Allah har en geocentrisk opfattelse

Lidt baggrundsinfo: Om geocentrisme og heliocentrisme

Allerførst skal vi have lidt baggrundsinfo om vort solsystem for at forså den problematik, der diskuteres her. Firkantet sagt ved vi i dag noget om vort solsystem, som Muhammed ikke vidste, og det fælder ham (igen) som en, der opdigtede sine åbenbaringer. Men det vender vi tilbage til senere.

Tilbage i Antikken med udgangspunkt i filosoffen Aristoteles (død 322 f.v.t.) og astronomen Claudius Ptolemæus (død ca. 170) argumenterede de begge fejlagtigt for et geocentrisk verdensbillede. ”Geo” betyder Jorden. Aristoteles og Ptolemæus argumenterede fejlagtigt for, at Jorden var centrummet i vort solsystem, og at Solen drejede rundt om Jorden.

I selvsamme Antikken levede der en anden og mindre indflydelsesrig græker ved navn Aristarchus af Samos (død ca. 230 f.v.t.), og denne argumenterede korrekt for et andet verdensbillede, nemlig det heliocentriske verdensbillede. ”Helio” betyder Sol. Aristarchus af Samos argumenterede korrekt for, at Solen var i centrummet i vort solsystem, og at Jorden drejede rundt om Solen.

Men Aristarchus af Samos havde ikke matematiske beviser for sin påstand, og ingen troede på hans teori. Så gennem Antikken, Middelalderen og Renæssancen blev Aristarchus’ tanker og skrifter bevaret som en pudsig og morsom tanke, men den vandt ikke tilslutning. Med de matematiske modeller, videnskabelige instrumenter og teorier man havde til rådighed dengang, pegede alt på at Jorden stod stille og at Solen drejede rundt om Jorden.

I 1500-tallet var der en kirkemand og astronom fra Polen ved navn Nicolaus Kopernikus (død 1543), der syntes, at Aristarchus’ teori om heliocentrisme gav mere mening, men polakken havde heller ingen beviser for sin påstand. Så var der også italieneren Galileo Galilei (død 1642), der også troede på heliocentrisme, men i lighed med Kopernikus havde italieneren heller ingen beviser for sin påstand. Det var helt konkret først i 1600-tallet at den tyske matematiker og astronom, Johannes Kepler (død 1630), frembragte matematiske beviser for at vort solsystem var heliocentrisk, og efterhånden indså alle de lærde i Europa, at vort solsystem måtte være heliocentrisk, og i dag er det blevet almen viden hos os.[1]

 

Sagt på en anden måde ved vi alle sammen i dag, at dét vi oplever som 24-timers faser med dag/nat på ingen måder skyldes, at Solen bevæger sig i vort solsystem, men at det derimod simpelthen skyldes, at Jorden drejer rundt om sin akse (og så rundt om Solen):

 

Det faktum at menneskeheden før har troet på et fejlagtigt geocentrisk verdensbillede, men først fra 1600-tallet og fremefter indså at vort solsystem var heliocentrisk har skabt et kæmpe problem for islam og Muhammed.

Hvorfor det?

Fordi islam går ud på, at Muhammed gennem en periode fra 610-632 fik en række guddommelige åbenbaringer fra en alvidende guddom Allah. Og en alvidende guddom som Allah ville aldrig åbenbare, at vort solsystem er geocentrisk. Men en person med 600-tallets astronomiske viden, der opdigtede sine åbenbaringer fra en alvidende guddom, ville netop klokke i det og give udtryk for en geocentrisk opfattelse.

 

Men først lige Bibelen: Hvad siger Bibelen om Jordens bevægelse? (Valgfrit)

Før vi går i gang med Koranen, er det måske relevant at kaste et blik på Bibelen bare for nysgerrighedens skyld, for de dele af læsere, der måtte være interesseret.

Læserne bør vide, at nogle kristne og jøder har det skriftsyn på Bibelen, at Mosebøgerne indtil Moses’ død bliver opfattet som ”Guds direkte ord”, mens resten af Bibelen efter Mosebøgerne derimod er bøger skrevet af forskellige forfattere, som var inspireret af Gud, og som dermed IKKE er ”Guds direkte ord” medmindre Gud/Jesus er citeret for noget. Det har vi gennemgået før. (Se under afsnittet ”Om skriftsynet på Bibelen” ved at klikke her)

Siger Bibelen, at vort solsystem er geocentrisk eller heliocentrisk?

I Bibelen kan vi læse om krigeren Josva, der beder Gud om at standse Solen, og i Josvabogen kan man læse dette:

>>På denne dag, da Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, talte Josva til Herren; han sagde i israelitternes nærvær: »Sol, stå stille i Gibeon, og måne i Ajjalons dal!« Da stod solen stille, og månen standsede, til folket fik hævn over sine fjender. Det står i De Retskafnes Bog. Solen blev stående midt på himlen, og den tøvede næsten en hel dag med at gå ned.<< (Josvabogen 10:12)

Bemærk at Josva beder Solen om at stå stille og dermed bremser Solen sin bevægelse i et antageligvis geocentrisk solsystem. Fordi hvis solsystemet var heliocentrisk, da burde Josva have bedt om at standse Jordens rotation, og ikke Solens bevægelse, ville nogle argumentere. Men andre ville argumentere for, at ovenstående blot er hverdagstale ligesom når en vejrvært på TV’en ordret siger ”i morgen, når Solen står op, vil det være 20 grader varm”, så er det ikke ensbetydende med at vejrværten har en geocentrisk opfattelse. Så historien om Josva giver ikke et klart svar på, om Bibelen har en geocentrisk opfattelse eller ej. Men hvis læseren sidder med det indtryk af, at det er geocentrisme her, så er det ikke en astronomisk fejl, der vil underminere Bibelen, siden dette ikke er ”Guds direkte ord”.

 

I Salmernes Bog kan vi læse dette:

>>Min sjæl, pris Herren! Herre, min Gud, du er stor! Du er klædt i højhed og pragt; du hyller dig i lys som en kappe, du spænder himlen ud som en teltdug. Du rejser din højsal i vandene, du gør skyerne til din vogn og farer frem på vindens vinger. Du gør vindene til dine sendebud, og den flammende ild til dine tjenere. Jorden gav du sin faste grundvold, den rokkes aldrig i evighed.<< (Salmernes Bog 104:1-5)

Ovenstående lyder som geocentrisme, men igen: Bibelen efter de fem første Mosebøger er ikke ”Guds direkte ord” medmindre Gud/Jesus er citeret for noget. Så ovenstående citat er fra skribentens mund og ikke fra Guds/Jesus’ mund.

 

I Prædikerens Bog kan vi læse følgende:

>>Ord af Prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem. Alt er tomhed Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed. Intet nyt under solen Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme. Solen står op, og solen går ned, den skynder sig hjem, og dér står den op.<< (Prædikerens Bog 1:1-5)

Ovenstående er måske eller måske ikke udtryk for en geocentrisk opfattelse. Men problemet er, at sætningen kan være prædikerens (Salomons) synsvinkel og som bruger hverdagstale, da det ikke umiddelbart ser ud til, at han snakker om Solens bevægelse i astronomisk forstand. Selv hvis prædikeren Salomon mente Solens bevægelse og havde en geocentrisk opfattelse, da ville det altså stadigvæk ikke være ”Guds direkte ord”.

 

I Første Krønikerbog kan vi læse:

>>Vis Herrens navn ære, træd frem for hans ansigt med gaver, kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt, skælv for ham, hele jorden! Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.<< (Første Krønikerbog 16:29-30)

Ovenstående er også måske udtryk for et geocentrisk verdensbillede, men igen: det er altså stadigvæk ikke ord, der kommer fra Guds mund.

 

I Salmernes Bog kan vi ved to steder støde på disse bibelverser:

>>Råb det ud blandt folkene: Herren er konge! Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed.<< (Salmernes Bog 96:10)

og

>>I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen, din trofasthed varer i slægt efter slægt. Du grundfæstede jorden, så den stod fast.<< (Salmernes Bog 119:89-90)

Men igen-igen: Det er altså stadigvæk ikke ord fra Guds mund.

 

Afslutningsvis kan vi i Esajas’ Bog læse det her:

>>Dette siger Herren, himlens skaber, han, som er Gud, han, som dannede jorden og frembragte den, han, som grundfæstede den; han, skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden.<< (Esajas’ Bog 45:18)

Men igen-igen-igen: Det er altså stadigvæk ikke ”Guds direkte ord”, for det er Esajas ord, vi læser her. Det eneste ting Gud er citeret i ovenstående bibelvers er ”Jeg er Herren, der er ingen anden”.

 

Siger Bibelen, at vort solsystem er geocentrisk eller heliocentrisk?

Svaret er både og.

Ja, Bibelen siger, at Solen bevæger sig og/eller at Jorden står stille, fordi der er skribenter, som ”blot” var inspireret af Gud, som giver udtryk for det eller siger det.

Men nej, Gud/Jesus nævner ingenting om Jordens rolle i solsystemet.

 

Hvad Koranen siger om Jordens bevægelse

Eks-muslimerne har peget på, at Allah slynger sig med sætninger, der viser at den islamiske guddom har en geocentrisk opfattelse, og det er endnu en gang et bevis for at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer.

Lad os behandle de relevante koranverser hver for sig.

 

Koranen om Solen, der “løber til et hvilested”:

Muhammed har fået påstået åbenbaring, hvor Allah siger, at ”solen løber til et hvilested”:

>>Natten er et tegn for dem. Vi flår dagen af den, og straks befinder de sig i mørke og solen løber til et hvilested, den har. Dette er Den Mægtiges og Den Videndes bestemmelse.<< (Koran 36:37-38)

Bemærk at ovenstående ikke er hverdagstale på nogen måder.

Koranverset er naturligvis astronomisk uvidenskabeligt. For fakta er, at Solen slet ikke ”løber til et hvilested” om natten. Solen går slet ikke nogen steder, når det bliver dag/nat. Solen står præcist det samme sted om dagen, som den gør om natten i vort solsystem. For det er Jordens rotation, der skaber 24-timers faser med dag/nat:

 

Vi har også en relevant hadith fra Sahih al-Bukhari, der forklarer baggrunden for det føromtalte koranvers, og som viser, at Muhammed havde en geocentrisk opfattelse:

>>Fortalt af Abu Dhar:

Profeten (ﷺ) spurgte mig ved solnedgang: ”Ved du hvor Solen går? (ved solnedgangen)”. Jeg svarede: ”Allah og Hans Apostel ved bedre”. Han sagde: ”Den går (fx rejser) til den bukker sig selv under Tronen og venter på tilladelse til at stå op igen, og den får tilladelse og så (en tid vil komme når) den vil bukke, men dets bukning vil ikke blive accepteret, og den vil spørge om tilladelse til at gå ved dens kurs, men det vil ikke blive tilladt, men det vil blive beordret at vende tilbage, hvorfra den kom, og den vil stå op i vest.” Og det er fortolkningen af Allahs Erklæring: ”og solen løber til et hvilested, den har. Dette er Den Mægtiges og Den Videndes bestemmelse.” (Koran 36.38) << (Sahih al-Bukhari 3199: https://sunnah.com/bukhari:3199)

Muhammeds forklaring om Solen, der bevæger sig, er helt uvidenskabelig og forkert. Det, vi oplever som 24-timers faser med dag/nat, skyldes slet ikke selve Solens bevægelse, men Jordens rotation. Dette bekræfter endnu engang at Muhammed, ligesom Allah, har en geocentrisk opfattelse. 

 

Koranen om Solen, der ”løber i en bane” og med en ”tidsfrist”:

Der er også andre steder i Koranen, som beskriver dagen/natten, og i samme ombæring siger Koranen, at Solen og Månen ”løber i en bane” og med en ”tidsfrist”, og det er jo en forlængelse af den samme problematik med en geocentrisk opfattelse.

Muhammed har fået påstået åbenbaring, hvor Allah siger følgende:

>>Gud er den, der har rejst himlene uden synlige støtter. Derpå satte Han sig på tronen. Han satte solen og månen i tjeneste; hver især må løbe sin bane indtil en fastsat tidsfrist. Han styrer altet. Han fremlægger tegnene nøjagtigt. Måske bliver I faste i troen på mødet med jeres Herre!<< (Koranen 13:2)

og

>>Han er den, der skabte natten og dagen, solen og månen. Hver især løber i en bane.<< (Koran 21:33)

og

>>Har du ikke set, at Gud lader natten trænge ind i dagen, og dagen trænge ind i natten, og at Han har sat solen og månen i tjeneste; hver især løber til en bestemt tidsfrist -, og at Gud er fuldt vidende om, hvad I gør?<< (Koran 31:29)

og

>>For månen bestemte Vi faser, indtil den atter bliver som en gammel dadelkvist. Det passer sig ikke for solen at indhente månen, og ikke for natten at komme før dagen. Hver især løber i en bane.<< (Koran 36:39-40)

og den sidste:

>>Han har skabt himlene og jorden i sandhed. Han vikler natten rundt om dagen og dagen rundt om natten. Han satte solen og månen i tjeneste; hver især må løbe sin bane indtil en fastsat tidsfrist. Han er Den Mægtige og Den Tilgivende!<< (Koran 39:5)

Bemærk at alle ovenstående koranverser heller ikke er hverdagstale. Sætninger om at Solen og Månen ”hver især løber i en bane” og med en ”tidsfrist” demonstrerer endnu en gang, at Allah har en geocentrisk opfattelse ligesom flertallet af mennesket i 600-tallet.

Månen løber rigtigt nok i en bane, for den kredser rundt om Jorden med en tidsfrist, så her har Allah i det mindste ramt plet. Men Solen kan slet ikke løbe i en bane eller have en tidsfrist: For det vi forstår som dag/nat skyldes ikke, at Solen løber i en bane med en tidsfrist, men det skyldes ganske enkelt, at Jorden roterer rundt om sin akse.

 

Islam-apologeters forklaringer

Islam-apologeter kan godt selv høre, at det lyder bimlende idiotisk, at den alvidende guddom Allah siger, at Solen ”løber til et hvilested”, ”løber i en bane” og med en ”tidsfrist”. Allah har en geocentrisk opfattelse.

Så for at redde den, vil de (som sædvanlig) bruge det mest klassiske apologetisk trick: Koranen skal omfortolkes, fordi Allah mener ikke det, hvad han siger.

I dag har de muslimske apologeter fordelen med bagklogskabens klare lys med hensyn til videnskabelige forståelse af vort solsystem og ved at vort solsystem er er heliocentrisk, og derfor vil de omfortolke Allahs idiotiske sætninger, så apologeterne kan snyde andre muslimer og overbevise sig selv om, at der ikke er astronomisk fejl i Koranen. Og i den anledning vil apologeterne hævde, at det, Allah beskriver, er Solens baneløb rundt om… vores galakse Mælkevejen, og dermed er det ikke en videnskabelig fejl, siden vort solsystem går rundt om Mælkevejen for hvert 225-250 millioner år.

Men vi har før diskuteret problemet med omfortolkning af Allahs ord i Koranen. (Se under afsnittet ”Problemet med apologeters insisteren på omfortolkning af Allahs ord i Koranen” ved at klikke her)

Udover det, så er der to hager ved de muslimske apologeters søforklaring:

For det første nævner Allah kun Solen og/eller Månen, og udlader vores Jorden og de andre kendte planeter på det tidspunkt ud, og dette virker derfor ikke som om, det er baneløbet i Mælkevejen, der refereres til. For det andet refererer Koranen til ”natten” og/eller ”dagen”, og siden vort solsystems baneløb rundt om Mælkevejen tager hele 225-250 millioner år kan det næppe være en reference til vort solsystems baneløb rundt om Mælkevejen.

 

Et (måske tvivlsomt) argument som eks-muslimerne også har peget på som astronomisk fejl

Der er et argument mere, som eks-muslimerne også har brugt som argumentation for, at Koranen advokerer for geocentrisme, og de henviser til nedenstående koranvers:

>>Har du ikke set ham, der var i strid med Abraham om hans Herre? Om, at Gud havde givet ham kongemagten. Da Abraham sagde: “Min Herre er den, der giver liv og bringer død!” Han sagde: “Jeg kan give liv og bringe død!” Abraham sagde: “Gud får solen til at stå op i øst. Få du den til at stå op i vest!” Så tabte han, der var vantro, mælet. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.<< (Koran 2:258)

Ovenstående koranvers refererer til at Abraham kom i skænderi med en vantro, og for at Abraham kunne bevise sin (sande) religion, fik han et mirakel fra Allah, hvor Allah gjorde, at Solen stod op i vest (og ikke i øst som den ellers plejer), og vantroen tabte derfor mælet.

Mange eks-muslimer har peget på, at dette koranvers også viser et geocentrisk verdensbillede med henvisning til at hvis Allah ville have, at Solen skulle stå op i den modsatte side, så skulle Allah have nøjes med at rotere Jordens rotation i den modsatte retning, og ikke få selve Solen til at bevæge sig op i vest, ville eks-muslimer argumentere for.

Men de muslimske apologeter har argumenteret for, at det føromtalte koranvers er hverdagstale.

En genlæsning af koranverset viser måske, at apologeterne kan have en valid pointe lige netop ved dette koranvers. Det er igen det pokkers hverdagstale. Når en vejrvært på TV’en ordret siger ”i morgen, når Solen står op, vil det være 20 grader varm”, så er det ikke ensbetydende med at vejrværten har en geocentrisk holdning, siden sådanne fraser netop er hverdagstale.

Er det føromtalte koranvers om Abraham og Solen et argument for, at Allah har en geocentrisk opfattelse? Eller er det blot hverdagstale?

Døm selv.

 

Ekstra information: Sjove videoklip fra idiotiske, men ærlige imamer

Koranen har en geocentrisk opfattelse af vort solsystem. De muslimske apologeter vil naturligvis afvise påstanden, og det er også helt forståeligt. Det sjove er dog, at der findes idiotiske – men bundærlige – muslimer og imamer, som ikke prøver, at ændre betydningen af disse problematiske koranverser, der refererer til geocentrisme.

Læserne kan fornøje sig med at tage et kig på nedenstående eksempler og få sig et godt grin:

https://www.youtube.com/watch?v=L9ofCP3WAKU

https://www.youtube.com/watch?v=6jOV4-iflnE

https://www.youtube.com/watch?v=d2AuQfMUC9A

 

Kilder:

[1] Hannam, James. God’s Philosophers. Icon Books Ltd. 2010. s. 292.