Var der ingen, der hed ”Johannes” før Johannes Døberen?

På engelsk kaldes han John. På dansk Johannes. På arabisk Yahya. Vi kender alle til Johannes Døberen, der levede samtidigt med Jesus, og som endte med at blive halshugget.

I den anledning har Muhammed fået en påstået åbenbaring fra Allah, der påstår, at ingen andre har heddet ”Johannes” før Johannes Døberen.

Her er det relevante koranvers:

>>”Zakarias! Vi forkynder dig det gode budskab om en dreng, hvis navn skal være Johannes. Aldrig før har Vi givet nogen et navn som det.”<< (Koran 19:7)

Men problemet er, at der har altså været andre, der har heddet det samme som Johannes Døberen. En simpel søgning i det jødiske leksikon, jewishvirtuallibrary.org, viser bl.a. to skikkelser, der levede før Johannes Døberen og som havde samme navn:

Omkring 400 år før Johannes Døberen var der en jødisk ypperstepræst, der hed Johannes ben Jehoiada (engelsk: Johanan ben Jehoiada), og på det jødiske leksikon kan vi læse, at han var en ypperstepræst, der gjorde tjeneste efter Ezras og Nehemiahs teologiske reformer, og han kom i klammeri med andre jøder angående byggeri af et jødisk tempel, og på et tidspunkt myrdede han så sin egen bror efter et skænderi, og så blev han straffet af en persisk guvernør.[1]

Og lidt over 100 år før Johannes Døberen var der en anden leder og ypperstepræst, der også hed det samme: Johannes Hyrcanus (engelsk: Johanan [John] Hyrcanus). På det selvsamme jødiske leksikon kan vi læse om ham, at hans tid begyndte med at grækerne fra Syrien belejrede hans by og tvang ham til at nedrive byens mur og betale tribut til den græske hersker. Senere, da den græske hersker døde, og der blev politisk uro, tog Johannes Hyrcanus kontrollen og oprettede en hær og fik selvstændigheden. Han kom bagefter i krig med andre grupper, og han var populær blandt sin jødiske tilhængere, men fordi han havde en præference for græsk kultur, blev han opfattet som kontroversiel af jøderne i Jerusalem.[2]

Nu har vi set på to skikkelser, der levede før Johannes Døberen, og som havde samme navn.

Spørgsmålet er, hvorfor i alverden Muhammed har opdigtet en åbenbaring fra en alvidende guddom, der siger noget, der er faktuelt forkert om at ingen har heddet ”Johannes” før Johannes Døberen? – Måske den afgørende forskel er, at vi har adgang til internettet og til jødisk leksikon, og det havde Muhammed ikke i 600-tallets Arabien.

 

Kilder:

[1] Fra det jødiske leksikon, jewishvirtuallibrary.org: https://www.jewishvirtuallibrary.org/johanan-ben-jehoiada

[2] Fra det jødiske leksikon, jewishvirtuallibrary.org: https://www.jewishvirtuallibrary.org/johanan-john-hyrcanus