Allah befaler, at kvinder kun får halvdelen af hvad mænd får i arv

Vi har allerede i forrige artikel set på, at Allah og Muhammed synes, at kvinders vidneudsagn er halvt værd af en mands. Og i forlængelse af det fortsættes den samme misogynistisk gylle her.

Allah siger nemlig, at kvinder skal have halvdelen af det, som mænd får i arv:

>>Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. Hvis det er kvinder og mere end to, skal de have to tredjedele af, hvad han har efterladt. Hvis der kun er én, skal hun have halvdelen. Hans forældre skal hver have en sjettedel af det, som han har efterladt, hvis han har børn. Hvis han ingen børn har, og hans forældre arver ham, skal hans mor have en tredjedel. Hvis han har brødre, skal hans mor have en sjettedel, efter testamentariske bestemmelser, som han har truffet, eller gæld. I ved ikke, hvem der står jer nærmest i nytte, jeres forældre eller jeres børn. Dette er en forpligtelse fra Gud. Gud er vidende og vis.<< (Koran 4:11)

 

Ifølge en hadith var arvebetingelser for kvinder bedre før islam, og følgende hadith er fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt Ibn Abbas:

Skikken (i gamle dage) var, at den afdødes ejendom skulle gå i arv til hans afkom; hvad angår forældrene (af den afdøde), ville de arve efter den afdødes testamente. Så annullerede Allah denne skik, hvad end han ønskede, og fastsatte for manden det dobbelte af det beløb kvinden havde arvet, og for hver forælder en sjettedel (af hele arven) og for hustruen en ottendedel eller en fjerdedel og for ægtemanden en halv eller en fjerdedel.<< (Sahih al-Bukhari 2747: https://sunnah.com/bukhari:2747)

 

Spørgmålet, som eks-muslimerne ville stille, ville være dette: Virker islam som en perfekt tidløs moral, når den siger, at kvinder kun bør får halvdelen af hvad mænd får i arv? Eller virker islam som noget skabt af en mand i 600-tallet, som havde misogynistisk syn på kvinderne?