Allah: Jøder og kristne er cool – nej, de er skiderikker!

Muhammeds inspiration af jøders og kristnes religion

Der er ingen tvivl om, at Muhammed var kraftigt inspireret af jødedommen og kristendommen, da han fik sine påståede åbenbaringer i processen med at stifte islam. Budskabet i islam til jøder og kristne er noget i retning af dette: Muhammed er en profet i lighed med Abraham, Moses og Jesus (for de kristne), og I skal acceptere og ære Muhammed ligesom I accepterer og ærer Abraham, Moses og Jesus, men Muhammed er bare den allerbedste og sidste profet.

Først fik Muhamed påstået åbenbaringer fra Allah, der var positivt indstillet overfor jøder og kristne. Men jøder og kristne afviste Muhammed, da han prædikerede, at han var en profet, der fik åbenbaringer af Allah/Gud. Efterhånden fik Muhammed så påståede åbenbaringer, der fordømte jøder og kristne.

Resultatet har derfor været, at Koranen har koranverser, der modsiger sig selv om jøder og kristne, hvor Koranen hylder dem på den ene side, men på den anden side fordømmes de.

 

Om jøder: Først smaskelskede Allah jøderne, men så skiftede han holdning og begyndte at hade dem

Allah (eller ”Gud” om man vil) i Koranen var tilhænger af jøderne, som var Allahs/Guds udvalgte folk, og Muhammed har fået påstået åbenbaringer, hvor Allah minder jøder om, at de var hans yndlinge på et tidspunkt:

>>Israels børn! Tænk på den nåde, som Jeg har vist jer! At Jeg har udmærket jer frem for alverden!<< (Koran 2:122)

 

Men jøderne (og kristne) afviste som nævnt Muhammed, da han levede og prædikerede sig selv som en profet, og derfor fik Muhammed bagefter påstået åbenbaring om, at jøder (og kristne) er stupide:

>>Jøderne siger: “Ezra er Guds søn!” Og de kristne siger: “Messias er Guds søn!” Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Gud bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede?<< (Koran 9:30)

 

Ikke blot var Muhammed ignorant om den jødiske religion, da jøder slet ikke anser Ezra for at være Guds søn, så har Allah/Gud i det hele taget også forsaget jøder (og kristne).

Alt ovenstående er besynderligt, hvis man grubler over det teologiske historieforløb i islam: Allah/Gud udvalgte jøderne som sit udvalgte folk frem for andre, og hjalp dem ud af trælledom i Egypten og gav dem Det Hellige Land… men pludseligt blev Allah/Gud vred på dem og valgte en tilfældig araber fra Mekka som en profet og begyndte oven i købet at fordømme jøderne?

 

Om kristne: Allah siger, at kristne er cool, men skifter senere holdning og kalder dem vantro

I forlængelse af hvad vi har diskuteret hidtil, så laver Allah en tilsvarende kovending med de kristne, hvor Allah hylder dem i første omgang, men senere skifter holdning sådan som de kristne afviste Muhammed.

Koranen hylder kristne (og jøder) her:

>>De, der tror, og de, der er jøder, kristne og sabier; de, der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres løn hos deres Herre. De skal ikke være bange og bliver ikke bedrøvede.<< (Koran 2:62)

 

Men andre steder i koranen siger Allah så det modsatte:

>>Vantro er de, der siger: “Gud er den tredje af tre.” Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.<< (Koran 5:73)

Og denne som vi har læst før:

>>Jøderne siger: “Ezra er Guds søn!” Og de kristne siger: “Messias er Guds søn!” Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Gud bekæmpe dem! Hvor kan de være så forløjede?<< (Koran 9:30)

Det føromtalte koranvers ved 5:73 er naturligvis noget ævl, siden Koranen beskriver treenigheden helt forkert, og som vi har gransket før, men pointen her er, at Allah nu har skiftet holdning og fordømmer de kristne.

 

I en hadith fra Sahih Muslim, kan vi også læse, at Muhammed mente, at de kristne og jøder, som hører om Muhammed, men som alligevel fornægter ham som en profet, vil være indbyggere i helvede:

>>Det er fortalt på Abu Hurairas autoritet, at Allahs Sendebud (ﷺ) observerede:

Ved Ham i Hvis hånd er Muhammeds liv, ham, som blandt jøderne eller kristne hører om mig, men ikke bekræfter sin tro på det, som jeg er blevet sendt med, og dør i denne tilstand (som vantro), han skal være blot en af ​​indbyggerne i Helvedets Ild.<< Sahih Muslim 153: https://sunnah.com/muslim:153

 

Hvad eks-muslimer har tænkt

Mange eks-muslimer fortæller, at de er forundret over, at Allahs “perfekte budskab” stritter to retninger angående jøder og kristne. Fordi det virker sært, at den alvidende Allah først kunne lide jøder/kristne og for bagefter at vende 180 grader rundt og fordømme dem. Eks-muslimers forklaring er, at Muhammed først forsøgte at smigre jøder/kristne med positive påstået åbenbaringer fra Allah, men da de afviste Muhammed, begyndte Muhammed bagefter at blive vred og få påstået åbenbaringer, der fordømte dem. Og derfor er der modsigelse i Koranen om synet på jøder/kristne. 

Islam-apologeter har prøvet at finde en mening med sådanne modsigelser, og de har argumenteret for, at Koranen mener, at Allah er imod visse jøder/kristne, såsom specifikke sekter, men ikke dem alle sammen. Andre apologeter mener, at Allah accepterer jøder/kristne fra før Muhammeds tid, men nu hvor Muhammed er kommet, kommer de i helvede, hvis de afviser ham.  – Problemet er, at Koranen er skrevet så dårligt, at det ikke skinner tydeligt frem, at det er dét, Allah mener.

Under alle omstændigheder har mange eks-muslimer fundet det besynderligt, at en alvidende guddom som Allah ikke kan beslutte sig om jøder og kristne er skiderikker eller ej, og de har peget på, at sådan en modsigelse har været en faktor, der har forøget deres tvivl om islam.