Syndfloden, der aldrig har fundet sted på Jorden

Alle har hørt bibelhistorien om Noa, skibet og syndfloden. Historien finder vi i Første Mosebog ved kapitel 6.

Den handlede om, at Gud var blevet vred på menneskene på grund af for meget synd og derfor besluttede, at udrydde dem. Men Gud fandt nåde i Noa, og i den anledning beordrede Gud så Noa og hans familie om, at bygge et kæmpeskib og fylde det med hver art af dyrene, og så lod Gud en byge af regn sile ned og druknede alle mennesker og dyrene på Jorden, men Noa, hans familie og dyrene på skibet overlevede, og disse er årsagen til at menneskeheden og dyrene eksisterer i dag.

Ovenstående bibelhistorie finder vi også i Koranen i kapitel 71, hvis overskriften endda også hedder ”Noah”, og muslimerne er tvunget til at tro på denne absurde historie.

Men der er bare et pokkers problem tilknyttet: Både geologer og biologer afviser, at sådan en begivenhed med en syndflod har fundet sted, og ydermed hæfter historikerne sig ved at historien om Noah og syndflod har slående ligheder med mesopotamisk mytologi, helt præcist ”Digtet om Gilgamesh”, der blev til ca. to tusind år før vores tidsregning, og som også indeholder en historie om syndflod og båd.

Mange jøder, kristne og muslimer accepterer denne historie uden at vide, at forskerne afviser, at sådan en begivenhed har fundet sted.

Mange andre jøder, kristne og muslimer, der er bekendt med at forskerne afviser en global syndflod, vælger, at afvise videnskabens forskning og holde fast i, at der har været en global syndflod alligevel.

Men mange andre jøder, kristne og muslimer, der accepterer videnskabens forskning, har forsøgt, at omfortolke deres religiøse skrifters udsagn, sådan at de påstår, at deres guddom mente, at syndfloden kun fandt sted LOKALT et sted her på Jorden, og dermed ikke i hele verden, så deres religions narrative kan hænge sammen med videnskabelige fakta.

Men påstanden om at deres guddom kun beskriver en lokal syndflod holder ikke en meter af den indlysende grund, da deres guddom fortæller om at skibet skal fyldes med ét par af hver art af dyrene.

For i Bibelen fortæller Gud (eller “Allah”) at Noa specifikt skal have ét par af alle dyre med på skibet:

>>Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun.  Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve.<< (Første Mosebog 6:19-20)

 

I Koranen står der også, at Allah fortalte Noa, at han skal føre et par af ”hver art” inde i skibet:

>>Da åbenbarede Vi for ham: “Lav skibet under Vort opsyn og efter Vor åbenbaring! Når Vor afgørelse falder, og ovnen syder, skal du føre et par af hver art derind, tillige med din familie, bortset fra ham, hvorom ordet på forhånd er givet. Og tal ikke til mig om dem, der handler uret! De vil blive druknet.<< (Koran 23:27)

 

De fleste af os selv med bare et gram kritisk tænkning ville tænke, at hvis syndfloden kun var et lokalt anliggende, sådan som en hel del af jøder, kristne og muslimer påstår, hvad i alverden er pointen med at beordrede, at ét par af hver art af dyrene skal med på skibet for at overleve, siden en lokal syndflod ikke ville ødelægge dyrelivet på hele kloden?

Med andre ord: Hvad i alverden er pointen med at skibet skal fyldes med ét par af hver art af dyrene, der tæller et par af isbjørne fra Nordpolen, lamaer fra Sydamerika og kænguruer fra Australien, hvis syndfloden kun var lokalt et sted i Mellemøsten, der ikke ville dræbe hele dyrelivet på Jorden? 😂