Muhammed vaskede sig med beskidt vand, hvor der var skrald i

I islam har man ”wudu”, som er den muslimske rituelle afvaskning før bøn.

Engang hændte det, at Muhammed var i gang med sin wudu, afvaskning, og i den anledning gjorde en muslim Muhammed opmærksom på, at der var skrald i vandet. Men ak! Allahs udvalgte profet insisterede og fortsatte med at vaske sig med det beskidte vand og sagde, at vand ikke kan forurenes.😂

Denne hadith er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Det blev fortalt fra Ibn Abi Sa’eed Al-Khudri, at hans far sagde:

“Jeg gik forbi Profeten (ﷺ), da han udførte Wudu fra Buda’ahs brønd. Jeg sagde: ‘Udfører du Wudu fra den, når affald bliver smidt ind i den?’ Han sagde: ‘Vand bliver ikke forurenet af noget’.”<< (Sunan an-Nasa’i 327: https://sunnah.com/nasai:327)

 

En anden hadith fortæller noget ekstra: Nemlig at end ikke menstruationsklæder, døde hunde og stinkende ting i brønden ville afskrække Muhammed fra at vaske sig med det vand.😂

Denne hadith er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Fortalt af AbuSa’id al-Khudri:

Folket spurgte Allahs Sendebud (ﷺ): Kan vi udføre afvaskning fra Buda’ahs brønd, som er en brønd, hvori menstruationsklæder, døde hunde og stinkende ting er blevet kastet i? Han svarede: Vand er rent og besmittes ikke af noget.<< (Sunan Abi Dawud 66: https://sunnah.com/abudawud:66)