Allah har tryllet mennesker om til aber og grise

I 2019 dukkede der på en muslimsk facebookside en fantastisk historie op, der blev et viralt hit på internettet hos muslimerne. Historien gik ud på, at i Yemen var der en pige, der så TV, mens moderen læste af Koranen, og da pigen bad moderen om at læse Koranen et andet sted, nægtede moderen at efterkomme kravet, og i sit vredesudbrud valgte pigen, at fravriste den hellige Koran fra moderen og smide den på gulvet. ”Indenfor få sekunder forvandledes pigen til et væsen, der lignede en abe, som det fremgår af billedet” skrev den muslimske facebookside på væggen akkompagneret af nedenstående billede som deres ”bevis” for deres påstand:

Og i den muslimske verden troede mange muslimer på historien, og taget i betragtning af at muslimske lande ikke er kendte for transparentes, ytringsfrihed og journalistisk frihed, så er det ikke underligt, at sådan en historie kunne sprede sig som et steppebrand.

Hvorfor havde muslimerne en tendens til at tro på sådan en fjollet historie, der slet ikke er realistisk på nogen måder? – Fordi i muslimernes religion kan sådan noget ske. For den ufejlbarlige og hellige Koran fortæller muslimerne, at Allah har tryllet og kan trylle mennesker om til… aber og grise.

Koranen har en henvisning til en mirakuløs begivenhed, hvor nogle jøder brød Sabbatten (helligdag for jøder), og som straf forvandlede Allah disse lovbrydere til aber:

>>I ved besked med dem af jer, der begik overtrædelser i forbindelse med sabbatten, og hvor Vi sagde til dem: “Bliv til aber, som man kyser bort!”<< (Koran 2:65)

 

Allah har også tryllet mennesker om til både aber og grise:

>>Sig: “Skal jeg underrette jer om en gengældelse hos Gud, der er værre end dette? Dem, som Gud forbandede og vrededes på, og hvoraf Han gjorde nogle til aber og svin, og de, der dyrker afguderne, de er værre stillet og har forvildet sig længere bort fra den rette vej.”<<(Koran 5:60)

 

Og et andet sted gentager Koranen, at mennesker kan blive tryllet om til aber:

>>Da de siden glemte det, hvorom de var blevet påmindet, frelste Vi dem, der havde forbudt det onde, og ramte dem, der havde handlet uret, med en ulykkelig straf, fordi de var gudløse. Og da de fremturede med det, som de var blevet forbudt, sagde Vi til dem: “Bliv til aber, som man kyser bort!”<<(Koran 7:165-166)

 

Med andre ord er islam en religion, hvor Allah har tryllet mennesker om til aber og grise. Muslimerne er nødt til at tro, at nogle mennesker er blevet tryllet om til aber og grise på et tidspunkt før, og at det kan ske. Men præcis derfor vil nogle muslimer insistere på, at disse koranverser skal omfortolkes metaforisk, siden disse koranverser lyder… idiotiske.

Og hvad med historien om den stakkels pige fra Yemen, der smed Koranen og blev forvandlet til en abe-lignende væsen? – Historien var en fantastisk røverhistorie og billedet var såmænd taget fra en kunstskulptur af den australske kunstner, Patricia Piccinini, der har lavet voksmodeller af deforme mennesker krydret med træk fra dyrene under udstillingen ”Leather Landscape” fra 2003: 

 

Kilder:

Africacheck.org. No, girl wasn’t turned into monkey for throwing away Qur’an. 16 July 2019. (https://www.roslynoxley9.com.au/artwork/patricia-piccinini-leather-landscape-2003/31:1047)

 Voksfigurerne er fra udstillingen ”Leather Landscape” fra 2003: https://www.roslynoxley9.com.au/artwork/patricia-piccinini-leather-landscape-2003/31:1047)