Om arternes reproduktion

Lidt baggrundsinfo: Om kønnet og reproduktion

Vi ved alle, at mennesker formerer sig, ved at mandens sperm sprøjtes ind i kvindens vagina, og eventuelt vil kvinden blive befrugtet. Mange dyrearter har sådan en reproduktionsmekanisme. Men ikke alle. Ikke alle skabninger formerer sig eller reproducerer sig gennem en to-kønnet seksuel akt.

Mange dyrearter reproducerer sig gennem et process man kalder for ”partenogenese”, altså hvor det er hunner, der kan reproducere sig uden en han-køn.

Så har vi også ”hermafroditisme”, som er såkaldte tvekønnet, der kan formere sig med begge kønne.

En alvidende guddom som Allah ville vide det, og denne guddom ville ikke dumme sig ved at åbenbare for Muhammed, at alle organisme er skabt i par. Vel?

Men det er netop, hvad der er sket i Koranen.

 

Hvad Koranen siger om kønnet og reproduktion

Muhammed har fået påstået åbenbaringer fra den alvidende Allah, og derfor kan i Koranen læse dette biologisk nonsens:

>>Højlovet være Han, som skabte alle par, af det, som jorden lader vokse frem, af dem selv og af det, som de ikke kender!<< (Koran 36:36)*

Og et andet sted senere gentager Koranen, at Allah skabte alt i par:

>>Alting skabte Vi i par; måske lader I jer påminde!<< (Koran 51:49)

Og dette er naturligvis også en biologisk fejl at påstå, at alle arter er skabt i par.

Den bedste forklaring på, hvorfor sådan en biologiske fejl i Koranen opstår, skal findes i at Muhammed levede i 500-tallets og 600-tallets Arabiske Halvø, og han havde set kameler, geder, hunde, katte, heste og mennesker, og derfor troede han, at alle arter havde to kønne. Og i processen med at opdigte sine åbenbaringer har Muhammeds begrænset biologisk viden gjort, at der er sneget en biologisk fejl i Koranen. Og i dag giver disse to sætninger muslimerne et forklaringsproblem, siden vi ved, at ikke alle arter er skabt i par, sådan som Koranen påstår.

For eks-muslimerne er konklusionen som sædvanligt: En alvidende guddom som Allah ville ikke dumme sig ved at åbenbare for Muhammed, at alle organisme er skabt i par, men en araber med 600-tallets biologiske viden, der opdigtede sine åbenbaringer, ville lave sådan en biologisk fejl.

 

* Næsten alt korancitater denne hjemmeside har brugt er som regel hentet fra Ellen Wulffs ”Koranen i ny dansk oversættelse” udgivet 2006. Ellen Wulffs valg af ”alle arterne” i Koranen ved 36:36 er ikke heldigt udvalgt, da det ikke skinner tydeligt frem, at Koranen på det pågældende sted faktisk taler om par i kønsmæssig forstand. Andre engelske oversættelse har oversat det på en anden måde, hvor det kønsmæssigt aspekt træder frem. Hvis man skulle oversatte det relevante koranvers på dansk på en mere korrekt (og direkte) måde, ville det være at Ellen Wulffs ”alle arterne” skulle blive omskrevet til ”alle par”. Se eventuelt hvordan andre oversættere har oversat det: https://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=36&verse=36