Homoseksualitet og homofobi

En undersøgelse fra USA i 2021 viste, at 5,6% af de adspurgte svarede, at de enten er bøsser, biseksuelle eller transpersoner. Eller det man populært kalder for ”LGBT”.[1]

Det ville ikke være et skud helt ved siden af, hvis man antog, at på verdensplan er der et tilsvarende antal LBGT-personer. LGBT-personer fortæller også, at deres seksuel- og kønsopfattelse ikke er et frivilligt valg, men noget, der var indgroet i deres identitet. Ens egen homoseksualitet er ikke et valg, ligesom når vi vælger vores t-shirt.

Er LGBT-personer undergravende for en civilisations overlevelse? Det er der mange, der har ment med den begrundelse af at hvis alle dyrkede homosex, da ville der ikke være nok nye babyer/mennesker til at opretholde befolkningstallet, og derfor har mange civilisationer og religioner fordømt homoseksualitet, og som bivirkning er sådan en fordømmelse også blevet en del af jødedommen, kristendommen og islam.

Er det et moralsk problem, at en guddom fordømmer homoseksualitet? Det er det på mange måder. For det første er det underligt, at fordømme noget man selv har skabt naturligt hos 5-6% af verdens befolkning, for det giver ikke mening, at gøre 5-6% af menneskeheden homoseksuelle og så fordømme dem i samme åndedræt. For det andet er det forskruet, at en person med udgangspunkt fra en ”hellig bog” i hånden kan fordømme andre mennesker, blot fordi ens egen guddom siger, at man skal.

I den her artikel skal vi foretage os tre ting: (1) Vi skal kigge på Toraen/Bibelens syn på homoseksualitet. (2) Vi skal også kigge på Koranens syn på homoseksualitet, og slutteligt (3) skal vi se på hvad hadithlitteraturen fortæller os om Muhammeds syn på LGBT-personer.

 

Hvad Bibelen siger om homoseksualitet

Der er nogle konkrete formaninger om homoseksualitet i Bibelen, og det korte af det lange er, at homoseksualitet bliver fordømt. Lad os kigge på det.

Det Gamle Testamente:

Det første eksempel er den (absurde) bibelhistorie om ødelæggelser af byerne Sodoma og Gomorra, som vi har diskuteret før. (Se under afsnittet ”Historie 3: Sodoma og Gomorra, og Lots amoralske døtre-tilbud” ved at klikke her)

Vi kan i Første Mosebog fra Kapitel 18 ved vers 16 læse at Gud var blevet vred på grund af for meget synd, og Gud sendte to engle til en retskaffen mand, Lot, og disse to engle blev inviteret ind, men så blev mændene i byen nysgerrigt og bad om at få de to engle ud, så mændene kunne dyrke homosex med disse to engle, og det endte da også med at Lots familie flygtede ud, og at Gud jævnede Sodoma og Gomorra ned. – Der ligger et implicit budskab om, at homoseksualitet er forkert.

Det andet eksempel er i Tredje Mosebog, hvor det fremgår eftertrykkeligt, at homosex er noget fy-fy:

>>Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.<< (Tredje Mosebog 18:22)

Og senere står der, at bøsser skal dræbes:

>>Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.<< (Tredje Mosebog 20:13)

 

Det Nye Testamente

I de fire evangelier udtaler Jesus sig ikke om homoseksualitet, så vi ved ikke hvad Jesus har ment.

Til gengæld har vi breve fra Paulus, der fordømmer homoseksualitet ved tre forskellige lejligheder:

>>Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.<< (Paulus’ Brev til Romerne 1:26-27)

og

>>Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,  eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.<< (Paulus’ Første Brev til Korintherne 6:9-10)

og

>>Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges,  og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd,  utugtige, mænd, der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære  efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet.<< (Paulus’ Første Brev til Timotheus 1:8-11)

Vi kan hermed udlede, at Bibelen fordømmer homoseksualitet. Det Gamle Testamente gør det indlysende, at homoseksualitet er forkert. I Det Nye Testamente har vi intet udtalelser fra Jesus om homoseksualitet, men det betyder langt fra at Jesus ikke var imod homoseksualitet. Til gengæld har vi Paulus, der fordømmer homoseksualitet. Det burde ikke komme som en overraskelse, at de fleste stater med kristen befolkning gennem historien har været imod homoseksualitet.

Bibelen, herunder religionerne ”jødedommen” og ”kristendommen”, fordømmer helt klart homoseksualitet.

Hvordan der kan være moderne rabbiner og præster, der fortsat vælger at vie homoseksuelle par på trods af deres religiøse skrifters klare afstandtagende fra homoseksualitet kan virke uforståeligt for udenforstående, men disse rabbiner og præster skammer sig over deres guddoms homofobiske udsagn og derfor i effekt har omfortolket alle de homofobiske bibelverser som metaforiske. Sådan kan man være rabbiner og præst og fortsat bilde sig selv ind, at man kan vie homoseksuelle par.

Det var så Bibelens tekster, vi har gransket.

Men hvad med Koranen og religionen ”islam”? Som vi skal se, har islam også bare kopieret jødedommen/kristendommens synspunkt på de homoseksuelle.

 

Koranen om homoseksualitet

Muhammed var inspireret af jødernes og de kristnes religion, så det er ikke underligt, at han har fået påstået åbenbaringer, der også fordømmer homoseksualitet.

Allah i Koranen gør det ret klart, at to mænd, der dyrker sex med hinanden, skal tugtes (udskammes) for at opdrage dem, og hvis de holder op med at praktisere homoseksualitet, skal man ikke foretage sig mere:

>>Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej! Hvis to mænd blandt jer begår det, så tugt dem! Hvis de da omvender sig og forbedrer sig, skal I lade dem være. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 4:15-16)

 

Og ellers henviser Koranen konstant til den bibelske historie om den retskafne mand, Lot, og hvor byens mænd ville dyrke homosex med de to engle, der var på besøg hos Lot, og derfor besluttede Allah/Gud at smadre de to byer:

>>Og Lot! Da han sagde til sit folk: “Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer? I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er folk, der går for vidt!” Det eneste svar fra hans folk var, at de sagde: “Driv dem ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.” Derpå frelste Vi ham og hans folk, dog med undtagelse af hans hustru. Hun var en af dem, der sakker bagud. Vi lod en regn falde ned over dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der forbrød sig!<< (Koran 7:80-84

og

>>Går I til mænd af alle mennesker og lader de hustruer, som jeres Herre har skabt til jer, være? Nej, I er sandelig folk, der går for vidt!” De sagde: “Hvis ikke du holder inde, Lot, så bliver du en af de fordrevne!” Han sagde: “Jeg er en af dem, der væmmes ved jeres værk!” “Herre! Frels mig og mine husfæller fra det, som de begår!” Da frelste Vi ham og alle hans husfæller, bortset fra en gammel kone blandt dem, som sakkede bagud. De andre lod Vi gå til grunde. Vi lod en regn falde over dem. Ond var regnen over dem, der var blevet advaret!<< (Koran 26:165-173)

og

>>Og Lot. Da han sagde til sit folk: “Handler I skamløst med åbne øjne? Går I med lyst til mænd i stedet for kvinder? Nej! I er uvidende folk!” Det eneste svar, som hans folk gav ham, var: “Driv Lots slægt ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.” Derpå frelste Vi ham og hans husfæller, bortset fra hans hustru. Hende havde Vi bestemt til at være en af dem, der sakker bagud. Vi lod en regn falde ned over dem. Ond var regnen over dem, der var blevet advaret!<< (Koran 27:54-58)

og

>>Og Lot, da han sagde til sit folk: “I handler så skamløst, som ingen blandt alverden har handlet før jer! Vil I gå til mænd, begå landevejsrøveri og udføre det forkastelige i jeres forsamling?” Det eneste svar, som han fik fra sit folk, var: “Bring os da Guds straf, hvis du er en af de sandfærdige!” “Herre!” sagde han. “Hjælp mig mod de folk, der skaber fordærv!” Da Vore udsendinge kom til Abraham med det gode budskab, sagde de: “Vi vil tilintetgøre folkene i denne by. Folkene dér handler uret.”<< (Koran 29:28-31)

Vi kan hermed udlede at en læsning alene fra Koranen viser, at islam fordømmer homoseksualitet, men Koranen siger slet ikke, at de homoseksuelle skal dræbes, men siger derimod, at de skal tugtes, altså udskamme dem, og hvis de forbedrer sig og holder op med det, så skal muslimerne lade dem være.

 

Hvad tafsir af Ibn Abbas fortæller

Vi har allerede set, at Koranen siger, at homoseksuelle skal tugtes, og hvis de forbedrer sig, så skal muslimerne lade dem være.

Den relevante korantekst var dette:

>>Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej! Hvis to mænd blandt jer begår det, så tugt dem! Hvis de da omvender sig og forbedrer sig, skal I lade dem være. Gud er tilgivende og barmhjertig.<< (Koran 4:15-16)

 

Men Ibn Abbas, som skrev den allerførste tafsir, og som var fætter til Muhammed og som kendte den første generation af muslimer, skriver i sin tafsir, at koranverset om at homoseksuelle skal ’tugtes’ er ophævet, og at de homoseksuelle skal straffes med 100 piskeslag. Ligesom straffen for ugifte personer, der dyrker sex udenfor ægteskabet, som vi har diskuteret før.

Ibn Abbas skriver i sin tafsir dette:

(Kilde: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/4.16)

Nu kan vi udlede, at hvis vi læser Koranen sammen med tafsir af Ibn Abbas, så skal de homoseksuelle straffes med 100 piskeslag.

 

Hvad haditherne siger om Muhammeds gerninger

Som læserne efterhånden er blevet fortalt et par gange nu, så er Koranen en bog, der har opmagasineret Muhammeds påståede åbenbaringer fra Allah i perioden 610-632, og den beskriver sådan set ikke Muhammeds gerninger. Muhammeds gøren og laden finder vi i hadithlitteraturen.

Muhammed bliver af muslimerne opfattet som det bedste menneske, hvis opførsel skal tjene som forbillede for, hvordan muslimerne bør opføre sig. Lad os se hvordan Muhammed behandlede de homoseksuelle, feminine mænd og maskuline kvinder.

 

Vi har en hadith, der viser, at Muhammed ikke brød sig om feminine mænd og maskuline kvinder af en eller anden grund og forbandede dem. Så en dag gik han og Umar (som blev den anden kalif senere) hen og smed feminine mænd og maskuline kvinder ud af deres huse.

Følgende hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Ibn Abbas:

Profeten (ﷺ) forbandede feminine mænd (de mænd, der er i lignelsen antager kvinders manerer) og de kvinder, der påtager sig mænds manerer, og han sagde: “Smid dem ud af jeres huse”. Profeten (ﷺ) smed den-og-den mand ud, og Umar smed den-og-den kvinde ud.<< Sahih al-Bukhari 5886: https://sunnah.com/bukhari:5886

 

Og følgende hadith er vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Fortalt AbuHurayrah:

Allahs Sendebud (ﷺ) forbandede manden, der klædte sig som en kvinde, og kvinden, der klædte sig som en mand.<< (Sunan Abi Dawud 4098: https://sunnah.com/abudawud:4098)

 

Og følgende hadith er også vurderet ”Sahih” (autentisk):

>>Ibn AbuMulaykah fortalte, at da nogen bemærkede til Aisha, at en kvinde bar sandaler, svarede hun:

Allahs Sendebud (ﷺ) forbandede mandlige kvinder.<< (Sunan Abi Dawud 4099: https://sunnah.com/abudawud:4099)

 

Muhammed har også sagt, at to bøsser, der dyrker sex med hinanden, skal dræbes.

Den her hadith fra Abu Dawud er vurderet ”Hasan Sahih”:

>> Fortalt af Abdullah ibn Abbas:

Profeten (ﷺ) sagde: Hvis du finder nogen, der gør som Lots folk gjorde, så dræb den, der gør det, og den, som det er gjort imod…<< (Sunan Abi Dawud 4462: https://sunnah.com/abudawud:4462)

Vi kan udlede fra hadithlitteraturen alene, at de homoseksuelle skal dræbes.

 

Opsummering og sidste bemærkninger

Islam – i lighed med jødedommen og kristendommen – fordømmer homoseksualitet.

Koranen fordømmer homoseksualitet, men Koranen nævner ikke noget med at de homoseksuelle skal dræbes, men siger at de skal tugtes så de holder op med det, og hvis de forbedrer sig og holder op med det, da skal muslimerne lade dem være.

Tafsir af Ibn Abbas giver os flere informationer og siger, at koranverset om at homoseksuelle skal ’tugtes’ er ophævet og ikke gælder mere, og at straffen for de homoseksuelle er 100 piskeslag.

Hadithlitteraturen viser, at Muhammed forbandede og gik ind for at dræbe de homoseksuelle.

Under alle omstændigheder er der fire retsskoler inden for sunni-islam (hanafi, maliki, hanbali og shafii) og en retsskole inden for shia-islam (jaafari), og ALLE disse retsskoler går ind for at straffe homoseksualitet. Det eneste ting, de er uenige om, er straffens størrelse, hvor nogle mener at straffen for de homoseskuelle er 100 piskeslag, mens andre mener at det er dødsstraf.

Det er i hvert fald ikke en tilfældighed, at muslimske lande grundlæggende og en hel del primitive og underudviklet kristne lande i Subsaharisk Afrika har strikse homofobiske love rettet mod de homoseksuelle, selvom vi er trådt ind i det 21. århundrede.[2]

 

Kilder:

[1] JONES, JEFFREY M. LGBT Identification Rises to 5.6% in Latest U.S. Estimate. News.gallup.com. FEBRUARY 24, 2021. (https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx)

[2] #OUTLAWED “THE LOVE THAT DARE NOT SPEAK ITS NAME”. hrw.org. (https://internap.hrw.org/features/features/lgbt_laws/)