apologeter har peget på, at Jomfru Maria og Josef – Jesus’ forældre – var henholdsvis 12 år og 30 år, da de blev gift uden at det har skabt problemer for de kristne, så hvorfor skulle det skabe et problem at Muhammed havde sex med en ni-årig? Faktisk er der intet sted i Bibelen, der står noget om Jomfru Marias og Josefs alder ved ægteskabsindgåelse, men selv hvis alderen passede, da vil det næppe løse problemet med pædofili i islam, da det eneste der ville ske er, at de kristne i den situation selv ville stå med et pædofilproblem ligesom muslimerne.

Et stupidt og morsomt argument fra apologeter har været, at Muhammed ikke var pædofil, fordi hans mange andre koner/konkubiner var voksne og ”kun” Aisha var et barn, og derfor passer etiketten ”pædofil” ikke på Muhammed.😂

 

Opsummering om islam og pædofili

Er det faktum at Muhammed blev gift med en pige på seks år og fuldbyrdede ægteskabet, da hun var ni år gammel, og at Koranen tillader mænd at ligge med småpiger, der spræller, noget der bidrager til at nedbryde en muslims trosforsvar?

Svaret er for nogle muslimer gør det. Og for andre gør det ikke.

Hvorfor er islams syn på børneægteskaber en detalje, der kan bidrage til nedbrydning af trosforsvaret hos en muslim?

Fordi en alvidende guddom som Allah ville aldrig åbenbare og tillade en såkaldt ’perfekt tidløs moral’, hvor pædofili er i orden. Men en araber fra 600-tallets Arabiske Halvø, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom, ville netop komme til at inkorporere sin egen kulturelle normer (såsom børnesex) ind i sine opdigtede åbenbaringer.

 

Kilder:

[1] The Bride Price. Photographs by Stephanie Sinclar, Text by Barry Bearak. Nytimes.com. July 9, 2006. (https://www.nytimes.com/2006/07/09/magazine/09BRI.html)

 

Videomateriale fra aktivistiske eks-muslimer om islam og pædofili

Her har vi materiale fra eks-muslimer, der fortæller om islams syn på pædofili for de dele af læsere, der måske vil bore mere i dybden:

 

The Masked Arab:

Paedophilia & child marriage in Islam (på engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=0LE3QARjIZg

زواج الأطفال بالإسلام  (på arabisk): https://www.youtube.com/watch?v=F_wVDn5g2Xs

 

Apostate Prophet:

The Age of Aisha – Muhammad’s Child Bride (Pedophilia in Islam): https://www.youtube.com/watch?v=ElM597LzxB8

Muslim Preacher Says the Quran Allows Pedophilia: https://www.youtube.com/watch?v=4qEzQKCDjzw