Muhammeds sexskandale med en pigeslave: Fik belejlig åbenbaring

Det hændte en gang, at en af Muhammeds kone, Hafsa, havde opdaget, at Muhammed havde sex med en egyptisk pigeslave, Maria Kopteren. Og dét gjorde Hafsa oprørt. Muhammed tryglede Hafsa om ikke at sladre videre til de andre koner, men den oprørte Hafsa fortalte alligevel Aisha, hvad der var hændt, og disse to vrede koner rottede sig mod den hellige profet og tvang Muhammed til at love, at han aldrig nogensinde ville dyrke sex med den attraktive egyptiske slavepige.

Muhammeds gode ven Umar advarede disse to kvinder om, at det kunne være at Muhammed ville skille sig fra dem og få koner, der var ”bedre end jer”, som han formulerede det.

Men Muhammed ville så inderligt gerne dyrke sex med slavepigen, og ydermed ville han gerne have at Hafsa og Aisha skulle være underdanige.

Så gik der en rum tid.

Vupti! Så fik Muhammed en påstået åbenbaring fra Allah, der gav Muhammed lov til at bolle alle han vil – inklusiv pigeslaven – og formanede i samme ombæring de to intrigante koner om, at de skulle være underdanige og respektere Allahs udvalgte profet, og endda truede Allah dem med skilsmisse og med at give Muhammed andre koner, der var ”bedre end jer”. Den påståede åbenbaring finder vi derfor i indledning af kapitel 66 i Koranen her:

>>Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas? Gud er tilgivende og barmhjertig. Gud har pålagt jer at løse jeres eder, og Gud er jeres skytsherre. Han er Den Vidende og Den Vise. Da Profeten hemmeligt fortalte en af sine hustruer noget. Da hun fortalte det videre, og Gud afslørede dette for ham, så oplyste han om noget af det, men forbigik noget andet. Da han underrettede hende derom, sagde hun: “Hvem har fortalt dig det?” Han sagde: “Den Vidende og Den Indsigtsfulde har underrettet mig.” Hvis I omvender jer til Gud, I to kvinder! – For jeres hjerte er kommet på afveje. Men hvis I rotter jer sammen imod ham! – Gud er hans skytsherre, og tilligemed er Gabriel hjælper, samt enhver af de troende, der handler ret, og englene. Måske ville hans Herre, hvis han skilte sig fra jer, give ham hustruer i stedet, der var bedre end jer: Kvinder, der havde overgivet sig til Gud, troende, ydmyge, bodfærdige, tjenende og andægtige; såvel tidligere gifte kvinder som jomfruer.<< (Koran 66:1-5)

Med andre ord for at opsummere sexskandalen: Muhammed knaldede en egyptisk pigeslave, og det blev Hafsa vred over. Muhammed lovede han ikke ville knalde pigeslaven igen og bad Hafsa om ikke at fortælle andre, hvad der var hændt. Men Hafsa fortalte det alligevel til Aisha, og de to rottede sig mod Muhammed. Muhammed ville så inderligt gerne have lov til at bolle den attraktive slavepige og samtidig få hans to koner til at være underdanige. Så Muhammed fik en påstået ”Jeg-må-kneppe-en-pigeslave-når-jeg-vil-og-I-skal-ikke-vove-at-rotte-jer-imod-mig”-åbenabring.

Lyder det ikke som en kultleder, der får belejlige åbenbaringer fra Allah, for at få styr på to hjernevaskede koner?

 

Hadithlitteraturen om de to sure koner og pigeslaven

(Sunni)muslimerne vil slet ikke tro på beskrivelsen af det føromtalte koranvers’ betydning vedrørende Muhammeds samleje med sexslaven og skænderier med hans to koner Hafsa og Aisha. Præcis derfor har denne hjemmeside konsekvent forsynet læserne med kilderne fra hadithlitteraturen for at forklare konteksten.

Her har vi en rigtig lang hadith fra Sahih al-Bukhari, der giver detaljer om sex-skandalen med slavepigen, Maria Kopteren, som er forkortet for overskuelighedens skyld:

>>Fortalt af Abdullah bin Abbas:

Jeg havde været ivrig efter at spørge Umar om de to kvinder blandt Profetens koner (ﷺ) om hvem Allah refererede (i Koranen for at sige): ”Hvis I omvender jer til Gud, I to kvinder! (profetens koner) (ﷺ) nemlig Aisha og Hafsa) – For jeres hjerte er kommet (til at modsætte sig det, som Profeten (ﷺ) kan lide)” (66.4), indtil de udførte Hajj sammen med Umar (og på vej tilbage fra Hajj) han gik til side (for at besørge), og jeg gik også til sides med ham og bar en skål med vand. Da han havde besørget og vendte tilbage, hældte jeg vand på hans hænder fra skålen, og han udførte den rituelle afvaskning. Jeg sagde: “O de troendes Øverste! Hvem var de to kvinder blandt Profetens (ﷺ) koner, til hvem Allah sagde: ”Hvis I omvender jer til Gud” (66.4)?. Han sagde: ”Jeg er overrasket over dit spørgsmål, O bin Abbas. De var Aisha og Hafsa.”…

[…]

Så jeg klædte mig på og bad Fajr-bønnen sammen med Profeten. Så gik Profeten (ﷺ) ind i et øvre rum og blev der alene. Jeg gik hen til Hafsa og fandt hende grædende. Jeg spurgte hende: ”Hvorfor græder du? Advarede jeg dig ikke? Har Allahs Budbringer (ﷺ) skilt sig fra jer alle?” Hun svarede: ”Jeg ved det ikke. Han er der i det øverste rum”. Jeg gik derefter ud og kom til prædikestolen og fandt en gruppe mennesker omkring det, og nogle af dem græd…

[…]

Profeten (ﷺ) gik ikke til sine koner på grund af den hemmelighed, som Hafsa havde afsløret for Aisha, og han sagde, at han ikke ville gå til sine koner i en måned, da han var vred på dem, da Allah formanede ham (for hans ed, at han ikke ville henvende sig til Maria). […] << (Sahih al-Bukhari 2468: https://sunnah.com/bukhari:2468)

Også Sahih Muslim har en tilsvarende hadith ved Sahih Muslim 1479e, 1475b her: https://sunnah.com/muslim:1479e

 

Vi har også en anden hadith, der er vurderet ”Sahih” (autentisk), der viser i hvilken sammenhæng Muhammed fik den føromtalte påståede åbenbaring fra:

>>Det blev fortalt fra Anas, at Allahs Sendebud havde en kvindelig slave, som han havde samleje med, men Aisha og Hafsa ville ikke lade ham være i fred, før han sagde, at hun var forbudt for ham. Derefter åbenbarede Allah den Mægtige og Sublime:

”Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig,” indtil Versets afslutning.<< (Sunan an-Nasa’i 3959: https://sunnah.com/nasai:3959)

 

En tredje hadith fra Sahih al-Bukhari fortæller, hvordan koranverset blev fremprovokeret af Muhammeds gode ven Umars taler/tanker, der dirigerede og havde indflydelse, når Muhammed fik sine påståede åbenbaringer fra Allah:

>>Fortalt af Umar (bin Al-Khattab):

… Når Profetens koner (ﷺ) gjorde en forenet front mod Profeten (ﷺ), og jeg sagde til dem: ”Det kan være at hvis han (Profeten) skiller sig fra jer, (alt) hans Herre (Allah) vil give ham i stedet for koner bedre end jer”. Så dette vers (det samme som jeg havde sagt) blev åbenbareret.” (66.5). << (Sahih al-Bukhari 402: https://sunnah.com/bukhari/8/53)

 

For os ikke-muslimer og eksmuslimer, der evner at lægge to og to sammen, vil se det mest indlysende: Muhammed var en kultleder, der brugte ”Allah” som et magtinstrument, og fik belejlige åbenbaringer for at komme ud af problemer og for at få sine seksuelle fantasier opfyldt.