Koranen har ikke styr på jødisk teologi om Ezra

I forrige artikel så vi, hvordan Koranen beskrev kristen teologi helt forkert. Men i denne artikel skal vi se, hvordan Koranen også beskriver jødisk teologi helt forkert. Allah er nemlig ikke kun ignorant om de kristnes teologi, men også jødernes teologi, og det er endnu en gang et bevis for at Koranen er opdigtet af Muhammeds fantasi.

 

Lidt baggrundsinfo: Om den jødiske religions syn på Ezra

Allerførst noget relevant baggrundsstof om jødedommen: Jødedommen er en monoteistisk religion – altså som tror på kun én gud –, og jøderne tror, at en såkaldt ”Messias” – jødernes ventede konge og frelser – skal komme en dag. De kristne mener, at denne Messias allerede har været her og er Jesus, og de kristne tror, at Jesus er Guds søn. Men jøderne afviser sådan en påstand om, at Jesus var en Messias.

I den kontekst er der en jødisk skikkelse ved navn Ezra (arabisk: Uzair) i jødedommen, som også er profet i kristendommen og islam. Hvem var Ezra? Ezra var en jødisk reformator, præst og skriftlærd jøde, der levede blandt de eksilerede jøder i Babylon, og som senere vendte tilbage til Jerusalem og spillede en rolle med at reformere jødisk teologi. Han er en relativ kendt skikkelse i jødedommen og hos dem, der har noget dybere kendskab til Bibelen.

Er der en ting om Ezra, som vi kan slå fast, så er det at jøderne SLET IKKE opfatter Ezra som ”Guds søn”, som kristne opfatter Jesus som Guds søn. Jøderne anser Ezra for at være en klog profet, der spillede en kæmpe rolle for jødisk teologi, men jøderne opfatter IKKE Ezra som Guds søn.

Lad os gå direkte til sagen: Ingen imbecil røvhul er så retarderet, at man vil bilde sig selv ind, at jøderne tror, at Ezra er Guds søn på samme måde som de kristne tror, at Jesus er Guds søn, og i særdeleshed vil en alvidende guddom som Allah aldrig lave sådan en fejl? Vel?

Men som vi skal se i denne artikel har Muhammed netop fået påstået åbenbaringer, hvor Allah siger, at jøderne tror, at Ezra er Guds søn på samme måde som de kristne tror, at Jesus er Guds søn.😂

 

Hvor i Koranen Allah siger, at jøder anser Ezra for Guds søn

Det relevante koranvers er dette, hvor Allah skælder jøder (og kristne) ud, og der siger Allah så, at jøderne  tror, at Ezra er Guds søn og ligestiller det med de kristnes tro på Jesus som Guds søn:

>>Jøderne siger: “Ezra er Guds søn!” Og de kristne siger: “Messias er Guds søn!” Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Gud bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede?<< (Koran 9:30)

Hvorfor er denne Allah så forløjede og tror, at jøderne opfatter Ezra som Guds søn?

Det selvindlysende svar for os, der er ikke-muslimer og eks-muslimer, og som ikke har følelser på spil, er, at Koranen ikke er et mundtligt/oralt budskab fra en alvidende guddom til Muhammed, siden en alvidende guddom aldrig ville lave sådan en fejl, men at Muhammed var ignorant om jødernes religion og derfor klokkede i det, når han opdigtede sin åbenbaring.

 

Apologeters forklaring

Naturligvis kan apologeter godt se, at det er pudsigt og idiotisk, at Koranen beskriver jødisk teologi forkert ved at hævde, at jøderne anser Ezra for at være Guds søn.

Og de muslimske apologeter plejer at bruge det samme argument som sidst.

Ligesom når apologeterne prøver at forsvare Koranen ved at hævde, at Allah talte om nogle kristne SEKTER, når Allah beskrev treenigheden forkert og troede at Jomfru Maria var en guddom, så vil apologeterne også bruge den samme fremgangsmåde her: Allah talte om NOGLE specifikke jøder, der tilhørte en jødisk SEKT udenfor den traditionelle jødedom. – Men eks-muslimerne er ikke overbeviste af tre grunde: For det første nævner Koranen ikke noget om jødiske sekter, når den beskylder jøderne for at anse Ezra som Guds søn. For det andet er der ikke arkæologiske eller kildemæssige beviser for en jødisk sekt, der har anset Ezra som Guds søn, da det kun er i Koranen, og andre senere muslimske kilder, der refererer til Koranen, der hævder, at sådan en jødisk sekt har eksisteret. For det tredje selv hvis man købte apologeters påstand om, at Koranen refererede til en jødisk sekt, der opfattede Ezra som Guds søn, da ville det fortsat ikke give mening, for sådan en sær sekt på Den Arabiske Halvø ville udgøre måske max 1% af jøderne i allerbedste fald, og hvad er pointen med at Koranen skulle fokusere på denne ligegyldige jødisk sekt i koranverset og forårsage sådan en kontrovers, der ville krakelere Muhammeds troværdighed? Majoriteten af jøderne i Middelhavsområderne og Mellemøsten ville ikke tilhøre sådan en sekt, så hvad er pointen med at Allah i Koranen skulle adressere en lille ligegyldig jødisk sekt, og smadre Koranens påståede aura af guddommelighed og ufejlbarlighed, og gøre sig selv til nemt mål for kritik?

Nogle andre apologeter har argumenteret for, at jøderne ikke kollektivt afviste Muhammed, og derfor insisterer på, at det må være rigtigt, at sådan en jødisk sekt har eksisteret. Dette argument er lige så dumt som fladlusen hos imamens datters underbukser i Vestbredden. For det første siger Koranen ikke, at den snakker om en sekt som nævnt før, og for det andet er alle primærkilder om islams tidligere historie muslimske, og for det tredje betyder en manglende kollektiv afstandtagen ikke, at påstanden er korrekt.

Eks-muslimerne har en opsummering om emnet her: Muhammed var ignorant om jødernes religion i dybden, og når han opdigtede sine åbenbaringer, lavede den ignorante Muhammed igen en teologisk fejl ved at hævde, at jøderne anser Ezra for Guds søn. Og dette beviser endnu en gang, at Muhammed opdigtede Koranen af sit hoved.