Allah ”satte” bjergene oppefra

Hvordan bjerge dannes

I dag kan enhver skoleelev, der har fulgt med i geologitimerne, forklare ret enkelt, hvordan bjergene dannes. For geologerne kan i dag forsyne os med en videnskabelig forklaring på bjergenes opståen. Bjergene skabes bestemt ikke ved, at de er ”sat” ned oppefra. Men bjergene skabes som resultat af geologisk aktivitet under jorden, hvor pladerne under jorden rykker og støder mod hinanden, og dermed presses det op, og sigt opstår bjergene. Man kan ikke nå, at se hvordan et bjerg dannes i ens levetid, da det er en geologisk proces, der tager millioner af år.

Men tilbage i Muhammeds tid i 600-tallet vidste man endnu ikke, hvordan bjergene dannes og hvordan de opstod, og Muhammed har fået en påstået åbenbaring fra den alvidende Allah, der beskriver bjergenes opståen på en helt, helt, helt forkert måde.

 

Hvad Koranen siger om bjergene

Muhammed har fået påstået åbenbaring fra den alvidende Allah, der i forbifarten nævner bjergenes konstruktion på en helt forkert måde, hvor Allah “satte” bjergene.

I Koranen står der:

>>Han er den, der bredte jorden ud og satte urokkelige bjerge og floder derpå…<< (Koran 13:3)

og

>>Jorden bredte Vi ud og satte urokkelige bjerge på den…<<   (Koran 15:19)

og

>>Han satte urokkelige bjerge på jorden, så den ikke ryster under jer, og floder og veje; måske lader I jer retlede! -<<    (Koran 16:15)

og

>>På jorden satte Vi urokkelige bjerge, så den ikke skulle ryste under dem, og Vi lavede bjergpas som veje derpå. Måske vil de lade sig retlede!<< (Koran 21:31)

og

>>Han skabte himlene uden synlige støtter og satte urokkelige bjerge på jorden, så at den ikke skulle ryste under jer,…<< (Koran 31:10)

Naturligvis er alt ovenstående noget uvidenskabeligt vås.

Muhammed havde ikke den geologisk viden om bjergenes dannelse, som vi har i dag, og han troede åbenbart, at bjergene var ligesom sandslotte, som man kunne stable op på jorden, og derfor forestillede Muhammed sig, at bjergene også var stablet med kraft oppefra, og vidste ikke, at bjergene skabes som resultat af geologisk aktivitet under jorden. Og i processen med at opdigte sine åbenbaringer, er sådan en geologisk fejl havnet i Koranen, og det er endnu et bevis for, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer.