Fra hadith: Muhammed gav solformørkelse en guddommelig årsag

Vi har indtil videre kigget på en række astronomiske fejl i Koranen, og i forlængelse af det skal vi denne gang ikke se i Koranen, men udelukkende i hadith, hvor Muhammed forsøgte at forklare, hvorfor solformørkelse sker. Og hans forklaring på solformørkelse er… opsigtvækkende idiotisk.

 

Om solformørkelse og Muhammeds forklaring på hvorfor det sker

Nogen gange hænder det, at Månen kommer til at blokere for Solens lys, og afhængig af placering og tidspunkt forekommer solformørkelse af og til her på Jorden. I dag kan astronomer ved brug af matematiske beregninger forudsige meget præcist, hvornår og hvor de næste solformørkelser vil indtræffe.

I dag vil ingen blive bange for solformørkelse, da disse er ligeså naturlige, som de er harmløse, og de er ganske logiske i betragtning af vort solsystems indretning.

Hvad vil der ske, hvis en solformørkelse finder sted i København i morgen klokken 14:00? Der vil ikke ske noget, bortset fra at TV-nyheder vil have fokus på emnet og at københavnerne ville blive ellevilde over at opleve noget unikt.

Men før i tiden havde man ikke en videnskabelig forklaring på solformørkelse og man kunne ikke forudsige dem. Derfor skabte solformørkelse opstandelse hos mennesker dengang.

Og det bringer os til Muhammed og de ulidelige varme ørkenområder ved Medina på Den Arabiske Halvø. Præcis den 27. januar 632 i Medina, nogle få måneder før Muhammeds død, fandt der netop en solformørkelse sted til Muhammeds og muslimers store forbløffelse. Naturligvis blev muslimerne skrækslagne og gik i panik, og midt i tumulten skyndte Muhammed sig og slæbte sit tøj i alt hast hen til moskeen i byen for at bede islamiske bønner flankeret af muslimerne. Noget tid senere forsvandt solformørkelse (selvfølgelig da!), og bagefter forsøgte Muhammed at forklare, hvorfor solformørkelse sker. Og hans forklaring var ret syret, som vi skal se.

Historien om solformørkelse i Medina finder vi i denne hadith, der er vurderet Sahih (autentisk):

>>Det blev fortalt at Abu Bakrah sagde:

”Vi var med Profeten (ﷺ) og Solen blev formørket. Han rejste sig op og gik hen til moskeen og slæbte sit tøj i al hast. Så stod folket med ham og han bad to rak’ah’er, som de plejede at bede. Da Solen ophørte med at være formørket, gik han hen til os og sagde: ”Solen og Månen er to tegn af Allah, som Han prøver at banke frygt i Hans slavere. Solen bliver ikke formørket, fordi nogen er død eller født. Hvis I ser solformørkelse, skal I bede og bønfalde, indtil Solen ophører med at være formørket for jer.”<< (Sunan an-Nasa’i 1502: https://sunnah.com/nasai/16/44)

 

Og vi har også en anden hadith fra Sahih al-Bukhari:

>>Fortalt af Abu Bakra:

Allahs Budbringer (ﷺ) sagde: ”Solen og Månen er to tegn blandt tegnene af Allah, og solformørkelse sker ikke på grund af nogens dødsfald, men fordi Allah vil skræmme Hans tilhængere med det.” << (Sahih al-Bukhari 1048: https://sunnah.com/bukhari:1048)

 

Det er både interessant og komisk, at Muhammed kommer med to opsigtvækkende påstande om solformørkelse: (1) For det første siger han, at solformørkelse skyldes, at Allah vil gøre muslimerne bange, og (2) for det andet siger han, at man skal bede og bønfalde, indtil solformørkelse går væk.

Begge påstande er lodret forkerte.

Muhammed giver solformørkelse en guddommelig årsag om, at Allah vil skræmme folk, og at man kan bede til den går væk. I dag ved vi, at solformørkelser er ganske harmløse og kan forudsiges med matematisk præcision, og at man ikke kan bede til at solformørkelser går væk, da disse automatisk vil gå væk af sig selv, uanset hvad man nu måtte foretage sig.

Alt dette giver stof til eftertanke. Muhammed lyder slet ikke som én, der er vejledt af en alvidende guddom, når han siger, at Allah vil skabe frygt med solformørkelse og at man kan bede, så den går væk. Men tilbage i 600-tallet vidste Muhammeds tilhængere endnu ikke, hvorfor solformørkelse forekom, og derfor blev Muhammed ikke modsagt, når han beskrev solformørkelse helt forkert. Men i dag ved vi, hvad solformørkelses essens er og hvordan de fungerer, og derfor er det blevet et problem for Muhammeds troværdighed.

Flere eks-muslimer har fundet Muhammeds forklaring om solformørkelse alt for pudsig.