Hvor mange engle hjælp Muhammeds hær i Slaget ved Badr?

I 624 fandt Slaget ved Badr sted, hvor Muhammed (som sædvanligt) kom i krig mod hedenske arabere, og her tror muslimerne, at Muhammeds hær var talmæssig underlegent hedningerne, men som vandt alligevel over deres fjende. Hvorfor det? Fordi muslimerne fik hjælp fra englene.

Muhammed forklarede nemlig, at muslimernes sejr skyldtes, at Allahs engle hjælp dem i slaget mod hedningerne, og det tror muslimer på.

Men hvor mange engle hjælp muslimerne i Slaget ved Badr?

Ved et sted siger Koranen først, at det var 3000 engle:

>>Gud gav jer sejren ved Badr, hvor I var underlegne. Frygt Gud! Måske er I taknemmelige! Da du sagde til de troende: “Er det ikke nok for jer, at jeres Herre forstærker jer med tre tusind nedsendte engle?”<< (Koran 3:123-124)

 

Men et andet sted i Koranen om Slaget ved Badr står der pludseligt, at det var 1000 engle:

>>Da I bad jeres Herre om hjælp. Da bønhørte Han jer: “Jeg vil forstærke jer med tusind engle, i rækker bag hinanden.”<< (Koran 8:9)

 

Var det 3000 engle? Eller 1000 engle?

Eks-muslimerne har en forklaring på, hvorfor sådan en modsigelse opstår i Koranen: Sådan en fejl er opstået, fordi Muhammed fortalte om sine påståede åbenbaringer fra en lang periode fra 610 helt frem til sin død i 632, og på et tidspunkt klokkede Muhammed i det, fordi han ikke havde styr på alle sine løgne og tal efterhånden som snebolden blev større og større, og som årene gik.