Hvem lærte menneskeheden trolddom?

Det er ikke usædvanligt, at man på TV ser tryllekunstner med sort kappe og en sort stok, der tager sin hat af og hiver en kanin op. I visse afrikanske-caribiske kulturer tror man også på konceptet om voodoo-forbandelse, hvor en spåkone stikker nåle til en dukke, der skal forestille en anden person. Også her i Danmark har vi rodløse sinker, der tror, at de er moderne hekse, og derfor har en slags spirituel indsigt hinsides den virkelige verden.

Men for langt de allerfleste af os med forstanden på plads ved vi, at alt ovenstående er noget uvidenskabeligt vås: En tryllekunstner har bearbejdet nogle tricks, der slet ikke er magisk, men snarere optisk illusion, og hvis tricks man let kan finde på nettet. Og troen på voodoo-forbandelse er uvidenskabeligt vås, der opstår hos primitive mennesker. Moderne hekse er blot nogle dumme rodløse mennesker, der er sinker.

Langt de allerfleste af os, der lever i et moderne veludviklet land med god grundskole, vil straks opfatte tryllekunsten som en med forstand på optisk illusion, og affeje både voodoo-forbandelse og moderne hekse som useriøst.

Men ikke for Muhammed. I Muhammeds hoved var trolddom noget, der var ligeså virkeligt, som den virkelige verden, og han har fået en påstået åbenbaring fra Allah, der forklarer, hvordan menneskeheden lærte trolddom, og forklaringen er, at to faldne engle, Harut og Marut, lærte menneskeheden trolddommen:

>>De fulgte det, som satanerne under Salomons herredømme havde læst op. Salomon var ikke vantro; men satanerne var vantro, idet de lærte menneskene trolddom og det, der var blevet sendt ned til de to engle, Hārūt og Mārūt, i Babel. Disse to belærte dog aldrig nogen uden at sige: “Vi er kun en prøvelse; bliv ikke vantro!” Af disse to lærte de, hvordan man sår splid mellem en mand og hans hustru, men de gjorde ingen skade dermed uden med Guds tilladelse; de lærte noget, der var til skade for dem og ikke til gavn, og de vidste, at den, der køber noget sådant, ikke har del i det hinsidige. Ulykkeligt er det, som de har solgt deres sjæl for! Hvis de blot vidste det!<< (Koran 2:102)

Og ovenstående koranvers er selvfølgelig noget uvidenskabeligt vås, men det er noget som et primitivt menneske, formet i en primitiv omgivelse i slutning af 500-tallet og begyndelse af 600-tallet, der ville have opdigtet.

Muslimerne er nødt til at tro, at trolddom er noget virkelig og at to engle var ansvarlige for det. Det står i Koranen og er en del af islam, og at fornægte det svarer til at fornægte en del af Koranen, som er Allahs direkte ord.