Muhammed siger, engle holder øje med om man kommer til moske

Muhammed – fred være med ham – har sagt, at englene står klar med navnelisten foran moskéen for at registrere hvilke muslimer, der kommer til tiden, og når imamen så sidder på prædikestolen, folder englene listen sammen og går ind for at lytte til prædikenen.

Den her hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Huraira:

Profeten (ﷺ) sagde “Hver fredag tager englene deres stilling ved hver port til moskeen for at skrive navnene på folket kronologisk (dvs. i henhold til tidspunktet for deres ankomst til fredagsbønnen), og når imamen sidder (på prædikestolen) folder de deres skriftruller sammen og gør sig klar til at lytte til prædikenen.”<< (Sahih al-Bukhari 3211: https://sunnah.com/bukhari:3211)

Ovenstående hadith kan imamerne med fordel bruge til at motivere muslimerne til at komme til tiden til fredagsbønnen.