Om evolutionslæren og arternes oprindelse

Lidt baggrundsinfo: Om evolutionslæren

Det er helt relevant at forstå, hvad evolutionslæren går ud på, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at begribe, hvorfor dette emne skaber problemer for islam og alle de andre religioner/mytologier, der beskriver arternes oprindelse forkert.

Hvorfor ser arterne – altså menneskene og dyrene – ud, sådan som de gør i dag?

Det korrekte svar er, at det skyldes en evolutionær proces, der har varet gennem millioner af år. For 66 millioner år siden, mens de store dinosaurer levede, eksisterede et pattedyr på størrelse med en mus som palæontologer og biologer kalder for ”Purgatorius”. Purgatorius ernærede sig ved at spise lidt af hvert af alt fra insekter, planter, bær og frugter. Men disse pattedyr levede i det skjulte, da det var de store dinosaurer, der herskede på Jorden. Men for 66 millioner år siden, mens de store dinosaurer levede, mener man, at et kæmpe meteornedslag i Mexico skabte en massedød, hvorved de store dinosaurer uddøde. Men nogle små dyre som små fugle og det føromtalte Purgatorius overlevede meteorkatastrofen. De næste millioner af år udviklede Purgatorius sig til elefanter, heste og sågar primater, og sidstnævnte er den gruppe af aber og mennesker.[1]

Menneskehedens art så sådan her ud for 66 millioner år siden:

Det væsentligste at forstå er, at dyrene og menneskene slet ikke blev ”skabt”, men blev UDVIKLET gennem en evolutionær proces, der har varet millioner af år.

Menneskehedens art er ikke en færdigproduceret art, der blev ”skabt”, men menneskets oprindelse skal forstås i en evolution som et vidt forgrenet træ med mange uddøde grene. For omkring 5-7 mio. år siden blev vores slægtslinje skilt fra chimpanserne, og efterhånden måtte vores forfædre tilpasse sig forskellige udfordringer hvad angår oprejst gang, vækst af hjernen, udvikling af den moderne krop og så udvikling af sprog og kulturel adfærd.

Som en sidebemærkning skal det nævnes, at det er en misforståelse, at mennesker stammer fra aber. Helt konkret er menneskeheden ikke udviklet fra aber, men menneskerne og aber har haft en fælles forfader før, men som er uddød.

Ophavsmanden til idéen om evolutionslæren stammer fra englænderen Charles Darwin (død 1882), og hans teorier er siden blev finpudset og forbedret, og i dag er evolutionslæren accepteret og omfavnet bredt af forskerne, og er noget, der bliver udstillet i videnskabelige museum og er en fast bestanddel af universitetspensum.

Hvis man er en muslim (eller kristen og jøde for den sags skyld), da vil alt dette give et problem og kan potentielt bidrage til at nedbryde ens egen tro: Fordi den bibelske skabelsesberetning, som også er en del af islam, strider imod evolutionslæren.

Den bibelske skabelsesberetning, som også er en del af islam, siger at arterne blev SKABT.

Evolutionslæren er, at arterne slet ikke blev skabt, men blev UDVIKLET gennem millioner af år.

 

Hvordan Bibelen beskriver dyrenes og menneskets tilblivelse

Alle har sikkert hørt om den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud SKABTE Adam og Eva af ler, og hvor dyrene også blev SKABT. Den bibelske skabelsesberetning kender alle, fordi det står allerede i begyndelse af Bibelen i Første Mosebog, og er desuden blevet en del af populærkulturen.

Bibelen beskriver, at Gud ”skabte” arterne, og helt konkret kan vi kan læse dette i Bibelen:

>>Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.  Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«<< (Første Mosebog 1:24-28)

Senere i andet kapitel i Første Mosebog kan vi læse om det første menneske Adam:

>>Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.<< (Første Mosebog 2:7)

Og videre beskriver Bibelen, hvordan den første kvinde blev skabt:

>>Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød.  Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam.<< (Første Mosebog 2:21-22)

Er den bibelske skabelsesberetning en detalje, der underminerer jødedommen og kristendommen?

Det gør den.

Fordi den bibelske skabelsesberetning, siger at arterne blev SKABT. Men videnskabelig fakta og evolutionslæren er, at arterne slet ikke blev skabt, men blev UDVIKLET gennem millioner af år.

Dette bringer os så til muslimernes hellige profet, Muhammed, som påstod, at han fik guddommelige åbenbaringer fra en alvidende guddom i perioden 610-632. En alvidende guddom som den islamiske Allah, ville vel ikke dumme sig ved at gentage den bibelske skabelsesberetning. Men muslimerne sidder i den samme båd som jøder og kristne: For Muhammed har også fået påstået åbenbaringer, der også strider imod evolutionslæren.

 

Koranen efteraber Bibelen

Muhammed har fået påstået åbenbaring fra Allah, der også genfortæller dyrenes og menneskets tilblivelse helt forkert.

Sakset fra Koranen:

>>Han kender det skjulte og det synlige, – Den Mægtige og Den Barmhjertige, som lavede alt, hvad Han skabte, mesterligt. Han skabte første gang mennesket af ler. Dets efterkommere laver Han af et udtræk af en foragtelig væske.<< (Koran 32:6-8)

Og:

>>Han er den, der skabte jer af ét væsen. Heraf dannede Han dets mage til at leve sammen med ham…”<< (Koran 7:189)

Og:

>>Han har skabt mennesket og lært det at udtrykke sig klart.<< Koran 55:3-4

Og:

>>Han skabte mennesket af ler, som et pottemagerværk,<< (Koran 55:14)

Der er ikke noget at tilføje udover at Koranen har ramt skævt. Også Muhammed, der fik påstået åbenbaringer fra den alvidende Allah, falder i den samme faldgrube som jøder og kristne, og forklarer arternes tilblivelse helt forkert, som strider imod videnskabelig fakta.

En alvidende guddom ville aldrig gentage jødernes og kristnes skabelsesberetning. Men araber fra 600-tallet, der ikke kendte til evolutionslæren, ville være tilbøjeligt til at opdigte sådan noget.

Mange tidligere muslimer – og tidligere jøder og kristne ligeledes – fortæller, at evolutionslæren har været en faktor, der bidrog til at nedbryde deres trosforsvar.

 

Hvordan forholder jøder, kristne og muslimer sig til evolutionslæren?

Groft sagt er der to kasser, som man kan putte de troende ind hvad angår deres syn på evolutionslæren.

Den første gruppe afviser videnskabens konklusioner om evolutionslæren som værende falsk eller i bedste faldt henviser til at evolutionslæren ”kun” er en teori, der ikke er bevist ifølge dem. Denne gruppe insisterer på, at mennesker og dyrene blev SKABT, sådan som deres religiøse skrifter siger det.

Den anden gruppe accepterer videnskabens konklusioner, men så står de med det problem at deres guddoms ord er i modstrid med evolutionslæren. Hvordan løser man det? De vil gå i gang med omfortolkning med henvisning til at Gud/Allah ikke mener det, hvad han (åbenlyst) siger.

 

Kilder:

[1] Østergaard, Jonas Sindberg. Hvem var menneskets tidligste kendte forfader?. Videnskab.dk. 17 april 2022. (https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvem-var-menneskets-tidligste-kendte-forfader)