Problemet med modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen

Intro om problemet

Jøderne har Toraen (Det Gamle Testamente).

Kristne har Bibelen (Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente herunder de fire evangelier).

Og muslimerne har Koranen.

Er der modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen? – Det er der.

En jøde med Toraen i hånden vil for eksempel ikke stå med den opfattelse af, at Abraham byggede Kabaen i Mekka efter en ordre fra Gud/Allah. Faktisk har jøderne slet ikke en opfattelse af, at Kabaen i Mekka er hellig. Men en muslim med Koranen i hånden vil derimod insistere på, at Abraham byggede Kabaen i Mekka efter en ordre fra Gud/Allah, og at Kabaen i Mekka derfor er hellig.

En kristen med Bibelen (herunder ”Evangeliet”) i hånden vil stå med den opfattelse af, at Jesus var Guds søn. Men en muslim med Koranen i hånden vil derimod afvise fuldstændigt, at Jesus var Guds (Allahs) søn.

Der er adskillige eksempler på modsigelser foruden de to ovenstående eksempler, men det skulle være tilstrækkeligt for at understrege pointen med modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen.

Men som allerede er gennemgået i forrige artikel, ”Allah gav Evangeliet til Jesus?”, så tror muslimerne, at Allah har sendt Toraen og Evangeliet ned på samme måde som Koranen er sendt til Muhammed:

>>Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene; Han har sendt Sondringen ned. De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente. Gud er mægtig; Ham hører hævnen til.<< (Koran 3:3-4)

Alt dette giver et problem for islam. Mange eks-muslimer har fortalt, at alt dette undrede dem, dengang da de var muslimer: Hvis Allah har sendt ned Toraen og Evangeliet, hvorfor pokker er der modsigelser?

Den mest simpel forklaring de kunne give sig selv på stående fod var, at jøder og kristne måtte have rettet i deres religiøse skrifter, hvor jøder har fjernet Kabaen/Mekka og de kristne har tilføjet at Jesus var Guds/Allahs søn, og derfor afviger Toraen og Evangeliet sig fra Koranen, lød det. Men denne apologetisk forklaring har bare det problem, at Koranen faktisk gør det ret klart, at ”ingen kan ændre” Allahs ord:

>>Din Herres ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord. Han er Den Hørende og Den Vidende.<< (Koran 6:115)

og

>>Læs op, hvad der er blevet åbenbaret dig af din Herres skrift! Ingen kan ændre Hans ord, og du vil ikke finde noget sted at søge tilflugt ud over Ham.<< (Koran 18:27)

Hvis en muslim vil forklare modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen med at jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter, så står de bare med det problem, at Allah helt sort på hvidt siger, at ”ingen kan ændre” Allahs ord.😊

Som nævnt har mange eks-muslimer fortalt, at dette teologiske problem undrede dem, dengang de var muslimer. Alt dette er nemlig endnu et fældende bevis for at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer. En alvidende guddom ville aldrig sige, at ”ingen kan ændre” Allahs ord, når der er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen. Men en bedrager, der opdigtede sine åbenbaringer, ville klokke i det og give muslimerne dette teologiske problem.

 

De muslimske apologeters forklaringer og søforklaringer

Der er nogle muslimer, der mener, at der ikke er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen. Men disse er en minoritet.

Langt de fleste muslimer kan se, at der er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen. Men så står de med det problem, at Koranen selv siger at ”ingen kan ændre” Allahs ord.

Islam-apologeter kan godt se problemet og i deres desperation har de et automatsvar parat: Man beskylder frejdigt og udokumenterbart, at jøder og kristne har rettet i deres religiøse bøger, og derfor er indholdet ikke længere det samme, som det var på et tidspunkt før, og derfor er der modsigelser i dag.

Men som allerede er gennemgået står i Koranen ved to steder at ”ingen kan ændre” Allahs ord.

Desuden gør Koranen det tilmed også ret klart, at den Tora og Evangeliet, der eksisterede i Muhammeds levetid i 600-tallet, var INTAKT og ikke rettet:

>>Jøderne siger: “De kristne har intet at støtte sig til!” og de kristne siger: “Jøderne har intet at støtte sig til!” Og dog læser de alle op af Skriften. De, der ingen viden har, siger det samme. På opstandelsens dag vil Gud dømme imellem dem i de sager, hvorom de altid var uenige.<< (Koran 2:113)

og

>>De, der følger Udsendingen, Profeten af sit folk, som de finder beskrevet hos sig selv i Toraen og Evangeliet; han påbyder dem det rette og forbyder dem det forkastelige. Han tillader dem de gode ting og forbyder dem de skadelige ting. Han tager deres byrde fra dem og de lænker, som lå om dem – de, der tror på ham, der støtter og hjælper ham og følger det lys, der blev sendt ned med ham, dem vil det gå godt.<< (Koran 7:157)

Med andre ord: Muhammed/Allah roser og godkender faktisk ”Toraen” og ”Evangeliet”. Og i dag har vi intakte primærkilder af Toraen og Bibelen, der bekræfter, at den Tora og Bibel, vi har i dag, begge er identiske med den Tora og Bibel, man havde i 600-tallet i Muhammeds tid (og endda før hans tid). Søg eventuelt efter ”Codex Sinaiticus” eller ”Codex Vaticanus”.

Dette underminerer islam-apologeters påstand om, at jøderne og kristne har rettet i deres religiøse skrifter.

 

Første (elendig) snydetrick som islam-apologeter bruger

Læserne bør nu kunne se, at Muhammed har skabt troværdighedsproblemer for sin religion ved at have fået åbenbaringer om, at (1) Allah har sendt Toraen og Evangeliet ned, samtidig med at (2) ”ingen kan ændre” Allahs ord. Det er et teologisk problem for muslimerne, som underminerer islam, fordi alle ved, at der er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen.

Nogle islam-apologeter har i desperation slynget nedenstående to koranverser som deres bevis for at Koranen skam siger, at jøderne og kristne har rettet i deres skrifter:

>>En del af dem fordrejer ordlyden i Skriften, for at I skal tro, at det, de siger, hører til Skriften; men det hører ikke til Skriften. De siger, at det kommer fra Gud; men det kommer ikke fra Gud! De siger en løgn om Gud, og de ved det godt.<< (Koran 3:78)

Og

>>Nogle af dem, der er jøder, rykker ordene ud af deres sammenhæng og siger: “Vi hører, men adlyder ikke!” og: “Hør, uden at få noget at høre!” og: “Hold øje med os!”, mens de forvrænger udtalen og nedgør religionen. Hvis de i stedet sagde: “Vi hører og adlyder!” og: “Hør!” og: “Se på os!” ville det være bedre for dem og mere rigtigt. Men Gud har lagt en forbandelse over dem for deres vantro. De tror kun lidt.<< (Koran 4:46)

Men som den opmærksomme læser forsigtigt kan læse sig frem siger disse to ovenstående slet ikke, at jøder/kristne har rettet i deres bøger, men at de læser den forkert. At man ”fordrejer ordlyden” og ”rykker ordene ud af deres sammenhæng” betyder slet ikke, at man har rettet i deres bøger.

 

Andet (snedigt) snydetrick som muslimske apologeter bruger

Nogle islam-apologeter vil stadigvæk insistere på, at Koranen skam siger, at jøder/kristne har rettet i deres religiøse skrifter for at få islam til at hænge sammen. Og for at vildlede andre muslimer vil nogle islam-apologeter bruge dette snydetrick ved at slynge nedenstående koranvers som deres bevis for at Koranen skam siger, at jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter:

>>Ve dem, der skriver et skrift med egen hånd og derpå siger: “Dette kommer fra Gud!” blot for at sælge det for en ussel pris! Ve dem for det, de egenhændigt skrev! Ve dem for det, de bedriver!<< (Koran 2:79)

De muslimske apologeter bruger 2:79, fordi de ved, at det er det eneste sted i Koranen som tilsyneladende siger, at man har rettet i religiøse skrifter, men deres argumentation holder ikke når det granskes.

Det føromtalte koranvers er kun bevidst halv citeret. Den fulde tekst i fulde citation lyder sådan her:

>>Nogle af dem er af dit folk og kender ikke Skriften, men har kun ønsker; de har kun løse formodninger. Ve dem, der skriver et skrift med egen hånd og derpå siger: “Dette kommer fra Gud!” blot for at sælge det for en ussel pris! Ve dem for det, de egenhændigt skrev! Ve dem for det, de bedriver!<< (Koran 2:78-79)

Så, nu når vi ser på det, bliver det tydeligt, at Koranen refererer ret klart til ”nogle af dem” af ”dit folk” og som ikke kender ”Skriften”, og dermed er der ikke tale om ”alle”. Koranen beskylder NOGLE uvidende folk for at skrive bøger og så påstå, at det kommer fra Gud/Allah for at tjene penge. Koranen siger slet ikke at jøder og kristne har rettet i deres religiøse skrifter, og at Toraen/Bibelen er ugyldige.

For andet selv i det tilfælde af at nogle af de muslimske apologeter måtte insistere hårdnakket på, at der står, at Toraen/Bibelen er rettet, så har de såmænd fortsat det forklaringsproblem, at Allah i Koranen allerede har sagt, at ”ingen kan ændre” Allahs ord ved to tilfælde, som vi har kigget før, og derfor vil det fortsat ikke løse problemet med deres insisteren, men det vil skabe et andet problem.

Koranverset ved 2:79 siger slet ikke, at Toraen/Bibelen er rettet og at vi ikke har den længere i dag, og nogle af de muslimske apologeter vildleder med dette, fordi det er deres eneste chance for at fremstå som vindere ved at undlade at citere sætningen før det, og håbe på at den gennemsnitlige muslim har begrænset viden og ikke opdager snydetricket.

 

Opsummering og afsluttende bemærkninger

Som nævnt i indledning af artiklen har mange eks-muslimer fortalt, at alt dette undrede dem, dengang de var muslimer. Den muslimske religion går ud på, at Allah har sendt ned Toraen og Evangeliet udover Koranen. Nuvel. Men så er det besynderligt, at der modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen, såsom om Kabaen i Mekka er hellig eller om Jesus var Guds/Allahs søn.

”Jøder og kristne måtte have rettet i deres religiøse skrifter!”, tænkte de for en stund for at få det hele til at give mening. Men så stod de bare med det problem, at Koranen fortæller at ”ingen kan ændre” Allahs ord.

Alt dette viser, at Muhammed virkelig har skudt sig selv i foden ved at opdigte åbenbaringer om at (1) Allah har sendt Toraen og Evangeliet ned, samtidig med at (2) ”ingen kan ændre” Allahs ord. Skudhullet i foden bliver udstillet ved at der er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen.

Dette teologiske problem er så underminerende for islam, at ikke blot eks-muslimerne bruger argumentet effektivt overfor muslimerne, men også kristne missionær bruger argumentet effektivt til at underminere muslimernes trosforsvar.

En alvidende guddom ville aldrig nogensinde åbenbare modsigelser mellem Toraen/Bibelen/Koranen og i samme ombæring sige, at ingen kan ændre Allahs ord. Men sådan en fejl ville en bedrager lave, når han opdigtede sine åbenbaringer.