Fugle, fuglelort og Kabaen

Fugle er majestætiske at se på. De flyver, kvidrer og er ofte nyttede. Mange har endda måske også undret sig over, hvad mon fugle (og andre dyr) tænker.

Muhammed havde et svar på dette spørgsmål på grund af påståede åbenbaringer fra Allah. For en gang fik Muhammed en påstået åbenbaring fra den almægtige Allah, der fortæller, at grunden til at fugle kan flyve skyldes, at Allah holder dem oppe, og at fuglene tilbeder Allah.

Derfor kan vi læse i Koranen følgende vers:

>>Har de ikke set fuglene over sig brede vingerne ud og slå dem sammen, uden andet til at holde sig oppe end Den Barmhjertige? Han ser alting.<< (Koran 67:19)

Og denne:

>>Har de ikke set fuglene, der er sat i tjeneste i himmelrummet? Kun Gud holder dem oppe. Deri er der tegn for folk, der tror.<< (Koran 16:79)

 

Muhammed har også fået påstået åbenbaring fra Allah, der specifikt siger, at fuglene lovpriser Allah:

>>Har du ikke set, at alle i himlene og på jorden lovpriser Gud, også fuglene med udbredte vinger? Enhver kender sin bøn og sin lovprisning. Gud er vidende om, hvad de gør.<< (Koran 24:41)

 

Og alt det bringer os til Kabaen i Mekka. Den velkendte sorte terning i Mekka, Kabaen, hvor muslimer går rundt om syv gange kender alle. Muslimerne tror, at Kabaen i Mekka er det allerhelligste og Jordens centrum. Det er obligatorisk for alle muslimer, hvis man har midlerne til det, at rejse til Mekka for at lave det islamiske pilgrimsfærd, Hajj, mindst en gang i deres levetid. Det er en del af fundamentet i deres religion, og har man besøgt muslimers hjem, er det ikke usædvanligt, at de har billeder af Kabaen hængende på væggen.

I Koranen har vi også et ganske kort kapitel ved 105, som kaldes for ”Elefanten”, hvor vi kan læse om en fantastisk begivenhed, hvor der var fjender med krigselefanter på vej til at smadre den hellige Kaba, men at en sværm af fugle forpurrede det ved at kaste stumper af teglsten over dem, og begravede dem levende ned i jorden. Det står der i Koranen:

>>Har du ikke set, hvorledes din Herre handlede mod elefantens folk? Lod Han ikke deres list fare vild? Han sendte sværme af fugle imod dem, som kastede teglsten over dem, og gjorde dem til en afgræsset stubmark.<< (Koran 105:1-5)

 

For at samle stumperne sammen, kan vi udlede, at Koranen kommer med tre påstande: (1) For det første siger Koranen, at grunden til at fugle flyver, skyldes, at Allah holder dem oppe, og (2) for det andet siger Koranen, at fugle lovpriser Allah, og (3) for det tredje siger Koranen, at fuglene på et tidspunkt besejrede nogle fjender med krigselefanter, som havde til hensigt at smadre Kabaen, men at en sværm af fugle stoppede det ved at begrave elefanterne levende ned ved at smide bittesmå af stumper af teglsten over dem.

Siden Koranen siger, at Allah holder fuglene oppe, at fuglene lovpriser Allah, og at fuglene endda har hjulpet med at begrave en fjender med krigselefanter ned, der ønskede at smadre Kabaen, så må vi forvente, at det er utænkeligt, at fuglene kunne finde på at gøre sådan noget uartigt såsom… at skide på Kabaen?

Vel?

Men fugle skider netop på Kabaen, og her har vi et billede sakset fra twitterkontoen fra Atheist Republic[1]:

Fuglene skider ikke blot ovenpå Kabaen, men som den opmærksomme muslim også kan se, skider fuglene endda også på det arabiske ord for ”Allah”, der kan genkendes ved det omvendte ”p” og en ”w” lige ved toppen af hjørnet til højre.

Hvorfor skider fuglene på Kabaen? – Fugle skider ganske enkelt på Kabaen, fordi fuglene bliver ikke holdt af Allah, når de flyver og fordi fuglene ikke lovpriser Allah i modsætning til hvad Koranen påstår. Ganske enkelt.

 

En kæmpe tak til Ridvan Aydemir (Apostate Prophet) 

Denne artikel er inspireret af den relativ kendte eks-muslimske aktivist, Ridvan Aydemir (Apostate Prophet), der har produceret et videomateriale om emnet med fugle, der skider på Kabaen, som kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=xDOqzEh6-xY

 

Kilder:

[1] Billedet er hentet fra twitterkontoen af Atheist Republic d. 25. februar 2018: https://twitter.com/AtheistRepublic/status/967848021387071488/photo/1