Muhammed vil have mere end fire koner: Får en belejlig åbenbaring

Som vi har diskuteret før tillader Koranen, at muslimske mænd gerne må have op til fire koner:

>>Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje.<< (Koran 4:3)

Men hvad med den hellige profet Muhammed, der ikke kan nøjes med fire koner?

Allah elskede Muhammed så meget, at Muhammed fik en påstået åbenbaring fra denne guddom, hvor Allah gav særtilladelse til at Muhammed kunne indgå ægteskaber med så mange kvinder, som Muhammed lystede og som ellers var forbudt for andre muslimer, der maksimum måtte have fire koner. Men ikke lige Allahs øjesten Muhammed! For Muhammed gjald der andre regler. Derfor har Muhammed fået en påstået åbenbaring fra Allah, der giver Muhammed lov til at gifte sig og bolle sig med alle de kvinder han vil, og derfor har vi sådan et koranvers:

>>Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til Profeten, og Profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende; Vi ved, hvad Vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder – for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende og barmhjertig. Du kan holde, hvem af dem du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig, og hvis du så begærer en af dem, som du har sendt bort, begår du ingen overtrædelse derved. Således vil de snarest være glade og ikke bedrøvede, tilfredse med, hvad du giver dem. Gud ved, hvad I gemmer i hjertet. Gud er vidende og langmodig. Det er dig ikke tilladt at tage andre kvinder herudover og heller ikke, at du skifter nogle af dine hustruer ud med dem, selvom deres skønhed behager dig, bortset fra slavinder. Gud holder øje med alt.<< (Koran 33:50-52)

 

Aisha, en af Muhammeds koner, undrede sig også over, at denne Allah hele tiden opfyldte Muhammeds seksuelle lyster, og i en hadith fra Sahih al-Bukhari kan vi læse dette:

>>Fortalt af Aisha:

Jeg plejede, at se ned på de damer, der havde givet sig til Allahs Sendebud (ﷺ), og jeg plejede at sige: “Kan en dame give sig selv (til en mand)?”. Men da Allah åbenbarede:  ”Du kan holde, hvem af dem du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig, og hvis du så begærer en af dem, som du har sendt bort, begår du ingen overtrædelse derved. Således vil de snarest være glade og ikke bedrøvede, tilfredse med, hvad du giver dem.” (33.51), sagde jeg (til Profeten): “Jeg føler, at din Herre skynder sig at opfylde dine ønsker og begær.” << (Sahih al-Bukhari 4788: https://sunnah.com/urn/44660)

 

Her har vi desuden en hadith fra Sahih Muslim:

>>Hisham rapporterede på sin fars autoritet, at Aisha (Allah velsigne hende) plejede at sige:

”Føler kvinden sig ikke genert over at tilbyde sig selv til en mand? Så åbenbarede Allah den Ophøjede og Herlige dette vers: >>Du kan holde, hvem af dem du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig,<<. Jeg (Aisha sagde): ”Det ser ud til, at din Herre skynder sig at tilfredsstille dit begær.” << (Sahih Muslim 1464b: https://sunnah.com/muslim/17/65)

 

Aisha kunne se at ”Allah” hele tiden opfyldte Muhammeds seksuelle lyster, men samtidig var hun så hjernevasket, at det ikke forekom hende, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer for egen vindings skyld. For os ikke-muslimer eller eks-muslimer er dette ret indlysende, at Muhammed var en kultleder, der havde kontrol over hjernevaskede koner og tilhængere.