Koranen forveksler de to Mariam’er

Lidt baggrundsinfo: Om forskellen på ”Mirjam Profetinden” og ”Jomfru Maria”

Alle kender historien i Det Gamle Testamente om Moses, der førte sit folk ud af Egypten gennem Det Røde Hav, og hvor havet blev spaltet i to, så de gamle israelitter kunne gå igennem. Det er dog ikke Moses, vi skal have fokus på, men derimod hans mindre berømte søster, Mirjam, der stjæler rampelyset her.

Hun er også kendt som ”Mirjam Profetinden”, og kan vi konkludere noget om Mirjams familieforhold, så kan vi udlede, at hun var søster til Moses og Aron, og at hendes far hed Amran (Arabisk: ”Imran”), og derfor kan vi i Bibelen læse dette:

>>Amrams børn var: Aron, Moses og Mirjam…<< (Første Krønikebog 5:29)

 

I Anden Mosebog kan vi læse om, hvordan Mirjams berømte bror, Moses, førte israelere ud af Egypten:

>>For da Faraos heste med vogne og ryttere begav sig ud i havet, lod Herren vandet i havet vende tilbage over dem; men israelitterne gik tørskoet gennem havet. Da greb Arons søster, profetinden Mirjam, sin pauke, og alle kvinderne fulgte hende i dansen med deres pauker.  Mirjam sang for dem:

Syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og ryttere styrtede han i havet.<< (Anden Mosebog 15:19-21)

Pauke er en slags lille tromme til læsernes orientering.

Narrativet med israelitternes flugt ud af Egypten gennem det Det Røde Hav med Mirjam og sin pauke fandt sted over 1000 år f.v.t. i teologisk forstand. Men omkring begyndelse af vores tidsregning levede en vis Jomfru Maria, der fik Jesus. Og hendes far hed for resten Joakim.

På det danske tungemål kan vi høre forskel på ”Mirjam” og ”Maria”. Men på aramæisk, den dominerende sprog i Levanten på Muhammeds levetid, og på hebraisk, jødernes liturgiske sprog, og på arabisk kan man slet ikke høre forskel på ”Mirjam” og ”Maria”.

Hvorfor ikke? – Fordi begge navne udtales ”Mariam” på de tre respektive sprog på aramæisk, hebraisk og arabisk.

Den eneste måde, hvor man kan skelne mellem disse to Mariam’er, er naturligvis ved at se på konteksten og sammenhængen på samme måde som når vi skal skelne mellem Margrethe I (død 1412) og Margrethe II. Den ene Mariam har en pauke og gik gennem Det Røde Hav på flugt fra egypternes angreb, så hun kan ikke være hende med Jesusbarnet. Den anden Mariam med Jesusbarnet fik romerne på nakken og levede i Levanten, og derfor kan hun ikke være hende med pauken. Der er desuden over 1000 års forskel mellem disse to Mariam’er. Man ser simpelthen på konteksten og den historiske baggrund, og derfra kan man adskille de to Mariam’er fra hinanden.

Lad os lige lave et familietræ for at lette overblikket over Mirjams og Marias familie:

Læserne kan tydeligt se, at Mirjam med pauken – som er søster til Aron og hvis far hedder Amran – ikke er den samme som Maria med Jesusbarnet, og hvis far var Joakim. Men på aramæisk, hebraisk og arabisk udtales som nævnt begge navne som ”Mariam”. – Og her lavede Muhammed så en utrolig fejl: Han fik påstået åbenbaringer, hvor Allah forvekslede de to Mariam’er. 😂

Dette er endnu en gang et bevis for, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer: En alvidende guddom som Allah ville have styr på simple teologiske detaljer og ville ikke dumme sig ved at forveksle Maria (med Jesusbarnet) med Mirjam (med pauken) blot fordi disse havde samme navn på aramæisk, hebraisk og arabisk. – Men en ignorant araber ude i ørkenen, der voksede op som polyteist og som ikke kendte meget i dybden til jødedommen og kristendommen, ville klokke i det og lave sådan en fejl, når denne person opdigtede sine åbenbaringer.

 

Hvor Koranen forveksler Jomfru Maria med Mirjam Profetinden

Der er tre steder i Koranen, der henviser til Jomfru Maria på en helt forkert måde. Lad os gennemse de tre relevante koranverser her.

(1) Det første koranvers handler om, at Jomfru Maria har fået barnet Jesus uden samleje, og der kalder Koranen Maria for ”Arons søster” (og pudsig nok har Mirjam også en bror, der hedder ”Aron”):

>>Så bragte hun ham i sine arme til sit folk. “Maria!” sagde de. “Du har gjort noget uhørt! Du, Arons søster! Din far var ingen dårlig mand, og din mor var ingen skøge!” Så pegede hun hen på ham. De sagde: “Hvordan kan vi tale med en, der er en lille dreng i vuggen?” Han sagde: “Jeg er Guds tjener. Han har givet mig Skriften og gjort mig til profet! Han har gjort mig velsignet, hvor jeg end er, og pålagt mig bøn og almisse, så længe jeg lever, og ærbødighed over for min moder. Han gjorde mig ikke til en usalig voldsmand. Fred være med mig den dag, da jeg blev født, den dag, da jeg dør, og den dag, da jeg bliver genopvakt til livet!” Dette er Jesus, Marias søn, sagt med sandhedens ord, hvorom de tvivler. << (Koran 19:27-34)

 

(2) Det andet koranvers handler igen om Jomfru Maria, der værnede om sin kyskhed og blev gravid selv ved sin jomfruhed, og der kalder Koranen Marias far for ”Amran” (og pudsig nok har Mirjam også en far, der også hedder ”Amran”):

>>Og ligeledes Maria, Amrams datter, som værnede om sin mødom. Så blæste Vi noget af Vor ånd ind i den. Hun troede på sin Herres ord og skrifter; hun var en af de ydmyge.<< (Koran: 66:12)

 

(3) Det tredje koranvers handler om, at Amrans hustru fik en datter ved navn Maria, der senere får Jesus (og pudsig nok har Mirjam også en far, der som sagt også hedder ”Amran”):

>>Da Amrams hustru sagde: “Herre, jeg skænker Dig, hvad der er i mit moderliv, som indviet. Tag imod det fra mig! Du er Den Hørende og Den Vidende.” Da hun var nedkommet med hende, sagde hun: “Herre, jeg er nedkommet med en pige!” – Og Gud vidste bedst, hvormed hun var nedkommet – “En dreng er ikke det samme som en pige. Jeg har kaldt hende Maria, og jeg stiller hende og hendes efterkommere under Din beskyttelse mod den bortstenede Satan.” […] Da englene sagde: “Maria! Gud forkynder dig det gode budskab om et ord fra sig. Hans navn er Messias, Jesus, Marias søn. Han vil være højt agtet i denne verden og i den hinsidige, en af dem, der bliver bragt nær.<< (Koran 3:35-45)

 

Ifølge Koranen havde Jomfru Maria en bror, der hed ”Aron”, og en far, der hed ”Amran”. Ligesom Marjam Profetinden med pauken, der også havde en bror ved navn ”Aron” og en far ved navn ”Amran”.

Muhammed har forvekslet de to Mariam’er.

De kristne og jøder i 600-tallets Arabiske Halvø havde nu taget Muhammed med fingrene i kagedåsen. Det var et bevis for, at Muhammed opdigtede sine budskaber fra Allah i sit eget hoved, siden en alvidende guddom aldrig ville lave sådan en teologisk fejl.

Muhammed skulle nu redde sig selv med at smede en anden løgn for at dække af for sin føste løgn, som vi snart skal se.

 

Hvad der hændte bagefter

På det tidspunkt, da Muhammed var blevet magtfuld på den vestlige del af Den Arabiske Halvø, var der nogle kristne ved byen Najraz, der lagde to og to sammen, da Muhammed i sin påståede åbenabringer forvekslede de to Mariam’er. Og ifølge en hadith er Muhammed citeret for at sige, at grunden til at Jomfru Maria tilfældigvis havde en far og bror med samme navn som familien af Mirjam Profetinden havde, skyldtes, at det var normalt, at vigtige personer og deres famille fik profetiske navne.

Denne hadith er fra Sahih Muslim:

>>Mughira b. Shu’ba rapporterede:

Da jeg kom til Najran, spurgte de (kristne fra Najran) mig: Du læser ”Du, Arons søster!” i Koranen, men Moses var født meget længere før Jesus. Da jeg kom tilbage til Allahs Sendebud (ﷺ) spurgte jeg ham om det, og han sagde: ”De (folk fra gamle tider) plejede, at give navne (til deres person) efter Apostlene og fromme personer som levede før dem.”<< (Sahih Muslim 2135: https://sunnah.com/muslim:2135)

Den person, der spurgte Muhammed om forvirring og tilfældigheden med de to Mariam’er, var en troende muslim, og Muhammed vidste, at han ikke ville blive udspurgt hårdt, og hans svar var, at det var normalt at Jomfru Maria havde far og bror med tilfældigvis samme navn som Marjam Profetindens familie.

Muhammeds (sø)forklaring er accepteret uden videre af de (ukritiske) muslimer. Men for os som er ikke-muslimer og/eller eks-muslimer, der ser på det med kildekritiske briller, er det helt tydeligt, at Muhammed blot kom med en anden løgn for at dække af for sin første løgn: Muhammed løj i første omgang ved at han fik en påstået åbenbaring fra Allah og forvekslede de to Mariam’er, og afslørede dermed sig selv som én, der opdigtede sine åbenbaringer, og for at dække af for denne første løgn måtte han komme med en anden ny løgn og søforkalring som lød, at det var normalt, at vigtige personer og deres famille fik profetiske navne.

Ovenstående viser, at Muhammed (og/eller andre senere skribenter) forsøgte, at dække over at Muhammed havde været klodset og sammenblandet de to Mariam’er. Muhammed kunne ikke sige ”Hov! Jeg tog fejl lige på det punkt her med Arons søster”, fordi det ville underminere hele hans troværdighed, så derfor bedyrerede Muhammed i den føromtalte hadith, at det bare var tilfældighed at de to Mariam’er havde fædre og brødre med samme tilfældige navne.

Også tafsir af Ibn Kathir, en berømt muslimsk lærd fra 1300-tallet og som sammen med Al-Tabari har skrevet de to mest kendte og læste tafsir’er (hensivisning), har en interessant detalje, hvor Ibn Kathir skriver, at Aisha, Muhammeds barnekone, også forstod det sådan i først omgang, at koranverset ”Aron søster” (Koran 19:28) betød, at Jomfru Maria var bror til Aron (og Moses). Her er hvad Ibn Kathir skriver i sin tafsir, hvor han bruger en hadith:

>>… fortalt fra Muhammad Ibn Sireen som slog fast, at han blev fortalt, at Ka’b sagde versene læses ”Du, Arons søster!” (fra 19:28) ikke refererer til Aron, broren af Moses. Aisha replicerede til ka’b: ”DU HAR LØJET”. Ka’b responderede: ”Du, de troendes Mødre! Hvis Profeten – må Allahs bønner være med ham – har sagt det, og han er mere vidende, så er det hvad han sagde. Desuden, jeg finder tidslængden mellem dem (Jesus og Moses) til at være 600 år.” Han sagde, at hun blev stille.<< (Tafsir af Ibn Kathir om Koran 19:28: http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=19&nAya=28)

Dét er interessant! Aisha havde en diskussion med Ka’b, hvor Aisha insisterede på at koranverset ”Aron søster” (Koran 19:28) betød, at Jomfru Maria var bror til Aron (og Moses), men Ka’b var uenig og forklarede den store tidslængde mellem Moses og Jesus, og dette gjorde Aisha tavs. Og selvom Ka’b har ramt forkert med hensyn til tidslængden mellem Moses og Jesus, så fangede han absurditeten i tidskronologien mellem de to Mariam’er. Selv Aisha, de troendes moder, blev også snotforvirret på et tidspunkt.

Det er indlysende for alle, der ikke er muslimer og som ikke har følelser på spil: Muhammed har klokket i det og forvekslet de to Mariam’er, og selv Aisha blev rundtosset af det på et tidspunkt.

 

Islam-apologeters forklaringer (svært læsestof)

I parentes skal det måske bemærkes at det følgende stof, der behandles her, kan være komplekst for de dele af læsere, der ikke er bekendt med teologiske stof eller tankegang. Det hjælper at læse det om 3-4 gange, hvis man orker det.

Og for at vende tilbage på sporet:

Sådan en fejl i Koranen som forveksler de to Mariam’er underminerer den muslimske religion af indlysende grunde. Den viser, at Muhammed opdigtede sine åbenbaringer, siden en alvidende guddom aldrig ville lave sådan en teologisk fejl ved at forveksle de to Mariam’er.

Islam-apologeter er opsatte på at opretholde deres islamiske tro, og de vil selvfølgelig i affekt opfinde nye teorier eller komme med søforklaringer for, hvorfor det ikke er en teologisk fejl, at kalde Marias far for ”Amran” (arabisk: Imran) eller at hun var søster til ”Aron”.

De muslimske apologeter er selv indbyrdes uenige om, hvordan de skal løse denne teologisk fejl, da de kommer med forskellige bud, men de tre mest hyppigste forklaringer de har brugt er disse:

1. apologetisk forklaring: Et mindretal af muslimske apologeter påstår, at det er en ren tilfældighed at Jomfru Maria og Mirjam Profetinden begge havde far og bror med samme navn i Koranen. Det ville være et ærligt svar. Men de fleste af apologeter kan se, at tilfældigheden er alt for mistænkeligt til at de to Mariam‘er skulle have far og bror af samme navn. For det lugter lidt som en fejl fra Muhammed, der ikke kunne skelne de to Mariam’er, og desuden siger Koranen ikke noget med at det er en tilfældighed at disse to Mariam’er skulle have far og bror af samme navn. Havde det været en tilfældighed at Maria og Mirjam havde far og bror med samme navn, så havde det været tillidsvækkende, hvis Koranen allerede fortalte det i første omgang i stedet for at lade folk få den mistanke, at Muhammed har forvekslet de to Mariam’er.

2. apologetisk forklaring: Det mest hyppigste argument fra apologeter har været, at koranverset ”Arons søster” ikke skal forstås som om Jomfru Maria var søster med Aron i bogstavelig forstand, men at Allah brugte et metaforisk sprog for, at hun var i slægt med Aron, fordi Maria blev beskyldt for utugt, og derfor ville Koranen koble hende til den respekterede Aron, som havde en stor rolle ved Templet i Jerusalem, og også for at understrege at Maria nedstammede fra Arons linje. Der tre hager her. Den første hage ved dette argument er, at Koranen altså siger ”søster” – og dermed ikke ”datter” – af Aron, og hverken i Toraen, Bibelen eller Koranen andetsteds siger man ”søster” (eller ”bror”), når man vil referere til afstamning af en persons slægt. Havde Koranen sagt ”datter af Aron”, da ville det i det mindste have givet mening, men Koranen siger altså ”søster af Aron”. Der er også en anden hage: Jomfru Maria var af Judas slægt, mens Aron var af Levis slægt, men her vil apologeterne nok prøve at forplumre det ved at hævde, at Jomfru Marias på sin moders side var af Levis slægt, som om det løser problemet. Der er også en tredje hage: Koranen siger ikke bare, at Maria var søster til Aron, men også at Amram(Imran) var faderen, altså to tilfældigheder på én gang.

3. apologetisk forklaring: De muslimske apologeter hævder også, at Bibelen selv siger at Jesus var ”søn” af Gud, Abraham, David og Josef, men at ingen kristne forveksler Jesus med at være søn af Abraham eller David i bogstavelig forstand, og det samme skal gælde med Koranens beskrivelse af Maria som ”Arons søster”. Men analogien holder slet ikke. Jesus var SØN (og dermed ikke ”bror/søster”) af Gud, ligesom vi alle er sønner og døtre af Gud for at bruge et kristen ordsprog. Og Jesus som jøde nedstammede fra Abraham og fra Davids slægt, og derfor var han ”søn” (og dermed ikke ”bror/søster”) af Abraham og David. Josef var hans papfar. Bemærk endnu en gang, at der er tale om ”søn” og ikke ”bror/søster” i Bibelen. Bemærk desuden også, og som nævnt før, at Koranen ikke bare skriver, at Mariam var ”søster” til Aron, men også at Amran(Imram) var faderen, altså to tilfældigheder på én gang.

Apologeter har virkelig et kæmpe, kæmpe, kæmpe forklaringsproblem med at redde Muhammed ud af dette sjusket rod. Men selv hvis apologeter skulle antage, at én af de tre ovenstående apologetiske påstande skulle være den korrekte, så viser det alligevel, at Koranen ikke er perfekt uden mulighed for at fejltolke den, sådan som de hævder, og ergo er Allah ikke perfekt.

Hvis Koranen vitterligt er Allahs ord og ikke opdigtet af Muhammed, så burde man spørge sig selv, hvorfor denne almægtige og alvidende Allah ikke har gjort et bedre arbejdet med sit sprog og sprogbrug, så der ikke kunne fremkomme tvivl om, hvad der menes med ”Aron søster” eller at faderen var Amran. En alvidende Allah med ubegrænset visdom burde have vidst, at sådan noget med ”Arons søster” og at faderen var Amran ville give kritikere med kritisk blik muligheder for at nedsable Koranens troværdighed med lethed og forårsage frafald fra islam.

For eks-muslimerne er den åbenlyse ”kejser-er-nøgen”-svar til ovenstående virak, at Muhammed ikke fik åbenbaringer fra en alvidende guddom, der ville havde forudset alt den virak, men at Muhammed var et fejlbarligt menneske, der ikke var opvokset i en jødisk eller kristen kulturkreds, og i særdeleshed ikke havde en dybt teologisk viden om jødedommen og kristendommen, og derfor begik han sådan en kæmpe brøler, når han forsøgte at opdigte Koranen i sit hoved og kom til at forveksle de to Mariam’er.

Hvis ens egen muslimske ven siger, at muslimerne respekterer og ærer Maria, så burde man spørge med et fidelt smil: ”Hende med pauken eller hende med jesusbarnet?” 🙃

Og som vi skal se i den næste artikel, Moses møder en samaritaner?, bliver det endnu mere tydeligt, hvordan Muhammed forveksler og sammenblander forskellige mennesker fra forskellige perioder.

 

En kæmpe tak til Ridvan Aydemir (Apostate Prophet) 

Denne artikel er dybt inspireret af den eks-muslimske aktivist, Ridvan Aydemir (Apostate Prophet), der har produceret en hel del materiale om frafald fra islam på både engelsk, tysk og tyrkisk.

Hans beskrivelse af Koranens fejl med de to Mariam’er kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=9n6-CrsZbfo