Koranen har ikke styr på simpel kristen teologi

Lidt baggrundsinfo: Om treenigheden i kristendommen

Først skal vi lige have forklaret noget grundlæggende om kristen teologi, så alle kan følge med.

Alle, der ved noget grundlæggende om kristendommen, ved, at kristendommen har en doktrin om treenigheden, som er det kristne gudsbegreb, hvor Gud er sammensat som (1) Faderen, (2) Sønnen og (3) Helligånden på én gang. Og desuden ved alle også, at i kristendommen bliver Jomfru Maria IKKE opfattet som en guddom i modsætning til Jesus, der bliver opfattet som en guddom.

Ovenstående er simpel paratviden for enhver med bare lidt banal teologisk viden om kristendommen.

Dengang da Muhammed havde sit virke på Den Arabiske Halvø, kendte han til de kristnes religion på overfladen, og han var meget imod de kristnes ophøjelse af Jesus som en guddom og som Guds søn, da Muhammed ønskede at være den vigtigste, og også fordi Muhammed var irriteret over, at de kristne afviste ham som en profet. Derfor fik Muhammed påståede åbenbaringer, hvor Allah kritiserede de kristne og deres teologi.

En alvidende guddom som Allah ville – siden denne netop er ALVIDENDE – have styr på de kristnes teologi, når den kritiseres. Ikke?

Men som vi skal se i denne artikel har Muhammed fået påstået åbenbaringer, hvor Allah udstiller sin uvidenhed gevaldigt ved at lave to alvorlige teologiske fejl i sit angreb mod kristendommen: Koranen siger fejlagtigt, at (1) treenigheden består af Jesus, Jomfru Maria og Gud,😂 og at (2) kristendommen består af Jomfru Maria som en guddom.😂

Dette viser, at Koranen ikke er en alvidende guddoms åbenbaringer, men at Koranen var opdigtet af en ignorant araber ude i ørkenen, der ikke kendte kristendommens teologi i tilstrækkelig grad, og derfor klokkede i det, når Muhammed opdigtede sine åbenbaringer.

 

Hvor i Koranen Allah beskriver kristen teologi forkert

Der er tre steder i Koranen, hvor Allah beskriver kristen teologi helt forket.

 

Første sted:

Det første sted, hvor Allah laver en fejl, er, at når Allah angriber de kristne og deres teologi, beskriver Allah i forbifarten treenigheden helt forkert og siger at ”Gud” er den ene af tre dele i treenigheden:

>>Vantro er de, der siger: “Gud er den tredje af tre.” Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.<< (Koran 5:73)

Ovenstående er naturligvis nonsens. Fakta er, at treenigheden ikke består af Gud som den tredje, sådan som Koranen påstår, men treenigheden består af, at Gud er sammensat af (1) Faderen, (2) Sønnen og (3) Helligånden.

 

Andet sted:

Et andet sted i Koranen prøver Allah at angribe kristendommen og beskylde de kristne for at være forløjede, og i forbifarten siger Allah, at Jomfru Maria – i lighed med Jesus – også tog føde i sig, og dermed ikke var guder, selvom de kristne slet ikke anser Jomfru Maria for at være en guddom.

Det relevante koranvers er dette:

>>Messias, Marias søn, var kun en udsending som andre udsendinge, der var før ham, og hans mor kun en sandfærdig kvinde. Begge tog de føde til sig. Se, hvorledes Vi tydeliggør tegnene for dem, og se, hvor forløjede de er!<< (Koran: 5:75)

At Allah angriber de kristne teologi ved at påpege at Jesus ikke tog føde er sådan set et validt argument, som man kan være enig eller uenig i, for præmissen bagved argumentet er sådan set rigtigt, for de kristne tror, at Jesus er guddommeligt. Men hvad der står i Koranen er at ”begge”, altså også Jomfru Maria, tog føde, og dette giver slet ikke mening, siden de kristne netop ikke tror, at Jomfru Maria er en guddom.

 

Tredje sted:

Det tredje sted i Koranen prøver Allah at forklare, at Jesus ikke var Guds søn, og der siger Allah at de kristne tilbeder Jomfru Maria som guddom sammen med Jesus og Gud, og i samme ombæring beskriver Allah den kristne treenighed som bestående af Jesus, Jomfru Maria og Gud:

>>Da Gud sagde: “Jesus, Marias søn! Har du sagt til menneskene: ’Tag mig og min mor til guder foruden Gud?’” Han sagde: “Højlovet være Du! Det tilkommer ikke mig at sige noget, som jeg ikke har ret til. Hvis jeg havde sagt det, ville Du vide det. Du ved, hvad jeg rummer, men jeg ved ikke, hvad Du rummer. Du alene har viden om de skjulte ting.<< (Koran 5:116)

Begge påstande er naturligvis forkerte og som vi har gennemgået før. De kristne opfatter slet ikke Jomfru Maria som en guddom, som tilfældet er med Gud/Jesus. Og det kristne gudsbegreb er ikke Jesus, Jomfru Maria og Gud, sådan som Koranen påstår idiotisk, men det kristne gudsbegreb er, at Gud er sammensat som (1) Faderen, (2) Sønnen og (3) Helligånden.

 

Apologeters forklaringer

Islam-apologeter kan godt se, at det lyder idiotisk, at Koranen siger, at treenigheden består af Jesus, Jomfru Maria og Gud, og at kristendommen opfatter Jomfru Maria som en guddom, da dette er en forkert beskrivelse af kristen teologi.

Apologeter plejer typisk at bruge to argumenter for at redde deres tro:

Nogle apologeter har prøvet at reddet det ved at hævde, at Allah ved de tre steder i Koranen talte om nogle kristne SEKTER, f.eks. en bestemt kristen sekt, der ikke havde treenigheden som majoriteten af de 99,9% af kristne havde, og derfor er det ikke en fejl i Koranen. Konkret vil de måske henvise til Collyridianisme, en angivelig kristen sekt i 300-tallets Arabien, der tilbad Jomfru Maria, selvom der ikke er beviser for denne sekts eksistens i 300-tallet. – Men eks-muslimer afviser denne forklaring, da de peger på, at for det første nævner Koranen slet ikke noget om kristne sekter i de tre omtalte steder i Koranen. Og for det andet selv hvis man købte apologeters påstand om, at Koranen refererede til en kristen sekt, der måtte tilbede Jomfru Maria eller have en anden form for treenighed, så ville de tre omtalte koranverser fortsat ikke give mening i det hele taget: For hvorfor skulle Allah fokusere på sådan en ligegyldig sekt ude på Den Arabiske Halvø og skabe sådan en kontrovers, der ville underminere Muhammeds troværdighed?

Andre apologeter har også argumenteret for, at katolikker plejer at bede Jomfru Maria om hjælp i bønnerne, så det svarer til at tilbede hende ifølge deres optik. – Eks-muslimerne afviser også denne apologetisk forklaring. Hagen ved dette apologetisk argument er, at muslimerne selv gør noget lignende med Muhammed og den sorte sten i Kaba’en på deres pilgrimsfærd. Muhammed har nemlig sagt, at han vil intervenere på Dommedagen, (Se Sahih al-Bukhari 335: https://sunnah.com/bukhari:335), og muslimerne vil derfor bede Muhammed om hjælp, og muslimerne plejer selv at kysse, røre og give opmærksomhed til den sorte sten i Kaba’en på deres pilgrimsfærd, fordi Muhammed gjorde det, og sagde at andre muslimer skulle gøre det. Men dette betyder på ingen måder, at muslimerne tilbeder Muhammed eller den sorte sten. Katolikker ærer Jomfru Maria, men de tilbeder hende ikke.

Eks-muslimerne har svaret på, hvorfor Allah er snotforvirret om kristen teologi og ikke har styr på Jomfru Marias rolle i kristendommen endsige den kristne treenighed: Koranen er ikke en alvidende guddoms ord, men Muhammeds opdigtede åbenbaringer, og siden Muhammed var ignorant om kristendommen, er sådanne teologiske fejl havnet i Koranen.