Muhammed leger agronom og giver dårlige råd

Muhammed forsøgte sig også som en agronom, selvom han intet vidste om dyrkning af afgrøder.

En gang hændte det, at nogle folk var i gang med at pode træerne for at få et godt udbytte, men det brød Muhammed sig ikke om af en eller anden grund. Så han gav det rædderlige råd om, at de skulle lade være med det! Så disse folk opgav denne praksis med podning. Hvem vover at tale en profet udvalgt af Allah imod?

Men så skete der et fald i udbyttet (selvfølgelig!) og Muhammed spurgte, hvad der var galt med træerne? Disse folk mindede Muhammed om hans (rædderlige) råd. Så sagde Muhammed at disse folk havde et bedre viden om anliggende vedrørende dyrkning, og indrømmede dermed indirekte, at han ikke havde forstand på sådan noget.

Følgende hadith er fra Sahih Muslim:

>>Anas rapporterede, at Allahs Sendebud (ﷺ) tilfældigvis gik forbi de mennesker, som havde haft travlt med at pode træerne. Derpå sagde han:

Hvis I ikke skulle gøre det, kan det være godt for jer. (Så de opgav denne praksis), og der var et fald i udbyttet. Han (den Hellige Profet) kom tilfældigvis forbi dem (og sagde): Hvad er der gået galt med jeres træer? De sagde: Du sagde det-og-det. Derpå sagde han: I har bedre viden (om en teknisk færdighed) i denne verdens anliggender.<< (Sahih Muslim 2363 https://sunnah.com/muslim:2363)

 

En anden hadith, der er vurderet Sahih, fortæller også en lignende historie:

>>Det blev fortalt af Aisha, at Profeten (ﷺ) hørte nogle lyde og sagde:

“Hvad er det for en larm?” De sagde: “Palmetræer, der bliver bestøvet.” Han sagde: “Hvis de ikke gjorde det, ville det være bedre.” Så de bestøvede dem ikke det år, og dadlerne modnede ikke ordentligt. De nævnte det for Profeten (ﷺ), og han sagde: “Hvis det er en af spørgsmålene om jeres religion, så henvend jer til mig.”<< (Sunan Ibn Majah 2471: https://sunnah.com/ibnmajah:2471)

 

Mon ikke Muhammed skulle holde sig i sit telt for at opdigte sine åbenbaringer og slibe sit krumsværd i stede for at lege agronom.