Hvorfor beskyttede Allah kun Koranen mod korruption?

Som allerede er diskuteret i de to forrige artikler, så bør læserne nu vide, at muslimerne er opdraget til at tro, at Allah har sendt ned først Toraen til jøder, og så bagefter Evangeliet ned til de kristne, og så til sidst Koranen ned til Muhammed/muslimer:

 >>Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene; Han har sendt Sondringen ned. De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente. Gud er mægtig; Ham hører hævnen til.<< (Koran 3:3-4)

Men hør nu lige efter!: Der er modsigelser mellem Toraen/Bibelen og Koranen.

Det allerbedste og grelleste eksempel er de kristne med deres pokkers Bibel, herunder ”Evangeliet”, i hånden: Hele 2,2 mia. kristne i verden tror, at Gud/Allah har en søn ved navn Jesus.

Hvis Allah har sendt ned Bibelen, hvorfor pokkers står der i Bibelen, at Jesus er Allahs søn?

For at løse dette problem har muslimerne automatisk et (ugennemtænkt) paratsvar: ‘Der er korruption, for de kristne har rettet i Bibelen og tilføjet at Jesus var Allahs søn. Men Koranen er perfekt, hvor der ikke er sket korruption og hvor der ikke er rettet en eneste ord, for Allah har valgt at beskytte Koranen mod korruption.’

Nuvel.

Alt dette giver et teologisk problem for muslimerne: Hvorfor beskyttede Allah kun Koranen mod korruption, men ikke Bibelen? Kunne Allah ikke også have beskyttet Bibelen mod korruption og forhindret milliarder af mennesker i at hævde, at Allah har en søn ved navn Jesus?

For de eks-muslimske aktivister og andre ikke-muslimer er svaret nærliggende: Islam er ikke den perfekte religion af en alvidende guddom, men islam er til gengæld en religion opdigtet/udformet af en arabers fantasi i 600-tallet, og derfor er der sådan en teologisk fejl opstået i islam.